Nu ska fler nå gymnasiebehörighet i Trollhättan - Läxhjälpen och Studentbostäder i Sverige i nytt samarbete

Studentbostäder i Sverige (SBS) inleder nytt partnerskap med Läxhjälpen i Trollhättan för att stötta elever med deras studier och öka antalet som når gymnasiebehörighet. Förra läsåret var det 16 480 elever i Sverige som gick ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. I många städer finns det stora skillnader mellan skolorna resultatmässigt och Trollhättan är inget undantag. Studentbostäder stöttar stiftelsen Läxhjälpen när de startar upp sin verksamhet i Trollhättan.

SBS fortsätter sin satsning i Trollhättan med fler studentlägenheter för att möta det ökade behovet i staden av fler attraktiva och trivsamma bostadsområden. Nyproduktionen av 370 studentbostäder är nu påbörjad. Utöver detta gör Studentbostäder i Sverige nu tillsammans med Läxhjälpen en större satsning i Trollhättan för att fler elever ska klara skolan.

"Att klara gymnasiet är ett otroligt viktigt steg för att kunna forma sin egen framtid. Genom Läxhjälpen och detta samarbete skapas valmöjligheter som vi vill att unga i Trollhättan ska ha. Ett bättre studentliv kräver stöttning och resurser - med det här arbetet och partnerskapet ger vi det." menar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige.

Läxhjälpen har genom stöd från och samarbeten med företag, kommuner och skolor kunnat driva ett för elever gratis, resultatfokuserat och strukturerat Läxhjälpsprogram på skolor med lägre resultat än rikssnittet. Effekten av Läxhjälpsprogrammet är tydlig, i över tio års tid har 80% av eleverna som tagit del av programmet nått gymnasiebehörighet. Eleverna som deltar i Läxhjälpsprogrammet får läxhjälp 6 timmar i veckan av anställda högskolestudenter.

"I Trollhättan är det stora skillnader mellan skolorna resultatmässigt och för Läxhjälpen är det viktigt att kunna finnas i städer och på skolor där behovet av extra stöd är som störst. Därför startar vi nu verksamhet på två av de skolorna i Trollhättan där resultaten ligger under det nationella snittet. Vi är otroligt glada för Studentbostäder i Sveriges engagemang som möjliggör att vi kan starta verksamhet i staden och erbjuda Läxhjälp till de elever som behöver det som mest." menar Elisavet Johansson Tziampazis, regionchef Stiftelsen Läxhjälpen.

Rebecka Eidenert, VD, rebecka.eidenert@sbsstudent.se
www.sbsstudent.se

Elisavet Johansson Tziampazis, regionchef Stiftelsen Läxhjälpen, elisavet@laxhjalpen.se

Nerladdningsbara filer

Studentbostäder i Sverige förvärvar fastighet i Stockholm stad med fastighetsvärde om cirka 300 MSEK

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("SBS") har idag ingått avtal om att förvärva bolaget Estea Delfinen PropCo AB innehållandes tomträtten till fastigheten Akka 10 ("Fastigheten") från Estea. Fastigheten är belägen i Bromma nära Alviks tunnelbanestation. Fastigheten har ursprungligen nyttjats för studentboende men drivs idag som long-stay hotell och är fullt uthyrd till Forenom Group Oy. Fastigheten har en total uthyrningsbar area om cirka 7 000 kvm och består idag av 182 mindre lägenheter med eget badrum samt kök eller kokvrå. I fastigheten finns gemensamma ytor där de boende kan umgås eller studera, ett gym samt en restaurang. Fastigheten har idag ett hyresvärde om cirka 15 MSEK.


Studentbostäder i Sverige AB expanderar i citynära stadsdel i studentstaden Norrköping och förvärvar fastighet för 15 Mkr

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("SBS") har tecknat avtal om att förvärva bolaget YOUTHL fastighet Ett Norrköping AB innehållandes tomträtten till fastigheten Ankarstocken 27 i Norrköping, där det planeras att uppföras över 200 bostäder. Avyttrare är YOUTHL Holding. Preliminär köpeskilling uppgår till 15 Mkr och en tilläggsköpeskilling om 10 Mkr utgår efter lagakraftvunnet bygglov. SBS kommer att utveckla projektet i ett samriskföretag (s.k. joint venture) tillsammans med Lotshamn och i samarbete med YOUTHL.


Valberedningen föreslår att styrelsen utökas med två nya styrelseledamöter

Valberedningen för Studentbostäder i Sverige AB (publ) föreslår omval av Björn Rosengren, Karin Krook och Sven-Göran Svensson samt nyval av Christoffer Strömbäck och Viktor Jarnheimer som ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår även omval av Björn Rosengren som styrelseordförande.Studentbostäder i Sverige presenterar bokslutskommuniké

Studentbostäder i Sverige lämnar ett intensivt 2020 bakom sig. Bolaget har under kvartalet genomfört ett samgående, skapat en ny effektiv organisation och utfört en nyemission om 250 Mkr. Bolaget har avsevärt förbättrat sina nyckeltal, bland annat så har koncernens intäkter ökat från 102,3 Mkr till 150,5 Mkr vilket motsvarar en ökning med cirka 50 procent.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted