Bokslutskommuniké 2018

1 juli - 31 december 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 93 808 SEK
  • Rörelseresultatet uppgick till - 1 939 081 SEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 1 939 296 SEK
  • Resultat per aktie uppgick till - 0,23 SEK

1 januari - 31 december 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 93 808 SEK
  • Rörelseresultatet uppgick till - 3 223 751 SEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 3 224 176 SEK
  • Resultat per aktie uppgick till - 0,39 SEK

Antal aktier

Bolaget har per 2018-12-31, 8 215 543 aktier.

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning inte lämnas för verksamhetsåret 2018.

Kommande rapporter

Delårsrapport Q1 2019            2019-05-14 (ändrat datum)
Delårsrapport Q2 2019            2019-08-13 (ändrat datum)
Delårsrapport Q3 2019            2019-11-12 (ändrat datum)

Årsstämma

Årsstämman planeras till den 18 april 2019 i bolagets lokaler på Klammerdammsgatan 6 i Halmstad.
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets och NGM Nordic MTF's hemsidor 26 Mars 2019.

Väsentliga händelser under rapportperioden (2018-01-01 - 2018-12-31)

  • Två pilotinstallationer pågår, en i Holland och en i Tyskland

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Beslut att utveckla tjänsteplattformen RayZense

2019-02-19

För frågor hänvisas till VD Per-Arne Viberg:
pelle@raytelligence.com
0702-20 33 82

Raytelligence AB (publ)
Klammerdammsgatan 6
302 42 Halmstad

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2019 kl 08.45 CET.

Om Raytelligence AB (publ)
Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted