Studentbostäder i Norden växlar upp i Spånga genom utökat samarbetsavtal med Allihoop

Under hösten har Campus Ferdinand i Spånga fått många nya hyresgäster. Studentbostäder i Norden ingår nu i ett utökat blockhyresavtal med Allihoop som sträcker sig över en hyresperiod på 5 år. Avtalen tillsammans omfattar totalt en blockuthyrning av cirka 130 lägenheter i fastigheten Ferdinand 8 i Spånga.

Avtalet mellan Allihoop och SBS, som tidigare omfattat en blockuthyrning på 10 år av 70 lägenheter, utökas nu till cirka 130 lägenheter. Tillkommande hyresavtalet sträcker sig över en 5 års hyresperiod och beräknas ha en årshyra på 4,704 MSEK exklusive tillägg med en instegsrabatt om totalt 1,078 MSEK.

Trots att Campus Ferdinand tidigare ägare har kritiserats väljer Allihoop och SBS att satsa i Spånga fullt ut.

- För oss är detta samarbete värdefullt då vi tillsammans kan kombinera studentbostad och näringsliv i just Spånga. Just nätvärksbiten som co-living har ser vi är centralt för studenter. Den här typen av flexibelt boende kommer vi fortsätta att se i framtiden, säger Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden.

I många samarbeten kan det dröja upp till ett halvår innan diskussioner och förhandlingar når bordet, men i det här fallet har båda bolagen agerat snabbt på en komplex bostadsmarknad.

- Vi är specialiserade på att skapa en inkluderande gemenskap och samhörighet för young profesisonals och expats som kommer till Stockholm. Det är otroligt viktigt för den här gruppen att de får ett sammanhang i sin nya stad och att de känner sig välkomna - annars kommer de inte stanna i Stockholm. Vi vill med co-living tillgodose svenska företag med rätt kompetens. Just nu skriker de efter arbetskraft och specialistkompetens, säger Milad Barosen, VD och medgrundare på Allihoop.

De kommande tre åren vill SBS bygga ytterligare 1000 bostäder i Spånga-området för att fullt ut kunna ta tillvara den tillväxtpotential som finns.

För ytterligare information kontakta:

Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden,
+46-70 786 54 54, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 13:15 CEST.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
[email protected]

Om Studentbostäder i Norden - SBS:
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Omprövningsbeslut avseende redovisad mervärdesskatt

Bolaget har idag erhållit information om samt beslut från Skatteverket avseende omprövning av redovisad mervärdesskatt hänförlig till entreprenadarbeten genomförda under perioden 2016-2020, under den tid då bolagets verksamhet bedrevs under företagsnamnet Prime Living. Enligt omprövningsbeslutet uppgår kravet på bolaget om ytterligare skatt och skattetillägg till sammanlagt cirka 50 miljoner kronor.


Studentbostäder i Norden AB presenterar ytterligare finansiell information i och med publicering av delårsrapport Q3 2021

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") presenterar en uppdaterad intjäningsförmåga i samband med publicering av delårsrapport Q3 2021.


Studentbostäder i Norden AB presenterar sin delårsrapport Q3 2021

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") publicerar idag sin delårsrapport och resultat för det tredje kvartalet 2021. Perioden har ett resultat före skatt om 179,5 (102,9) MSEK.


Studentbostäder i Norden expanderar i Norge och gör sitt andra förvärv

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") har genom sitt helägda norska dotterbolag STUSAB Norge AS (under namnändring från Athomstart Invest 633 AS) ingått avtal med Sky Property AS ("Säljare") om att förvärva en fastighet med 48 studentlägenheter i Norge ("Fastigheten") genom köp av alla aktierna i bolaget Pilot Pier AS. Fastigheten har ett underliggande fastighetsvärde om cirka 47 MNOK och är uthyrd med ett femårigt blockhyresavtal till Pilot Flight Academy AS samt väntas generera ett driftnetto om cirka 3,3 MNOK varav 100 procent är hänförligt till hyresintäkter från studentbostäder.


Studentbostäder i Norden tillträder förvärv av fastighet i Norge och beslutar om en riktad nyemission av aktier

Den 22 september 2021 offentliggjorde Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") ett förvärv av en fastighet i Norge baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 64 miljoner norska kronor. SBS har idag genom sitt helägda norska dotterbolag STUSAB Norge AS tillträtt förvärvet och som ett led i detta har styrelsen i SBS, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2021, fattat beslut om en riktad nyemission av 572 158 aktier. Säljaren av fastigheten har tecknat samtliga aktier.


Studentbostäder i Norden har beviljats bygglov för 442 studentlägenheter i Trollhättan

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("SBS") har beviljats bygglov för 442 lägenheter i Trollhättan på redan befintliga fastigheter. Totalt omfattar projektet ca 11 000 kvm BOA och 442 lägenheter. Byggnationen kommer att ske i etapper. Den första etappen har planerad byggstart under första kvartalet 2022 och samtliga etapper förväntas färdigställas under 2024.


Studentbostäder i Norden växlar upp i Spånga genom utökat samarbetsavtal med Allihoop

Under hösten har Campus Ferdinand i Spånga fått många nya hyresgäster. Studentbostäder i Norden ingår nu i ett utökat blockhyresavtal med Allihoop som sträcker sig över en hyresperiod på 5 år. Avtalen tillsammans omfattar totalt en blockuthyrning av cirka 130 lägenheter i fastigheten Ferdinand 8 i Spånga.


Studentbostäder i Norden AB har beviljats bygglov för 202 bostäder i centrala Norrköping med förväntad byggstart innan årsskiftet

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") har beviljats bygglov för 202 bostäder i citynära stadsdel i studentstaden Norrköping. Bygglovet väntas vinna laga kraft under oktober månad. Utöver bostäder planeras ett antal lokaler mot gatan för att främja stadslivet.


Studentbostäder i Norden fortsätter sin nordiska expansion och förvärvar fastighet i Norge med 99 studentlägenheter

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") har genom sitt helägda norska dotterbolag STUSAB Norge AS (under namnändring från Athomstart Invest 633 AS) ingått avtal med aktieägarna i Torp Campus AS om att förvärva en fastighet med 99 studentlägenheter i Norge ("fastigheten") genom köp av alla aktierna i Torp Campus. Fastigheten har ett underliggande fastighetsvärde om cirka 64 MNOK och är uthyrd på ett blockhyresavtal till Pilot Flight Academy AS på 5 år samt väntas generera årliga hyresintäkter om cirka 5,2 MNOK varav 100 procent är hänförligt till hyresintäkter från studentbostäder.


Studentbostäder i Norden AB presenterar sin halvårsrapport Q2 2021

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") publicerar idag sin halvårsrapport och resultat för andra kvartalet 2021. Perioden har ett resultat före skatt om 144,4 (12,4) MSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted