Ytterligare kommersiell möjlighet för Prolight Diagnostics POC plattform

Behovet av tillförlitlig diagnostik har ökat kraftigt under covidpandemin. Under samtal med potentiella industriella partners har det framkommit att det finns ett stort intresse att kunna flytta över existerande tester från stora centrala laboratorier ut till mindre kliniker med små egna labb och POC instrument, så kallad "distributed testing". Styrelsen har därför beslutat att starta en särskild utveckling inom detta nya område tillsammans med bolagets teknologiparter, brittiska TTP (The Technology Partnership).

Uppbyggnaden av PLD MicroFlex POC plattform med den unikt integrerade centrifugen och det primära blodprovtagningsröret, som båda är patentsökta, speglar väl hur de stora laboratorieinstrumentens arbetsflöden är uppbyggda. TTP bedömer därför att den flexibla PLD MicroFlex plattformen kan anpassas så att existerande centrala laboratorietester inom flera kliniska områden även kan erbjudas till POC och mindre labb utan större kemiska förändringar. Härigenom skulle stora kostnads- och tidsbesparingar kunna uppnås för de bolag som önskar erbjuda sina befintliga tester till den växande marknaden för distributed testing.

"Mot bakgrund av att det finns ytterligare en ny potentiell marknad för Prolight har styrelsen beslutat att ge TTP uppdraget att utveckla ett nytt universellt testkort för PLD MicroFlex plattform dedikerat för POC/distributed testing för existerande centrala laboratorietester, inklusive multiplex tester. Härigenom hoppas vi att potentiella partners intresse för Prolight Diagnostics kommer att bibehållas och stärkas", säger VD Ulf Bladin.

Arbetet med det nya utvecklingsområdet kommer att starta under januari månad. Styrelsen bedömer att denna satsning ökar marknadspotentialen för PLD MicroFlex plattform och stärker Prolight Diagnostics kommersiella möjligheter.

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Ulf Bladin, VD
Telefon: 046-16 20 65
E-post: [email protected]
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl.16:00 den 22 november 2021.

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Bolaget har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom "micro ELISA" för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom POC området uppgick 2018 till USD 19,3 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME. G&W Fondkommission är mentor, telefon: 08-503 000 50.

Prolight Diagnostics AB förvärvar Psyros Diagnostics Ltd

Prolight Diagnostics AB har idag tecknat avtal om att förvärva det brittiska bolaget Psyros Diagnostics Ltd till ett värde om 65 MSEK (ca £5,25M). Psyros Diagnostics har utvecklat en helt ny, banbrytande POC teknik för digital immunanalys där enskilda molekyler kan räknas digitalt från en droppe blod. Denna patentsökta teknik, som även har möjlighet till multiplex, möjliggör mätning av biomarkörer med oerhört låga detektionsnivåer (femtomolar 10-15) inom 10 minuter eller mindre.


Prolight Diagnostics AB acquires Psyros Diagnostics Ltd

Prolight Diagnostics AB has today signed an agreement to acquire UK-based Psyros Diagnostics Ltd for 65 MSEK (ca. £5.25M). Psyros Diagnostics has developed a ground-breaking single-molecule counting Point-of-Care (POC) technology. This patent-pending and multiplex-capable technology enables the measurement of biomarkers at extremely low concentrations (femtomolar 10-15) in approximately 10 minutes or less.
Prolight Diagnostics publicerar kvartalsrapport 3 2021

Finansiell översikt

Tredje kvartalet, 2021

  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 30 (278) TSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -1 949 (-845) TSEK.
  • Resultat per aktie: -0,01 (-0,01) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2 780 (4 197) TSEK.

Nio månader, jan - sep 2021

  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 79 (463) TSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -5 540 (-2 883) TSEK.
  • Resultat per aktie: -0,04 (-0,02) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 661 (1 712) TSEK.
  • Likvida medel uppgick till 45 420 (59 607) TSEK per 30 september 2021.
Prolight Diagnostics publicerar halvårsrapport 2021

Financial overview


Prolight Diagnostics publishes half-year report 2021

Financial overview


Nu är det dags

Vi är nu glada att kunna presentera Prolights Diagnostics nya och uppdaterade hemsida. Med en uppdaterad struktur och layout hoppas vi att du som aktieägare lättillgängligt kan finna information. Den engelska sidan lanseras inom kort.


Investerarbrev juni 2021

"Det som har drivit mitt engagemang är att tekniken har potential att effektivisera vården, skapa kostnadsbesparingar, men framför allt - rädda liv. Tekniken och potentialen har jag aldrig tvivlat på och mina aktier har jag ägt sedan 2008", säger Ingemar Kihlström, Prolight Diagnostics styrelseordförande i en intervju i junis investerarbrev (som bifogas).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted