Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Informationsbrev från Raytelligence

Bäste aktieägare.

 

Här kommer lite information om de spännande saker som händer på Raytelligence just nu.

Sedan vi bestämde att satsa på sensorer för industriapplikationer har vi genomfört ett intensivt utvecklingsarbete där vi visade en sensor på Hannovermässan i juni.

Bolaget opererar nu på hälsomarknaden med sensorer under varumärket eazense och Radsenz på industrimarkanden.

 

Eazense genomgår nu en omfattande marknadsintroduktion med pilotinstallationer på flera boenden i USA.

I Australien genomförs flera piloter av vår partner Careteq. Vi är övertygade att detta kommer att bära frukt även om det har tagit längre tid än väntat.

 

Sensorn RDZ2201 är en sensor med unika egenskaper för de tuffaste industriella miljöerna.

Jämfört med konkurrerande sensorer har den längre räckvidd och högre precision.

Sensorn har ett grafiskt användargränssnitt där användaren gör inställningar via sin mobila enhet (tablett eller smartphone).

 

Flera stora industriföretag är intresserade att använda sensorn i besvärliga mät-situationer. Radar har stora fördelar jämfört med konkurrerande tekniker som laser och ultraljud vilka är känsliga för rök och temperatur.

 

Sensorn Eazense används i ett samarbetsprojekt med Autoliv där målet är detektera vitalparametrar hos förare i bilar.

Vi kommer att rapportera mer ingående tillsammans med Autoliv och Chalmers när resultat finns.

 

Den senaste tidens lavinartade ökning av intresset för energisektorn och utbyggnad av grön energi gör att man måste optimera industriprocesser och energiproduktion. I detta sammanhang är beröringsfri mätning en kritisk funktion. Som leverantör av sensorer med unik prestanda och för mycket krävande miljöer kan vi bidra till den gröna omställningen och energieffektivisering.

 

Som vi tidigare meddelat har Raytelligence för avsikt att förvärva sportbolaget Innowearable.

Vi ser stora synergier mellan bolagen. Att använda sig bärbara sensorer i kombination med fast monterade radarsensorer kan ge eazense nya unika funktioner.

Högpresterande radarsensorer kan ingå i nya unika sportapplikationer. Sammantaget bidrar detta till att bygga värde för bolaget och dess aktieägare.

Processen för förvärvet pågår och vi inväntar just nu ett godkännande från Finansinspektionen avseende prospektet, den andra handelsdagen därefter inleds acceptperioden (se tidigare pressmeddelande 2022-10-07).

 

Vi har även uppdaterat hemsidan.

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO Raytelligence

[email protected]

070-814 64 65

 

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Nerladdningsbara filerRaytelligence offentliggör utfallet avseende förvärvet av Innowearable AB

Den 7 oktober 2022 beslutade extra bolagsstämman i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") att förvärva samtliga 7 098 909 aktier i Innowearable AB ("Innowearable") i utbyte mot ca 15,16 Raytelligence-aktier för varje aktie i Innowearable ("Erbjudandet"). Prospekt som upprättats med anledning av Erbjudandet publicerades den 27 oktober 2022.  Acceptperioden i Erbjudandet löpte ut den 13 november 2022. Accepter från aktieägare representerande totalt 6 594 696 aktier i Innowearable har inkommit, vilket motsvarar ca 92,90 procent av aktierna och rösterna i Innowearable.


Aktieägare i Raytelligence AB föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att förvärva samtliga aktier i Innowearable AB

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

 

Styrelsen i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har idag mottagit förslag från största ägaren Swedish Adrenaline AB om att förvärva samtliga aktier i Innowearable AB ("Innowearable") ("Förvärvet"). Innowearable är ett onoterat bolag som erbjuder innovativa bärbara sensorer inom sportområdet för prestationshöjning och skadeprevention. Förvärvet innebär att aktieägarna i Innowearable erbjuds att överlåta samtliga aktier i Innowearable till Raytelligence i utbyte mot ca 15,16 Raytelligence-aktier för varje aktie i Innowearable ("Erbjudandet"). Swedish Adrenaline AB föreslår att Raytelligence extra bolagsstämma beslutar om Erbjudandet, som även förutsätter att stämman beslutar om en ökning av bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapitalet samt godkännande av Förvärvet. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted