Studentbostäder i Norden AB presenterar sin halvårsrapport Q2 2021

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") publicerar idag sin halvårsrapport och resultat för andra kvartalet 2021. Perioden har ett resultat före skatt om 144,4 (12,4) MSEK.

"Det har varit ett intensivt andra kvartal för SBS. Vi har bland annat tagit vårt första steg ut i Norden genom förvärvet av 578 studentbostäder i Köpenhamn. Vidare har vi emitterat vår första seniora icke-säkerställda hållbara obligation om 500 MSEK som blev väsentligt övertecknad av framför allt institutionella investerare.", kommenterar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden AB.

Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.sbsstudent.se). 
Länk till rapporten: https://sbsstudent.se/wp-content/uploads/2021/08/sbs-q22021final.pdf

Nedan följer en sammanfattning av rapporten:

Perioden januari - juni 2021

 • Koncernens intäkter uppgick till 112,9 (73,5) MSEK.
 • Driftöverskottet uppgick till 61,7 (33,5) MSEK.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 13,2 (11,9) MSEK.
 • Långsiktigt Substansvärde NAV per aktie: 9,90 SEK.

Perioden april - juni 2021

 • Koncernens intäkter uppgick till 61,6 (33,7) MSEK.
 • Driftöverskottet uppgick till 34,7 (12,7) MSEK.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 10,7 (2,7) MSEK.
 • Långsiktigt Substansvärde NAV per aktie: 9,90 SEK.

Utvalda väsentliga händelser

 • Förvärv av 182 lägenheter i Alvik, Stockholm.
 • Etablering i Danmark genom förvärv av 578 lägenheter i Köpenhamn.
 • Väsentligt övertecknad emission av hållbara obligationer.
 • Val av två nya styrelseledamöter; Christoffer Strömbäck och Viktor Jarnheimer.
 • Bolagsverket har godkänt bolagets nya namn Studentbostäder i Norden AB (publ).

För ytterligare information kontakta: Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Om Studentbostäder i Norden - SBS:
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Denna information är sådan information som Studentbostäder i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-08-26 07:15 CEST.

Studentbostäder i Norden AB presenterar sin halvårsrapport Q2 2021

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") publicerar idag sin halvårsrapport och resultat för andra kvartalet 2021. Perioden har ett resultat före skatt om 144,4 (12,4) MSEK.


Studentbostäder i Norden ökar takten genom nyckelrekryteringar

Studentbostäder i Norden fortsätter att förstärka organisationen med fyra nyckelrekryteringar inför bolagets expansion. Genom värvningarna tillförs gedigen kompetens och erfarenhet inom hållbarhet, IT / digitalisering samt redovisning, vilket är viktigt inför fortsatt tillväxt och internationalisering.

Studentbostäder i Norden genomför förvärv av fastighet i Stockholm stad och beslutar om en riktad nyemission av aktier

Den 14 april 2021 offentliggjorde Studentbostäder i Norden AB (publ) ("Studentbostäder i Norden" eller "Bolaget") ett förvärv av samtliga aktier i Estea Delfinen PropCo AB ("Estea PropCo"), innehållandes tomträtten till fastigheten Akka 10, från Estea AB ("Estea") för en köpeskilling, inklusive lösen av koncernskuld, om totalt cirka 93,9 miljoner kronor, varav cirka 8,9 MSEK erläggs kontant och 85 MSEK erläggs genom en emission av nya aktier i Bolaget. Studentbostäder i Norden har idag genomfört förvärvet av Estea PropCo och som ett led i detta har Bolagets styrelse, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2021, fattat beslut om en riktad nyemission av 11 037 409 aktier. Estea har tecknat sig för samtliga aktier i nyemissionen.


Studentbostäder i Sverige AB (publ) byter namn till Studentbostäder i Norden AB (publ)

Bolagsverket har godkänt bolagets ansökan om namnändring, vilket innebär att moderbolaget och därmed koncernen, byter namn till Studentbostäder i Norden AB (publ).Rättelse på grund av tekniskt fel med utebliven bilaga: Studentbostäder i Sverige AB presenterar sin delårsrapport Q1 2021

Detta pressmeddelande publiceras på nytt på grund av tekniskt fel med utebliven bilaga.


Studentbostäder i Sverige AB presenterar sin delårsrapport Q1 2021

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("SBS") publicerar sin delårsrapport och resultat för första kvartalet 2021. Bolaget har förbättrat sina nyckeltal och koncernens intäkter har ökat från 39,8 Mkr till 51,3 Mkr vilket motsvarar en ökning med cirka 29 procent.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted