Preservia vinner markanvisningstävling i Trelleborg

Preservia Holding AB har tillsammans med Kian Properties AB utsetts till vinnare i en markanvisningstävling i Pilevallsområdet, Trelleborg. Markanvisningen avser produktion av 42 lägenheter och 6 radhus med en totalyta om ca 3 000 kvm i Trelleborg. Byggstart är planerad till 2021.

Pilevallsområdet är ett stadsområde mellan den centrala innerstaden och ytterområdena, ett stadsområde som präglas av både folkliv och trygghet, med stort inslag av grönska.

Preservias förslag har tagits fram i samarbete med medsökande Kian Properties AB och arkitektbyrån Kjellgren Kaminsky. Projektet kommer att utformas som flerbostadshus om fyra våningar samt sex radhus om två våningar. Flerbostadshuset och stadsradhusen skapar ett naturligt och viktigt komplement till den pågående förtätningsutvecklingen som sker i området. Gårdsmiljöerna blir gröna och ska användas till sociala funktioner som vistelseytor, grillplatser och odling.

I sin motivering skriver Trelleborgs mark- och exploateringsenhet: Vinnande förslag har gjort en nytolkning av omgivande bebyggelse på ett modernt och nyskapande sätt där materialval i tegel och trä hanteras på ett spännande sätt. Förslaget andas modern mellan-köping-karaktär med koppling till omgivande bebyggelse genom det röda teglet och en i övrigt modern gestaltning som passar väl in i Pilevallsområdets stadsutveckling.

Vi är stolta över att ha vunnit markanvisningstävlingen i Pilevallsområdet. Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete i detta projekt med Kian Properties och Kjellgren Kaminsky, samt Trelleborgs kommun, säger Topias Riuttamäki, VD för Preservia.

Vi är tacksamma att Trelleborg kommun väljer oss som vinnare och vi ser med stor optimism fram emot att påbörja utvecklingen av "Pilspetsen". Projektet utgör dessutom ett positivt tillskott i vår portfölj och förstärker vår närvaro i Öresundsregionen, säger Michel Fatehnia, VD för Kian Properties.

I Pilevall vill vi tillsammans med våra nära samarbetspartners Kian och Preservia skapa ett stadsnära boende där människor kan njuta av ett grönt vardagsliv. Husen lånar sitt material med en tegelsockel och övriga våningar i trä från Köpingarna som omger Trelleborg, men växlar upp byggnadstypen till stadens skala, säger Joakim Kaminsky , VD för Kjellgren Kaminsky.

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Holding AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: [email protected]


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2020 kl. 08.00 CET.


Preservia vinner markanvisningstävling i Trelleborg

Preservia Holding AB har tillsammans med Kian Properties AB utsetts till vinnare i en markanvisningstävling i Pilevallsområdet, Trelleborg. Markanvisningen avser produktion av 42 lägenheter och 6 radhus med en totalyta om ca 3 000 kvm i Trelleborg. Byggstart är planerad till 2021.


Beslut vid ordinarie bolagsstämma i Preservia Holding AB

Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Preservia Holding AB (publ) fattades följande beslut.


Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Preservia Holding AB (publ), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 29 oktober 2020 kl. 11:00 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.Bokslutskommuniké Maj 2019 - April 2020

INGA JÄMFÖRELSETAL FRÅN TIDIGARE ÅR FINNS DÅ BOLAGET AVGER SIN FÖRSTA RAPPORT FÖR PERIODEN 2019-05-22 - 2020-04-30.

MAJ 2019 - APRIL 2020

  • Nettoomsättning för perioden 0,0 MSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -16,7 MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -34,6 MSEK
  • Kassaflöde -19,0 MSEK
  • Resultat per aktie -23,09 SEK

Antal stamaktier uppgick vid periodens slut till 1 500 000 st och antal preferensaktier till 500 000 st.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted