Prolight Diagnostics har bett om korrigering av publicerad felaktig information gällande ägarstruktur på olika plattformar

Vi vill på detta sätt göra aktieägare i Prolight Diagnostics uppmärksamma på att ett flertal plattformar som t ex di.se, placera.nu och svd.se publicerat felaktig ägarstruktur för Prolight Diagnotics per den 30 september 2021.

Respektive redaktion har kontaktats för korrigering av den felaktiga informationen.

Korrekt ägarstruktur finner du här.

För eventuella frågor, vänligen kontakta:

Ulf Bladin, VD Prolight Diagnostics
E-post: [email protected]

www.prolightdiagnostics.se

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom "micro ELISA" för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom POC området uppgick 2018 till USD 19,3 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME. G&W Fondkommission är mentor, telefon: 08-503 000 50.


Kallelse till extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics Ab (publ)

Denna kallelse ersätter tidigare publicerad kallelse till extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ). I denna uppdaterade kallelse har de huvudsakliga villkoren för styrelsens förslag om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare i punkt 8 lagts till
Prolight Diagnostics AB förvärvar Psyros Diagnostics Ltd

Prolight Diagnostics AB har idag tecknat avtal om att förvärva det brittiska bolaget Psyros Diagnostics Ltd till ett värde om 65 MSEK (ca £5,25M). Psyros Diagnostics har utvecklat en helt ny, banbrytande POC teknik för digital immunanalys där enskilda molekyler kan räknas digitalt från en droppe blod. Denna patentsökta teknik, som även har möjlighet till multiplex, möjliggör mätning av biomarkörer med oerhört låga detektionsnivåer (femtomolar 10-15) inom 10 minuter eller mindre.


Prolight Diagnostics AB acquires Psyros Diagnostics Ltd

Prolight Diagnostics AB has today signed an agreement to acquire UK-based Psyros Diagnostics Ltd for 65 MSEK (ca. £5.25M). Psyros Diagnostics has developed a ground-breaking single-molecule counting Point-of-Care (POC) technology. This patent-pending and multiplex-capable technology enables the measurement of biomarkers at extremely low concentrations (femtomolar 10-15) in approximately 10 minutes or less.
Prolight Diagnostics publicerar kvartalsrapport 3 2021

Finansiell översikt

Tredje kvartalet, 2021

  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 30 (278) TSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -1 949 (-845) TSEK.
  • Resultat per aktie: -0,01 (-0,01) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2 780 (4 197) TSEK.

Nio månader, jan - sep 2021

  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 79 (463) TSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -5 540 (-2 883) TSEK.
  • Resultat per aktie: -0,04 (-0,02) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 661 (1 712) TSEK.
  • Likvida medel uppgick till 45 420 (59 607) TSEK per 30 september 2021.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted