Valberedningen föreslår att styrelsen utökas med två nya styrelseledamöter

Valberedningen för Studentbostäder i Sverige AB (publ) föreslår omval av Björn Rosengren, Karin Krook och Sven-Göran Svensson samt nyval av Christoffer Strömbäck och Viktor Jarnheimer som ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår även omval av Björn Rosengren som styrelseordförande.

Christoffer Strömbäck är född 1981, har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Linköpings Universitet och har mer än 15 års erfarenhet främst inom kapitalmarknad, fastighet, bank och finans. Christoffer Strömbäck är sedan 2019 CFO på Aktiebolaget Fastator (publ), noterat på First North, och har tidigare arbetat på bland annat JLL Capital Markets och Swedbank Corporate Finance. Christoffer Strömbäck och hans närstående innehar 12 014 aktier i bolaget. Christoffer Strömbäck är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Viktor Jarnheimer är född 1991, har en kandidatexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har gedigen erfarenhet främst inom digitalisering och IT. Viktor Jarnheimer är sedan 2018 grundare och VD för Proxify AB och har tidigare grundat och varit VD för Wickleby Education AB (idag en del av Natur & Kultur) samt varit en av grundarna av Albacross Nordic AB. Viktor Jarnheimer och hans närstående innehar 1 224 aktier i bolaget. Viktor Jarnheimer är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Valberedningens övriga förslag och motiverade yttrande kommer att presenteras i samband med att kallelsen till årsstämman 2021 i Studentbostäder i Sverige AB (publ) offentliggörs.

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av Bengt Kjell, ordförande i valberedningen och utsedd av Amasten Fastighets AB (publ), Joachim Kuylenstierna, utsedd av Aktiebolaget Fastator (publ), Ilija Batljan, utsedd av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) och Björn Rosengren, styrelseordförande i Studentbostäder i Sverige AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Rosengren, styrelsens ordförande
Telefon: +46 70-714 11 11
E-post: bjorn.rosengren@prioritygroup.se

Rebecka Eidenert, VD
Telefon: +46 70-786 54 54
E-post: rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2021 kl. 08:35 CET.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Nerladdningsbara filer

Studentbostäder i Sverige utnyttjar rätt till förtidsinlösen av utestående 2022-obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)


Studentbostäder i Sverige AB påbörjar nyproduktion av totalt 419 studentbostäder i Karlstad

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("SBS") genom dotterbolag har tecknat entreprenadavtal med Ride Entreprenad AB för byggnation av första byggetapp i Karlstad. Avtalet innebär en totalentreprenad om att uppföra nybyggnation av 208 lägenheter i flerbostadshus med komplementbyggnader. De nya husen planeras att vara färdigställda under höstterminen 2022.
RÄTTELSE: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 27 MAJ 2021

Studentbostäder i Sverige AB (publ) offentliggjorde den 26 april 2021 pressmeddelande med kallelse till årsstämma 27 maj 2021. Följande är en rättelse av tidigare pressmeddelande som angav felaktigt säte och adress till bolagets kontor.KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 27 MAJ 2021

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Studentbostäder i Sverige AB (publ), org. nr 556715-7929, med säte i Stockholm, kallar härmed till årsstämma torsdagen den 27 maj 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted