Studentbostäder i Sverige is expanding into Denmark and acquires newbuild project for circa 1.6 BNSEK with 578 student apartments in Copenhagen

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("SBS") has entered into an agreement with Gefion Group to acquire a newbuild project with up to 578 student apartments in Copenhagen, Denmark. The project has an underlying property value of circa 1,175 MDKK, corresponding to circa 1,600 MSEK. The acquisition is intended to be financed with a combination of available cash and debt, including senior financing via the Danish realkredit mortgage-credit system at a LTV of circa 64 percent.

The newbuild project is attractively located in Copenhagen's Amager Øst city district, approximately 5 km southwest of Copenhagen city center and minutes from the popular oceanfront Amager Beach Park. The property complex is adjacent to Femøren Metro Station which provides expedited access to Copenhagen's many educational institutions, city districts and attractions. Door-to-door, Copenhagen city center can be reached in ~10 minutes and Copenhagen's two largest universities can be reached in ~18 minutes.

- Copenhagen is an attractive city for students, and where there is a considerable lack of student housing, similar to many Swedish cities with higher education institutes. This project is being constructed in line with our new concept where the student housing is more than just an apartment. Gefion Group has succeeded with providing students with access to a unique student living with well-planned common areas, rooftop terraces, and on-site fitness center, café and grocery store. Adding ot that one of the better locations in Copenhagen will ultimately contribute to an extraordinary quality of life, Rebecka Eidenert, the CEO of Studentbostäder i Sverige, comments.

The complex will feature up to 578 youth and student apartment units and four commercial units, totaling 21,217 sq.m. of gross lettable area. The 578 student apartment units have an average size of 31 sq.m. (gross area) and feature private in-suite kitchens and bathrooms. The newbuild project is tailored for student-living, with on-site commercial amenities including a grocery store, fitness center, and a café. The property complex also features multiple shared ocean-view rooftop terraces, common-area kitchens, and parking.

The underlying property value is estimated at circa 1,175 MDKK and is expected to generate annual rental income of circa 50 MDKK, of which more than 90% is attributable to student apartment units. Part of the commercial space is let on a 15-year lease with Netto; Denmark's largest grocery retailer. The 578 student apartment units are anchored by the non-profit foundation Housing Foundation Copenhagen-fond, tha have signed a 10-year block lease for 206 units.

- We continue to be acitve in the real estate transaction market and create growth both through our in-house project development arm as well as through attractive new acquisitions, such as this asset in Copenhagen. We have a set target to become the leading student housing property company in the Nordics, and to be able to make our first acquisition outside of Sweden no more than four months after our stock exchange listing is a testament to our strength. This acquisition will provide us with an efficient management property with a stable cash-flow which is a good complement to our development property pipeline. Through this acquisition we deliver both stability and growth to our shareholders, Sofia Folstad, Head of Transactions and Finance Studentbostäder i Sverige, says.

Gefion Group is the developer of the project and is responsible for the construction, first-time leasing and turn-key delivery of the complex. Construction of the complex is ongoing with completion and handover scheduled in two phases. Phase one is scheduled for handover in August 2021, including 302 student apartments out of which 206 are pre-let on a block lease, a grocery store on a 15 year lease to Netto and a pre-school. Phase two is scheduled for handover in April 2022, which include 276 student apartments, a fitness center and a café.

SBS har throughout the process been represented by Pareto Securities as buy-side advisor. Bech Bruun, Plesner and Grant Thornton has acted as legal advisors in connection with the transaction.

This information is information that Studentbostäder i Sverige AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 18.30 CET on 26 April 2021.

For further information, please contact:
Rebecka Eidenert, CEO Studentbostäder i Sverige,
+46-70 786 54 54, [email protected]

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
[email protected]

About Studentbostäder i Sverige (SBS):
SBS owns, manages and develops student housing in long term partnerships with municipalities, counties and universities. We offer high quality, affordable student housing and a fully digitalised rental management, to make living a seamless experience. Our goal is to become the leading student housing company in the Nordic region and the given choice for students on their way to their dream profession.

Nerladdningsbara filer

Studentbostäder i Norden AB (publ) genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom 125 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, framgångsrikt genomfört en riktad kontant nyemission om 24 970 060 aktier till en teckningskurs om 5,01 kronor per aktie vilket motsvarar Bolagets akties kvotvärde om cirka 5 kronor (den "Riktade Nyemissionen"). Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 125 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader till en premie om 30,3 procent gentemot slutkursen för Bolagets aktie den 4 juli 2022. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Arctic Securities. Den Riktade Nyemissionen tecknades av de befintliga aktieägarna.


Studentbostäder i Norden AB (publ) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS" eller "Bolaget") har uppdragit åt Arctic Securities att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission om minst 125 miljoner SEK genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Befintliga aktieägare Fastator och Otre har lämnat åtaganden att delta i den riktade nyemissionen om minst 125 miljoner SEK. Syftet med den riktade nyemissionen är att finansiera Bolagets pågående projektutveckling och förvärv.


Studentbostäder i Norden AB meddelar byte av Certified Adviser till FNCA Sweden AB

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") meddelar härmed att bolaget har ingått avtal med FNCA Sweden AB ("FNCA") avseende tjänsten som Certified Adviser. FNCA tillträder som Certified Adviser den 1 juli, 2022. Fram till dess kommer Mangold Fondkommission fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.


Studentbostäder i Norden AB (publ): Stämmokommuniké

Vid årsstämma i Studentbostäder i Norden AB (publ) ("Studentbostäder i Norden" eller "Bolaget") den 12 maj 2022, som med stöd av tillfälliga lagregler genomförts enbart genom poströstning, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.sbsstudent.se.

Årsstämman omvalde Björn Rosengren, Christoffer Strömbäck, Karin Krook, Sven-Göran Svensson och Viktor Jarnheimer till styrelseledamöter samt omvalde Björn Rosengren som styrelseordförande. Årsstämman beslutade även att:

  • arvode ska utgå med 240 000 SEK (240 000 SEK) vardera till icke anställd styrelseledamot och 360 000 SEK (360 000 SEK) till styrelseordföranden förutsatt att denna inte är anställd och 40 000 SEK (40 000 SEK) till ordförande av revisionsutskottet förutsatt att denna inte är anställd, samt att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning,
  • omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor för tiden till slutet av årsstämman 2023, och
  • bemyndiga styrelsen att, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 20 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022, kl 18.10


Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q1 2022

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") publicerar idag sin delårsrapport och resultat för det första kvartalet 2022. Perioden har ett resultat om 109,3 MSEK (0,2) MSEK. Intäkterna ökar med 43 procent och bolaget presenterar ett driftsöverskott om 44,2 MSEK - vilket motsvarar en ökning med 63 procent jämfört med föregående år.


Studentbostäder i Norden genomför en riktad nyemission om 50 Mkr till en teckningskurs om 10 SEK per aktie

Styrelsen för Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 27 maj 2021, beslutat om en riktad nyemission av 5 000 000 aktier till en teckningskurs om 10,00 SEK, vilket motsvarar en premie om cirka 25,9 procent jämfört med stängningskursen för SBS aktie på Nasdaq First North Growth Market den 5 maj 2022. Genom den riktade nyemissionen tillförs Bolaget 50 Mkr före emissionskostnader.


Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") har avtalat om att förvärva ett nyproduktionsprojekt med 173 studentbostäder i Köpenhamn

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") har avtalat om att förvärva 100 procent av ett studentbostadskomplex i Köpenhamn. Det underliggande fastighetsvärdet är estimerat till cirka 480 miljoner SEK. Med goda kommunikationer till centrala Köpenhamn erbjuds 173 studentlägenheter som förväntas tillträdas i december 2023.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 12 MAJ

Studentbostäder i Norden AB (publ), org. nr 556715-7929, med säte i Uppsala, kallar härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022.


Studentbostäder i Norden offentliggör årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021, förslag till beslut avseende upptaxering av moms samt aktivering av räntekostnader

Studentbostäder i Norden AB (publ):s ("SBS") årsredovisning och hållbarhetsrapport finns från och med idag, den 7 april 2022, tillgänglig digitalt på bolagets hemsida, www.sbsstudent.se


Studentbostäder i Norden AB har beviljats finansiering för nyproduktion av totalt 1 043 studentbostäder i Stockholm

Den 22 februari 2022 offentliggjorde Studentbostäder i Norden (publ) ("SBS") att de, genom dotterbolag, har tecknat entreprenadavtal om nybyggnation av 1 043 studentbostäder i Spånga. Avtalet var villkorat av att SBS skulle erhålla finansiering av projektet, vilket nu är uppfyllt.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted