Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Transaktion enligt stämmobeslut genomförd

Transaktion enligt stämmobeslut genomförd
Vid årsstämman den 27 oktober 2022 beslutades att godkänna överlåtelse av Preservia Hyresfastigheter ABs aktier i Preservia Bålsta Holding AB till Preservia Holding AB. Denna transaktion är per dagens datum verkställd.

Köpeskillingen för aktierna i Preservia Bålsta Holding uppgår till 24,9 miljoner kronor. Dessutom överlåter Preservia Hyresfastigheter sin fordran på Preservia Bålsta Holding om 64,2 miljoner kronor. Summan av dessa uppgår till 89,1 miljoner kronor vilket är i linje med den oberoende värderingen som bolaget tog fram till årsstämman, gällande värdet av Preservias andel av Bålsta-projektet. Beloppet om 89,1 miljoner kronor är dessutom i enlighet med vad bolaget tidigare kommunicerat avseende förväntad likvidtillskott till Preservia. Överlåtelsen sker mot revers och har ingen omedelbar likviditetseffekt för något av bolagen. Likviditet från projektet förväntas under andra halvåret 2023. 

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: [email protected]Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2022 kl. 17.30 CET.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted