Informationsbrev från Raytelligence

Radsenz

Våren 2022 innebar ett intensivt utvecklingsarbete som ledde fram till den nya radarsensorplattformen Radsenz.

Plattformen Radsenz, med radarsensorer anpassade för krävande industrimiljöer, kunde för första gången presenteras på en av världens största industrimässor, Hannovermässan i Tyskland.

På mässan så visade Raytelligence upp den första i en serie av flera sensorer och gav ett positivt intryck till både besökare och kollegor i branschen.

Gemensamt för alla Radsenz sensorer, och en tydlig fördel på marknaden, är det kraftfulla konfigurationsverktyget som är integrerat i sensorn.

I sensorn finns det en intern lokal webbserver som möjliggör att användaren kan konfigurera sensorns parametrar för specifika applikationer. Konfigurationen görs via mobiltelefon, surfplatta eller laptop och kräver varken internet eller nedladdning av mjukvara.

Radsenz är väl lämpad för besvärliga miljöer och utnyttjar radarteknologin till det yttersta för flera applikationer och behov inom industrin. Avståndsmätning i besvärliga miljöer ellerradarövervakning av massflöden på transportband var bara några exempel på applikationer där Radsenz fick stort intresse.

Raytelligence för nu diskussioner med ett antal potentiella distributörer, där flertalet av dem har specifika applikationer och behov som kan stå för betydande volymer.

Raytelligence är framstående genom att utveckla sin egen plattform, samtidigt som man utvecklar sensorer för tuffa industrimiljöer. Den typen av utveckling inom radarområdet är en bidragande orsak till att Raytelligence nu etablerat kontakter med två globala aktörer på sensormarknaden där det finns det stort intresse av att utveckla ett samarbete baserat på plattformen Radsenz.

Radsenz tog inte bara sin plats på mässan utan även nu en del i sällskapet av stora aktörer som driver världens industri framåt.

Eazense

Raytelligence har under senare tid utvecklat sensorn Eazense ytterligare för fall- och aktivitetsdetektion inom äldreomsorgen.

Nu kopplas inte sensorerna längre till Raytelligence molntjänst utan de ansluts i stället direkt till kundens IT-infrastruktur. Just nu så pågår fälttester tillsammans med vår partner Careteq och är i slutfasen av denna övergång.

 

Som tidigare kommunicerats har Eazense erhållit CE-godkännande för EU som komplement till FCC-godkännandet i USA och kan nu säljas på våra viktigaste marknader.

 

Projekt

Tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola, Högskolan i Halmstad och Saferadar i Göteborg har Raytelligence erhållit bidrag från Vinnova för utveckling av radarantenner i materialet grafen.

Grafen har unika egenskaper som material för antenner med hög prestanda. Bidraget från Vinnova beviljas ur programmet "Samverkan för kommersiella tillämpningar av grafen: Genomförbarhetsstudier och förberedelseprojekt".

Projektet är en spännande utveckling som på sikt har potential att ge våra radarsensorer högre prestanda än konkurrenterna.

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO Raytelligence

[email protected]

070-814 64 65

 

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Nerladdningsbara filer
Sista dag för handel i Raytelligence BTU

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är den 17 juni 2022. Utsökningsdagen för BTU är den 21 juni 2022.


Raytelligence AB genomför riktad nyemission av aktier till garant i samband med företrädesemission

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units som beslutade av styrelsen den 9 maj 2022 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2022 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av aktier till en av garanterna i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning om ca 450 TSEK i form av nyemitterade aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 0,626 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av garantens fordran på garantiersättning.
Företrädesemissionen i Raytelligence AB blev tecknad till 70 procent och bolaget tillförs cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader

Teckningsperioden i den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 20,4 MSEK som offentliggjordes den 9 maj 2022 ("Företrädesemissionen") i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") avslutades den 1 juni 2022. Företrädesemissionen tecknades till cirka 30 procent med stöd av uniträtter och cirka 3,6 procent utan stöd av uniträtter och cirka 36,4 procent tecknades av emissionsgaranter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 14,3 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 70 procent. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 2,40 SEK per unit, motsvarande 0,60 SEK per aktie, och Bolaget tillförs således cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader.Informationsbrev till aktieägare i Raytelligence

Det händer mycket i Raytelligence just nu, därför kommer vi att informera er aktieägare med ett återkommande informationsbrev.


Raytelligence erhåller stöd från Vinnova för applicering av sin radar i fordon tillsammans med Autoliv och Chalmers

I projektet  "Fysiologisk övervakning av förare för fordonets hantering av nödsituationer (DrivER)" kommer Raytelligence radar att användas för att mäta vitalparametrar så som hjärtfrekvens hos förare i fordon.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted