Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Prolight Diagnostics AB

Inför årsstämman i Prolight Diagnostics AB (publ) onsdagen den 5 maj 2021 har valberedningen beslutat föreslå omval av samtliga styrelseledamöter: Ingemar Kihlström, Maria Holmlund, Ulf Bladin och Masoud Khayyami. Då Masoud Khayyami har avböjt att vara ordförande har valberedningen förslagit Ingemar Kihlström som styrelsens ordförande.

En presentation av styrelsens ledamöter finns på Prolight Diagnostics hemsida, www.prolightdiagnostics.se.

I Prolight Diagnostics valberedning inför årsstämman 2021 ingår Christer Sjödoff, som representant för Cardeon AB, Fredrik Nilsson, som representant för eget innehav, Roger Jensen, som representant för Ålandsbanken i ägares ställe, och Masoud Khayyami (styrelsens ordförande). Ordförande i valberedningen har varit Christer Sjödoff.

Lund den 31 mars 2021

For ytterligare information kontakta:

Christer Sjödoff, valberedningens ordförande, e-post: [email protected]

Prolight Diagnostics publicerar kvartalsrapport 3 2021

Finansiell översikt

Tredje kvartalet, 2021

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 30 (278) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 949 (-845) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,01 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2 780 (4 197) TSEK.

Nio månader, jan - sep 2021

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 79 (463) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5 540 (-2 883) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,04 (-0,02) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 661 (1 712) TSEK.
 • Likvida medel uppgick till 45 420 (59 607) TSEK per 30 september 2021.
Prolight Diagnostics publicerar halvårsrapport 2021

Financial overview


Prolight Diagnostics publishes half-year report 2021

Financial overview


Nu är det dags

Vi är nu glada att kunna presentera Prolights Diagnostics nya och uppdaterade hemsida. Med en uppdaterad struktur och layout hoppas vi att du som aktieägare lättillgängligt kan finna information. Den engelska sidan lanseras inom kort.


Investerarbrev juni 2021

"Det som har drivit mitt engagemang är att tekniken har potential att effektivisera vården, skapa kostnadsbesparingar, men framför allt - rädda liv. Tekniken och potentialen har jag aldrig tvivlat på och mina aktier har jag ägt sedan 2008", säger Ingemar Kihlström, Prolight Diagnostics styrelseordförande i en intervju i junis investerarbrev (som bifogas).Prolight Diagnostics publicerar kvartalsrapport Q1 2021

Finansiell översikt första kvartalet

Första kvartalet

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 (-) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 460 (-1 463) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,01 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 250 (-824) TSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted