Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q3 2022

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") publicerar i dag delårsrapport januari-september 2022. Under perioden har intäkterna ökat med 25 procent jämfört med föregående år och resultatet uppgår till 108 MSEK.

- En exceptionellt hög uthyrningsgrad på 99,7 procent och långsiktiga investeringar i en effektiv och digitaliserad förvaltning ligger bakom den positiva utvecklingen för bolaget, säger Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Norden.

SBS:s intjäningsförmåga per den 30 september 2022 inklusive pågående projekt och förvärv uppgår till 430 MSEK i hyresintäkter. Kommande ej påbörjad nyproduktion ingår inte i intjäningsförmågan, se sida 6 i delårsrapporten för mer information.

Under perioden har det första spadtaget tagits för fastigheten Ferdinand 14 i Stockholm, där 1 043 studentbostäder byggs i Studentbostäder i Nordens hittills största utvecklingsprojekt.

Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida, sbsstudent.se.

Länk till rapporten: Studentbostäder i Norden AB delårsrapport Q3 2022

Nedan följer en sammanfattning av rapporten:

Perioden januari-september 2022:

 • Koncernens intäkter uppgick till 204,2 (163,7) MSEK
 • Uthyrningsgraden uppgick till 99,7 (96,0) procent
 • Driftsöverskottet uppgick till 117,7 (91,1) MSEK
 • Överskottsgraden uppgick till 57,6 (55,6) procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 42,9 (15,5) MSEK
 • Långsiktigt Substansvärde NAV per aktie: 10,46 (10,27) SEK

Kvartalet juli-september 2022:

 • Koncernens intäkter uppgick till 64,3 (50,8) MSEK
 • Uthyrningsgraden uppgick till 99,7 (96,0) procent
 • Driftsöverskottet uppgick till 34,4 (29,4) MSEK
 • Överskottsgraden uppgick till 53,5 (57,8) procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 9,6 (2,3) MSEK

Utvalda väsentliga händelser:

 • 125 MSEK tillfördes genom en riktad kontant nyemission.
 • Första spadtaget för fastigheten Ferdinand 14 i Stockholm omfattandes 1 043 studentbostäder.
 • Ramavtal med PropTech-bolaget Parakey för digitaliserad nyckelhantering i hela fastighetsbeståndet i Sverige.
 • Erhållit beslut och utbetalning av statligt investeringsstöd om 56 MSEK för studentbostäder i Mungigan 1 i Karlstad.

För ytterligare information, kontakta: 
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden 
[email protected] 
+46 (0) 70 786 54 54 
 
Certified Adviser 
FNCA Sweden AB 
Box 5807 
102 48 Stockholm, Sverige 
[email protected] 
www.fnca.se 

Om Studentbostäder i Norden (SBS)

SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Denna information är sådan information som Studentbostäder i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-11-10 07:15 CET.

Valberedning utsedd inför Studentbostäder i Nordens årsstämma 2023

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs på årsstämman 2020, består av:

 • Knut Pousette, utsedd av Aktiebolaget Fastator (publ)
 • Lennart Schuss, utsedd av Otre Fund LP
 • Krister Karlsson, utsedd av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)
 • Björn Rosengren, styrelseordförande Studentbostäder i Norden (publ)

Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q3 2022

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") publicerar i dag delårsrapport januari-september 2022. Under perioden har intäkterna ökat med 25 procent jämfört med föregående år och resultatet uppgår till 108 MSEK.


Studentbostäder i Norden AB erhåller statligt investeringsstöd för studentbostäder i Jönköping, etapp 3

Under kvartal 1 2020 ansökte Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") om statligt investeringsstöd på totalt 101 581 198 SEK för byggnation av 407 studentbostäder i Jönköping.


Studentbostäder i Norden AB erhåller statligt investeringsstöd för studentbostäder i Jönköping, etapp 2

Under kvartal 1 2020 ansökte Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") om statligt investeringsstöd på totalt 101 581 198 SEK för byggnation av 407 studentbostäder i Jönköping.


Studentbostäder i Norden tillträder andra etappen av förvärv i Köpenhamn

Den 26 april 2021 offentliggjorde Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") förvärvet av ett nyproduktionsprojekt med 578 studentlägenheter i Köpenhamn, Danmark. SBS tillträdde den första etappen i augusti 2021 och i dag tillträddes etapp två som består av totalt 290 lägenheter, ett gym och ett café. Denna etapp förväntas generera årliga hyresintäkter om cirka 24 miljoner DKK.


Studentbostäder i Norden AB erhåller statligt investeringsstöd för studentbostäder i Jönköping om 26 MSEK

Under kvartal 1 år 2020 ansökte Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") om statligt investeringsstöd på totalt 101 581 198 SEK för byggnation av 407 studentbostäder i Jönköping.Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q2 2022

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") publicerar idag sin delårsrapport och resultat för det andra kvartalet 2022. Perioden har ett resultat efter skatt om 113 MSEK (92) MSEK.


Studentbostäder i Norden AB (publ) genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom 125 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, framgångsrikt genomfört en riktad kontant nyemission om 24 970 060 aktier till en teckningskurs om 5,01 kronor per aktie vilket motsvarar Bolagets akties kvotvärde om cirka 5 kronor (den "Riktade Nyemissionen"). Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 125 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader till en premie om 30,3 procent gentemot slutkursen för Bolagets aktie den 4 juli 2022. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Arctic Securities. Den Riktade Nyemissionen tecknades av de befintliga aktieägarna.


Studentbostäder i Norden AB (publ) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS" eller "Bolaget") har uppdragit åt Arctic Securities att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission om minst 125 miljoner SEK genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Befintliga aktieägare Fastator och Otre har lämnat åtaganden att delta i den riktade nyemissionen om minst 125 miljoner SEK. Syftet med den riktade nyemissionen är att finansiera Bolagets pågående projektutveckling och förvärv.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted