Valberedningen föreslår att styrelsen utökas med två nya styrelseledamöter

Valberedningen för Studentbostäder i Sverige AB (publ) föreslår omval av Björn Rosengren, Karin Krook och Sven-Göran Svensson samt nyval av Christoffer Strömbäck och Viktor Jarnheimer som ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår även omval av Björn Rosengren som styrelseordförande.

Christoffer Strömbäck är född 1981, har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Linköpings Universitet och har mer än 15 års erfarenhet främst inom kapitalmarknad, fastighet, bank och finans. Christoffer Strömbäck är sedan 2019 CFO på Aktiebolaget Fastator (publ), noterat på First North, och har tidigare arbetat på bland annat JLL Capital Markets och Swedbank Corporate Finance. Christoffer Strömbäck och hans närstående innehar 12 014 aktier i bolaget. Christoffer Strömbäck är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Viktor Jarnheimer är född 1991, har en kandidatexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har gedigen erfarenhet främst inom digitalisering och IT. Viktor Jarnheimer är sedan 2018 grundare och VD för Proxify AB och har tidigare grundat och varit VD för Wickleby Education AB (idag en del av Natur & Kultur) samt varit en av grundarna av Albacross Nordic AB. Viktor Jarnheimer och hans närstående innehar 1 224 aktier i bolaget. Viktor Jarnheimer är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Valberedningens övriga förslag och motiverade yttrande kommer att presenteras i samband med att kallelsen till årsstämman 2021 i Studentbostäder i Sverige AB (publ) offentliggörs.

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av Bengt Kjell, ordförande i valberedningen och utsedd av Amasten Fastighets AB (publ), Joachim Kuylenstierna, utsedd av Aktiebolaget Fastator (publ), Ilija Batljan, utsedd av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) och Björn Rosengren, styrelseordförande i Studentbostäder i Sverige AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Rosengren, styrelsens ordförande
Telefon: +46 70-714 11 11
E-post: bjorn.rosengren@prioritygroup.se

Rebecka Eidenert, VD
Telefon: +46 70-786 54 54
E-post: rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2021 kl. 08:35 CET.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Nerladdningsbara filer

Studentbostäder i Sverige förvärvar fastighet i Stockholm stad med fastighetsvärde om cirka 300 MSEK

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("SBS") har idag ingått avtal om att förvärva bolaget Estea Delfinen PropCo AB innehållandes tomträtten till fastigheten Akka 10 ("Fastigheten") från Estea. Fastigheten är belägen i Bromma nära Alviks tunnelbanestation. Fastigheten har ursprungligen nyttjats för studentboende men drivs idag som long-stay hotell och är fullt uthyrd till Forenom Group Oy. Fastigheten har en total uthyrningsbar area om cirka 7 000 kvm och består idag av 182 mindre lägenheter med eget badrum samt kök eller kokvrå. I fastigheten finns gemensamma ytor där de boende kan umgås eller studera, ett gym samt en restaurang. Fastigheten har idag ett hyresvärde om cirka 15 MSEK.


Studentbostäder i Sverige AB expanderar i citynära stadsdel i studentstaden Norrköping och förvärvar fastighet för 15 Mkr

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("SBS") har tecknat avtal om att förvärva bolaget YOUTHL fastighet Ett Norrköping AB innehållandes tomträtten till fastigheten Ankarstocken 27 i Norrköping, där det planeras att uppföras över 200 bostäder. Avyttrare är YOUTHL Holding. Preliminär köpeskilling uppgår till 15 Mkr och en tilläggsköpeskilling om 10 Mkr utgår efter lagakraftvunnet bygglov. SBS kommer att utveckla projektet i ett samriskföretag (s.k. joint venture) tillsammans med Lotshamn och i samarbete med YOUTHL.


Valberedningen föreslår att styrelsen utökas med två nya styrelseledamöter

Valberedningen för Studentbostäder i Sverige AB (publ) föreslår omval av Björn Rosengren, Karin Krook och Sven-Göran Svensson samt nyval av Christoffer Strömbäck och Viktor Jarnheimer som ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår även omval av Björn Rosengren som styrelseordförande.Studentbostäder i Sverige presenterar bokslutskommuniké

Studentbostäder i Sverige lämnar ett intensivt 2020 bakom sig. Bolaget har under kvartalet genomfört ett samgående, skapat en ny effektiv organisation och utfört en nyemission om 250 Mkr. Bolaget har avsevärt förbättrat sina nyckeltal, bland annat så har koncernens intäkter ökat från 102,3 Mkr till 150,5 Mkr vilket motsvarar en ökning med cirka 50 procent.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted