Axfood lanserar nytt intranät baserat på Office 365 och Omnia Intranet från Precio Fishbone

Efter 1,5 års projektarbete har Axfoodkoncernens drygt 10 000 medarbetare fått tillgång till ett helt nytt intranät. Lanseringen avlöpte enligt plan och vid slutet av lanseringsdagen hade redan 900 nyfikna användare loggat in på sitt nya intranät.

Den lanserade lösningen, baserad på Office 365 och Omnia Intranet, är inte enbart ett intranät för Axfood, utan innefattar även egna intranät för kedjorna Tempo/Hemköp, Willys, Dagab och Snabbgross. Omnia Intranet erbjuder bl a stöd för målgruppsstyrning, personalisering och social interaktion samt åtkomst till samarbetsrum och övriga appar i Office 365. Intranätens startsidor visar de senaste nyheterna med lokalt, kedjespecifikt eller koncerngemensamt fokus. Användarna kan även ta del av Axfood i sociala medier, se pressklipp och försäljningsstatistik. Verksamhetskritisk information som Produktlarm och Driftinformation utgår från samma kanal och publiceras i samtliga intranäts notifieringspaneler. Lösningen är mobilanpassad och nåbar via alla enheter med internetuppkoppling, av alla anställda inom koncernen.

- Med vårt nylanserade intranät har vi skapat en modern digital arbetsplats med mobil tillgänglighet som inkluderar alla medarbetare i Axfoodkoncernen - från tjänstemän till butiks- och lagerarbetare. Det inbjuder både till dialog och skapar en helhet för effektivt samarbete och tydlig kommunikation, säger Katarina Wirtén Lindau, intern kommunikationschef, på Axfood.

- Förutom att nöjet att få arbeta med en intressant organisation med fantastiskt duktiga och engagerade människor har projektet med Axfood gett oss på Precio Fishbone mycket värdefulla synpunkter och insikter för utvecklingen av Omnia Intranet for Modern Sharepoint. säger Sara Jönsson-Sandberg, Project Manager, på Precio Fishbone.

2019-08-13

Kontaktuppgifter
Kontakta gärna Precio Fishbones projektansvariga, Sara Jönsson-Sandberg, för mer information.
sara.jonsson@preciofishbone.se.

Om Axfood
Axfood ska vara ledande inom bra och hållbar mat. I vår bolagsfamilj ingår butikskedjorna Willys och Hemköp, liksom Tempo och Handlar'n. Grossistförsäljning sker genom Axfood Snabbgross och vårt supportbolag Dagab ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp och logistik. I Axfoodfamiljen ingår även Mat.se, Middagsfrid och Urban Deli samt delägda Apohem och Eurocash. Tillsammans har koncernen drygt 10 000 medarbetare och en omsättning om knappt 50 miljarder kronor. Axfoods aktie är sedan 1997 noterad på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på www.axfood.se

Om Precio Fishbone
Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklingsföretag med verksamhet i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Västerås, Växjö, Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget har också representationskontor i London och Ottawa. Totalt är drygt 230 personer anställda i koncernen.

Precio Fishbone utvecklar och tillhandahåller såväl paketerade som skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som teknik. Precio Fishbone är Microsoft Gold Partner inom fyra områden: Collaboration and Content, Application Development, Application Integration och Cloud Productivity.

 Företaget är listat på Nasdaq Stockholm First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser.

Erik Penser Bank kan kontaktas på 08-463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

www.preciofishbone.se

Nerladdningsbara filer

Omnia - i toppen av global utvärdering av intranätprodukter för tredje året i rad

Precio Fishbones produkt Omnia är för tredje året i rad marknadens högst rankade intranätprodukt för SharePoint och Office 365.


KVARTALSRAPPORT Juli - september 2019

Kvartalet juli - september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 50,2 mkr (48,4).

· Rörelseresultatet (EBITA) blev 3,8 mkr (4,8).

· Rörelsemarginalen (EBITA) blev 7,5 % (9,9%).

· Resultat efter skatt blev 2,4 mkr (3,3).

· Vinst per aktie efter skatt blev 0,26 kr (0,35).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 5,3 mkr (4,5) vilket motsvarar 0,57 kr per aktie (0,49).

Niomånadersperioden januari - september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 174,6 mkr (162,6).

· Rörelseresultatet (EBITA) blev 17,8 mkr (17,2).

· Rörelsemarginalen (EBITA) blev 10,2 % (10,6%).

· Resultat efter skatt blev 13,1 mkr (11,9).

· Vinst per aktie efter skatt blev 1,42 kr (1,30).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 21,5 mkr (16,2) vilket motsvarar 2,34 kr per aktie (1,81).


HALVÅRSRAPPORT Januari - juni 2019

Kvartalet april - juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 63,2 mkr (58,6).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 6,6 mkr (6,2).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 10,4% (10,5%).
 • Resultat efter skatt blev 5,1 mkr (4,3).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 0,55 kr (0,46).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 9,3 mkr (6,2) vilket motsvarar 1,01 kr per aktie (0,68).
 • Utdelning om 1,80 kr (1,20) per aktie har verkställts.

Axfood lanserar nytt intranät baserat på Office 365 och Omnia Intranet från Precio Fishbone

Efter 1,5 års projektarbete har Axfoodkoncernens drygt 10 000 medarbetare fått tillgång till ett helt nytt intranät. Lanseringen avlöpte enligt plan och vid slutet av lanseringsdagen hade redan 900 nyfikna användare loggat in på sitt nya intranät.
Precio Fishbone tecknar långsiktigt avtal med TLV

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Precio Fishbone har tecknat avtal avseende agilt utvecklingsteam för att utveckla och förvalta TLV:s ärendehanteringssystem.


Kommuniké från årsstämma i PRECIO FISHBONE AB (publ)

Årsstämma har hållits i Precio Fishbone AB (publ), listat på Nasdaq First North Premier Stockholm, den 7 maj 2019.


KVARTALSRAPPORT Januari - mars 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 61,2 mkr (55,5).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 7,4 mkr (6,3).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 12,2 % (11,3%).
 • Resultat efter skatt blev 5,6 mkr (4,4).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 0,61 kr (0,48).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 6,9 mkr (5,9) vilket motsvarar 0,75 kr per aktie (0,64).
 • Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en utdelning om 1,80 kr per aktie (1,20).

Precio Fishbone AB (publ) kallar till årsstämma.

Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019, klockan 17:00, i bolagets kontor Sveavägen 165, Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär