Preservium Property AB noteras på Spotlight Stock Market den 5 november 2021

Preservium Property AB ("Preservium") har idag erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på Spotlight Stock Market med första handelsdag 5 november 2021.

Preservium är ett nybildat fastighetsbolag som äger och förvaltar två offentliga arkivfastigheter i Täby och Huddinge som är fullt uthyrda till statliga Riksarkivet och Region Stockholm. Båda fastigheterna är moderna och specialanpassade till hyresgästernas verksamheter. Fastigheterna omfattar totalt cirka 43 200 kvadratmeter uthyrningsbar area och den genomsnittliga återstående kontraktslängden uppgår till 19 år.

Riksarkivet i Täby har under de senaste åren genomgått en renovering samt tillbyggnation om ytterligare 12 000 kvadratmeter. I samband med utbyggnationen tecknades 25-åriga hyresavtal med Riksarkivet. Fastigheterna är belägna i expansiva Arninge i Täby och Flemingsberg i Huddinge med spårbunden trafik inom gångavstånd. På båda fastigheterna finns betydande byggrätter som möjliggör expansion för befintliga hyresgäster.

Preservium avser att årligen dela ut 6,50 kronor per aktie, vilket motsvarar en direktavkastning om 6,5 procent i relation till noteringskursen på 100 kronor. Utdelningen ämnas betalas ut kvartalsvis.

Preserviums VD är John Malmström och bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.

Pareto Securities AB har varit Preserviums rådgivare i transaktionsprocessen, kapitalanskaffningen och noteringsprocessen.

Handelsinformation:

Första handelsdag: 5 november 2021

Kortnamn på Spotlight Stock Market: PRESRV

Noteringskurs: 100 kr

ISIN-kod: SE0016829790

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

Bolagsbeskrivning kommer att publiceras på Preserviums och Spotlight Stock Markets hemsidor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Preservium Property AB

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected] 

John Malmström, verkställande direktör, Preservium Property AB

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84

[email protected] 


Preservium Property AB publicerar halvårsrapport januari - juni 2022

När årets första halvår summeras kan det konstateras att bolaget går enligt plan.

Halvåret januari - juni 2022

  • Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 32 808 tkr
  • Driftnettot uppgick till 29 148 tkr, vilket resulterande i en överskottsgrad på 88,84 %
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 15 503 tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 34 104 tkr motsvarande 7,36 kr per aktie
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 23 503 tkr
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 586 000 tkr
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,42 och belåningsgraden till 66,61 %
  • NRV uppgick till 114,89 kr

Preservium Property AB delårsrapport januari - mars 2022

Kvartalet januari - mars 2022Kallelse till årsstämma i Preservium Property AB

Aktieägarna i Preservium Property AB org. nr. 559323-9733 kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 30 mars 2022 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm


Preservium Property AB publicerar årsredovisning 2021

Preservium Property AB publicerar årsredovisning 2021
Kallelse till extra bolagsstämma i Preservium Property AB

Aktieägarna i Preservium Property AB, org. nr 559323-9733, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 8 december 2021 klockan 9:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted