Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Precio Fishbone lämnar delårsrapport för kvartal 3

En omsättningsökning på 9,5 % och ett EBITA-resultat som ökat med 31 % jämfört med förra året är givetvis mycket positivt. Prenumerationsintäkter från SaaS-tjänsterna kompenserar för semesteruttag men det tredje kvartalet ändå vårt svagaste vilket syns på EBITA-marginalen som är 5,6 % (4,7 %).

Kvartalet juli - september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 55,3 mkr (50,5).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 3,1 mkr (2,4).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 5,6 % (4,7 %).
 • Resultat efter skatt blev 2,5 mkr (1,8).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 0,20 kr (0,18).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 5,0 mkr (4,5) vilket motsvarar 0,55 kr per aktie (0,49).

Delåret januari - september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 187,9 mkr (180,5).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 15,2 mkr (16,5).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 8,1 % (9,1 %).
 • Resultat efter skatt blev 11,3 mkr (12,6).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 1,20 kr (1,33).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 20,8 mkr (22,0) vilket motsvarar 2,27 kr per aktie (2,39).

 

Christer Johansson, VD, 073-078 80 40

 Denna information är sådan information som Precio Fishbone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 8 november 2022 klockan 08:00. Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholms regelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie. [email protected] 08-463 83 00

Precio Fishbone är ett konsult- och mjukvaruutvecklingsföretag med verksamhet i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Västerås, Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget har också representationskontor i Düsseldorf, London och Ottawa. Totalt är cirka 250 personer anställda i koncernen. 

Precio Fishbone lämnar delårsrapport för kvartal 3

En omsättningsökning på 9,5 % och ett EBITA-resultat som ökat med 31 % jämfört med förra året är givetvis mycket positivt. Prenumerationsintäkter från SaaS-tjänsterna kompenserar för semesteruttag men det tredje kvartalet ändå vårt svagaste vilket syns på EBITA-marginalen som är 5,6 % (4,7 %).


Precio Fishbone lämnar delårsrapport för perioden januari - juni 2022

Under kvartalet har omsättningen ökat med 2 procent för bolaget totalt. Hela ökningen kommer från våra egenutvecklade SaaS-tjänster. Konsultdelens omsättning har minskat något då antalet konsulter i genomsnitt varit färre. Precio Fishbone lämnar delårsrapport för perioden januari - mars 2022

Vi har haft en god beläggning och ett bra affärsläge under kvartalet trots att vi under januari påverkats av covid-19-pandemin genom hög sjukfrånvaro.

Vi fortsätter att växa men då vi ökat de strategiska satsningarna på marknader utanför Sverige så är resultat och marginal lägre än för det första kvartalet 2021.Kallelse till årsstämma i Precio Fishbone AB (publ)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I PRECIO FISHBONE AB (publ)

Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 4 maj 2022, kl 17.30 på bolagets kontor, Sveavägen 165 i Stockholm.


Bokslutskommuniké 2021 Precio Fishbone

Återhämtning i kvartalet trots påverkan av covid-19

Omsättningen ökade i det fjärde kvartalet och en stark marknad har gett en resultatmässig återhämtning efter ett svagare tredje kvartal. Återhämtningen mattades dock av på grund av mycket höga sjukskrivningstal i slutet av kvartalet. I december var sjukskrivningarna hela 440 % högre än i december 2020. Den höga smittspridningen av omikron är orsaken till våra höga sjukskrivningstal.


Omnia tilldelas utmärkelsen 'Intranet Choice 2022'

Precio Fishbones SaaS-tjänst Omnia har fått utmärkta recensioner och har utsetts till rekommenderad produkt i rapporten 'Intranet and Employee Experience Platforms 2022'.


Precio Fishbone vinner upphandling av ny tjänst mot spelmissbruk

Precio Fishbone har vunnit en upphandling för att nyutveckla tre delsystem för Spelinspektionen kallat Spelpaus.se.

Spelpaus.se är en tjänst där spelare på till exempel online-casinon kan stänga av sig själva för allt spel i Sverige.

Beräknat ordervärde är över 12,5 MSEK


PRECIO FISHBONE LÄMNAR DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2021

Vårt tredje kvartal 2021 är tyvärr ett av våra svagaste. För första gången gjorde vi en förlust i augusti. Debiteringsgraden för vår konsultdel samma månad var inte alls på den nivå vi brukar lyckas med utan var blygsamma 77 %. Vi har lyckats mindre bra med att få en bra start på hösten. Att alla i organisationen kavlat upp ärmarna i september har inte räckt ända fram trots en stark spurt. Under det sista kvartalet är min bedömning att situationen fortsatt kommer att förbättras och att vi kommer tillbaka till en god lönsamhetsnivå.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted