Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Raytelligence - Delårsrapport Q1 2023

1 januari - 31 mars 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 102 822 SEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 240 282 SEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 788 234 SEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,025 SEK
 • Antal utestående aktier vid periodens slut 150 125 755

 

Väsentliga händelser under rapportperioden (2023-01-01 - 2023-03-31)

 • Föreslår en företrädesemission av units om ca 12 MSEK
 • Valtes och Raytelligence AB ingår partnerskap för att utveckla system till stöd för anhörigvårdare i Europa
 • Raytelligence AB lanserar vibrationssensor för tuffa miljöer
 • Dotterbolaget Innowearable AB utvecklar sensor för Sportsmed
 • Raytelligence AB erhåller order från Valtes
 • Företrädesemissionen i Raytelligence AB blev tecknad till 61,64 procent

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Raytelligence AB offentliggör teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO2
 • Raytelligence AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 och initierar registreringen av den andra aktiekapitalminskningen

       

 

VD har ordet

 

Fokus under Q1 2023 har varit försäljning av falldetektorn Eazense och industrisensorn Radsenz.

 

Eazense

En försäljning av ett antal Eazense har skett till det holländska bolaget Valtes.

Det rör sig dock om en pilotinstallation av mindre antal, utvärderingen är positiv men ger inte någon större intäkt i närtid.

 

Radsenz

Marknaden för industrisensorer har inte motsvarat våra förväntningar, trots att sensorn RDZ2201 har fått positiva kommentarer och initialbeställningar har det hittills inte lett till beställningar i större omfattning.

Det pågår diskussioner med två globala aktörer på mätteknikområdet rörande vibrationsmätning med radarsensorn RDZ2201, vi har fått positiva signaler men ser att tiden till en affär kommer att dröja.

Vi har här utvecklat en unik teknologi som har stor potential i den nuvarande industriomställningen. De två globala aktörerna, som vi tyvärr inte kan namnge, indikerar stor affärspotential. Vi arbetar hårt för att föra detta i hamn. 

 

Dotterbolaget Innowearable AB

En ny VD tillsattes i början av maj, James Parker med en Master of Science inom Biomedicin och lång erfarenhet av sportsektorn.

Diskussioner pågår bl.a med Eleiko Group AB, www.eleiko.com  och Svenska Tyngdlyftningsförbundet om samarbetsprojekt där produkten Inno-X används.

 

Övrigt

Bolaget fortsätter ha fokus på försäljning och parallellt med detta undersöker styrelse och ledning möjligheterna till ytterligare finansiering eller strukturaffär för att kunna hantera det likvida läget.

 Pelle Viberg/CEO

För frågor hänvisas till:

Pelle Viberg, CEO Raytelligence

[email protected]

0702-20 33 82

 

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2023 kl. 8.30 CET.

 

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsgatan 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi samt sport.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted