Delårsrapport Q3 2021

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") publicerar idag sin delårsrapport och resultat för det tredje kvartalet 2021. Perioden har ett resultat före skatt om 179,5 (102,9) MSEK.

"Vi har tagit ytterligare ett steg i vår nordiska expansion och etablerat oss i Norge under det tredje kvartalet. Under kvartalet har vi även påbörjat byggnationen av 419 studentbostäder i Karlstad. Vi har även tecknat avtal med Avy för att digitalisera och effektivisera vår förvaltning med en boendeapp.", kommenterar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden AB.

Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.sbsstudent.se).

Länk till rapporten: https://sbsstudent.se/wp-content/uploads/2021/11/sbs-q3-final-1.pdf

Nedan följer en sammanfattning av rapporten:
Perioden januari - september 2021

 • Koncernens intäkter uppgick till 163,7 (103,9) MSEK.
 • Driftöverskottet uppgick till 91,1 (53,6) MSEK.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 15,5 (20,9) MSEK.
 • Långsiktigt Substansvärde NAV per aktie: 10,03 SEK.

Perioden juli - september 2021

 • Koncernens intäkter uppgick till 50,8 (30,5) MSEK.
 • Driftöverskottet uppgick till 29,4 (20,1) MSEK.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 2,3 (9,0) MSEK.
 • Långsiktigt Substansvärde NAV per aktie: 10,03 SEK.

Utvalda väsentliga händelser

 • Förvärvet Vikingen 1 i Jönköping har tillträtts.
 • David Svensson har anställts som bolagets nya CFO. Magnus Jägre har tillträtt rollen som Hållbarhets- och innovationschef. IT-avdelningen har förstärkts.
 • Första etappen i Köpenhamn om 288 av 578 studentbostäder har tillträtts enligt plan.
 • 99 studentlägenheter i Norge har förvärvats. Förvärvet var bolagets första i Norge.
 • Bygglov har beviljats för 202 studentbostäder i Norrköping.

För ytterligare information kontakta: Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden,
+46-70 786 54 54, [email protected]

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
[email protected]

Om Studentbostäder i Norden - SBS:
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Denna information är sådan information som Studentbostäder i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-25 07:15 CET.

Delårsrapport Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021


Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Årsredovisning 2019


Delårsrapport Q1 2020


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted