Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Raytelligence AB (publ), org.nr 559039-7088 ("Bolaget") hölls den 23 augusti 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Incitamentsprogram 2021/2024A

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att införa ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare, anställda och konsulter i Bolaget.

Incitamentsprogram 2021/2024B

Stämman beslutade i enlighet med aktieägaren Michael Bergqvists förslag om att införa ett incitamentsprogram till styrelsens ledamöter.

För frågor hänvisas till VD Klas Arvidson

[email protected]

070-416 98 00

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted