Prime Living Campus Stockholm AB, helägt dotterbolag till Prime Living AB, offentliggör prospekt och har godkänts av Nasdaq Stockholm som emittent av räntebärande instrument

Prime Living Campus Stockholm AB (publ), helägt dotterbolag till Prime Living AB (publ), offentliggör prospekt och har godkänts av Nasdaq Stockholm som emittent av räntebärande instrument Styrelsen i Prime Living Campus Stockholm AB (publ) ("Prime Living Campus Stockholm" eller "Bolaget"), helägt dotterbolag till Prime Living AB (publ) har, med anledning av ansökan om upptagande till handel av det obligationslån 2018/2020 om 100 MSEK som offentliggjordes den 15 mars 2018, upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida. Vidare har Nasdaq Stockholm AB idag godkänt Bolaget som emittent av räntebärande instrument på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm.

Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida (http://www.primeliving.se/prime-living-campus-stockholm-ab-obligation/) och inom några dagar via Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Obligationslånet om 100 MSEK, som löper på två år, emitterades den 21 mars 2018 med en fast ränta om 9,0 procent till och med september 2019 och därefter med en ränta om 10,5 procent till förfallodagen i mars 2020.

Prime Living Campus Stockholm har idag, av Nasdaq Stockholm AB, godkänts som emittent av räntebärande instrument på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm Corporate Bond List. Beräknad första handelsdag är den 14 maj 2018.

9 maj 2018

För ytterligare information kontakta:
Ola Wengberg, VD, +46 (0) 730 910 787
[email protected]
www.primeliving.se

Om Prime Living-koncernen
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 178 lägenheter på fem orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.Hans Sandén ny VD Prime Living Campus Stockholm (publ)

Med anledning av VD-bytet i moderbolaget Prime Living AB tillträder Hans Sandén även som VD i Prime Living Campus Stockholm AB (publ)


Prime Living Campus Stockholm AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-juni 2018, komplettering av pressmeddelande

Pressmeddelandet kompletteras med sammandrag och händelser för bolaget.

Prime Living Campus Stockholm AB (publ):s delårsrapport för januari juni 2018 har idag publicerats på bolagets webbplats.

Prime Living Campus Stockholm AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Prime Living AB (publ) som givit ut ett obligationslån 2018/20 (SE0010985218). Det noterats för handel på Nasdaq Stockholm Corporate Bond List den 14 maj 2018.
Prime Living Campus Stockholm AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari mars 2018

Prime Living Campus Stockholm AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Prime Living AB (publ) som givit ut ett obligationslån 2018/20 (SE0010985218). Det noterats för handel på Nasdaq Stockholm Corporate Bond List den 14 maj 2018.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted