Delårsrapport januari - mars 2021

PRECIO FISHBONE AB (publ)

KVARTALSRAPPORT

Januari - mars 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 64,2 mkr (65,8).

· Rörelseresultatet (EBITA) blev 7,0 mkr (7,3).

· Rörelsemarginalen (EBITA) blev 11,0 % (11,0%).

· Resultat efter skatt blev 5,2 mkr (5,3).

· Vinst per aktie efter skatt blev 0,54 kr (0,55).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 8,8 mkr (7,7) vilket motsvarar 0,96 kr per aktie (0,84).

· Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en ordinarie utdelning om 1,90 kr per aktie (0,00) samt en extra utdelning om 1,00 kr per aktie (0,00).

VD har ordet

Efter en svag inledning av kvartalet har omsättning och resultat förbättrats. EBITA-marginalen på 11 procent är densamma som för förra årets första kvartal trots något lägre omsätting och EBITA-resultat. Kvartalet har påverkats av covid-19-pandemin men i allt mer begränsad omfattning.

Den svaga starten av kvartalet berodde på att två större projekt inte startades i januari som planerat. Från en situation med god beläggning gick vi på en vecka till ett utmanande läge, men genom gemensamma anstängningar löste vi det och kunde gå ut ur kvartalet med en starkt förbättrad debiteringsgrad.

Vid den här tiden 2020 var osäkerheten inför framtiden mycket stor och vi tvingades under året minska vår personalstyrka för att anpassa den till efterfrågan. Det finns fortfarande osäkerheter och vi är inte opåverkade av den tredje våg av smittspridning som nu är över oss. Trots det ser vi i grunden positivt på 2021. Marknads- och säljarbete ger resultat och vi har sedan årsskiftet redan rekryterat drygt hälften av det antal medarbetare vi tyvärr var tvingade att minska med under 2020.

Konsultverksamheten

Under kvartalet har vi haft en mycket varierande debiteringsgrad i konsultdelen av vår verksamhet. Variationen mellan de olika månaderna och våra olika regioner har varit stor. En fördel med att distansarbete nu accepteras av i stort sett alla kunder är att det har hjälpt oss att jämna ut beläggningen över regionerna. Trots det och trots att trenden under kvartalet har varit positiv ligger den genomsnittliga debiteringsgraden under vår normala nivå och under vår målsättning. Vi ser dock positivt på fortsättningen av året inte minst genom att vi ingår i ett av de konsortier som fått tilldelning i Kammarkollegiets ramavtalsupphandling av IT-konsulter. Avtal kommer successivt att tecknas under året med omgående början för ett av avtalsområdena och efter det kommer vi få tillgång till avrop från många olika typer av offentliga organsiationer.

Produkterna

Jag har i flera VD-ord beskrivit att de begränsade möjligheterna till personliga möten i försäljningsfasen och i uppstarten av implementeringsfasen påverkar försäljningen till nya kunder negativt. Acceptansen för försäljning och implementering på distans har dock ökat. Under kvartalet har vi fått fler nya NGOonlinekunder som DT Global, Rutgers och Heifer. Även för Omnia har vi lyckats bra med bland annat BillerudKorsnäs, Rottneros, Post- och Tele-styrelsen och Karlstad Kommun som nya kunder i Sverige och ARC Resources i Kanada och Alten France som ett par exempel på internationella kunder.

Vi fortsätter vår strategi att växa vår Omniaaffär utanför Sverige och Danmark genom partners och har genom egen rekrytering etablerat oss i Norge. Vi fortsätter att satsa vidare i DACHregionen och Kanada med gemensam marknadsbearbetning med våra partners. I Kanada har vi också rekryterat för att stärka vår egen leverans av NGOonline till biståndsorganisationer i Nordamerika. Närvaro ger kontaktytor som ökar antalet affärsmöjligheter och affärer.

Denna information är sådan information som Precio Fishbone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021 klockan 8:00

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholms regelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie. certifiedadviser@penser.se 08-463 83 00.

Christer Johansson, VD, 073-078 80 40

Precio Fishbone är ett konsult- och mjukvaruutvecklingsföretag med verksamhet i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Västerås, Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget har också representationskontor i Düsseldorf, Oslo, London och Ottawa. Totalt är cirka 250 personer anställda i koncernen.

Kommuniké från årsstämma i Precio Fishbone AB (publ)

Torsdagen den 6 maj 2021 hölls årsstämma i Precio Fishbone AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:


Delårsrapport januari - mars 2021

PRECIO FISHBONE AB (publ)

KVARTALSRAPPORT

Januari - mars 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 64,2 mkr (65,8).

· Rörelseresultatet (EBITA) blev 7,0 mkr (7,3).

· Rörelsemarginalen (EBITA) blev 11,0 % (11,0%).

· Resultat efter skatt blev 5,2 mkr (5,3).

· Vinst per aktie efter skatt blev 0,54 kr (0,55).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 8,8 mkr (7,7) vilket motsvarar 0,96 kr per aktie (0,84).

· Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en ordinarie utdelning om 1,90 kr per aktie (0,00) samt en extra utdelning om 1,00 kr per aktie (0,00).


Precio Fishbones årsredovisning för 2020 publicerad

PRECIO FISHBONES ÅRSREDOVISNING FÄRDIGSTÄLLD OCH PUBLICERAD


VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I PRECIO FISHBONE AB (publ)

Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021, kl 17.30 på bolagets kontor, Sveavägen 165 i Stockholm.Delårsrapport januari - september 2020

Vi har en hög debiteringsgrad och stabil prisnivå i konsultdelen av verksamheten och trots att nykundsförsäljningen av våra egna mjukvaruprodukter inte är på den nivå vi önskar ökar vi omsättningen och stärker marginalen jämfört med Q3 2019. Omsättningen har ökat med 4 % under kvartalet och vi har lyckats öka EBITA-marginalen från 7,5 % till 9 % jämfört med förra året.


Precio Fishbone gratulerar Malmö Stad till utmärkelsen Digital Workplace of the Year Award 2020

Precio Fishbone och teamet runt Omnia säger ett stort grattis till vår kund Malmö stad för att man belönats med utmärkelsen Digital Workplace of the Year Awards for User Engagement.

Utmärkelsen Digital Workplace of the Year delas ut av Digital Workplace Group och Simpler Media Group, utgivare av CMSWIre, och bland tidigare vinnare hittar vi bland annat American Express, Liberty Mutual Insurance och BNY Mellon.Precio Fishbone lämnar rapport för januari - juni 2020

Inför kvartalet var osäkerheten stor och vi befarade att påverkan från covid-19 skulle vara kraftig. Våra farhågor har lyckligtvis inte besannats utan påverkan har varit begränsad, hittills är bäst att lägga till för det är fortsatt osäkert hur mycket vi kan komma att påverkas. Nykundsförsäljning och uppstart av större projekt är det som påverkats mest. Det gäller främst våra produkter och särskilt utanför de marknader där vi har lokal närvaro. Lättnader i reserestriktioner kommer att förbättra våra möjligheter men vi kommer ha fortsatt tufft under hösten med nykundsförsäljning.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted