Prime Living offentliggör årsredovisning för 2014 med K2-justeringar jämfört med tidigare avlämnad bokslutskommuniké och kallar till årsstämma den 21 maj 2015

Prime Living offentliggör årsredovisning för 2014 med K2-justeringar jämfört med tidigare avlämnad bokslutskommuniké och kallar till årsstämma den 21 maj 2015 Prime Living AB (publ):s årsredovisning för 2014 har offentliggjorts och finns från och med idag publicerad på bolagets webbplats, www.primeliving.se, samt på bolagets kontor på Sturegatan 32 i Stockholm.
Prime Livings emission av preferensaktier om 130 Mkr övertecknad

Emissionen av preferensaktier har övertecknats och bolaget tillförs 130 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Preferensaktien ger förtur till en utdelning på 8,5% av nominellt belopp under fem år. Notering kommer ske på Nasdaq OMX First North med första handelsdag planerad till den 18 december 2014. Till varje aktie hör en teckningsoption som ger rätt att teckna en stamaktie till en kurs på 27 kr vilket motsvarar ett värde på bolaget på 270 Mkr. 
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted