HALVÅRSRAPPORT Januari - juni 2019

Kvartalet april - juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 63,2 mkr (58,6).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 6,6 mkr (6,2).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 10,4% (10,5%).
 • Resultat efter skatt blev 5,1 mkr (4,3).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 0,55 kr (0,46).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 9,3 mkr (6,2) vilket motsvarar 1,01 kr per aktie (0,68).
 • Utdelning om 1,80 kr (1,20) per aktie har verkställts.

Axfood lanserar nytt intranät baserat på Office 365 och Omnia Intranet från Precio Fishbone

Efter 1,5 års projektarbete har Axfoodkoncernens drygt 10 000 medarbetare fått tillgång till ett helt nytt intranät. Lanseringen avlöpte enligt plan och vid slutet av lanseringsdagen hade redan 900 nyfikna användare loggat in på sitt nya intranät.
Precio Fishbone tecknar långsiktigt avtal med TLV

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Precio Fishbone har tecknat avtal avseende agilt utvecklingsteam för att utveckla och förvalta TLV:s ärendehanteringssystem.


Kommuniké från årsstämma i PRECIO FISHBONE AB (publ)

Årsstämma har hållits i Precio Fishbone AB (publ), listat på Nasdaq First North Premier Stockholm, den 7 maj 2019.


KVARTALSRAPPORT Januari - mars 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 61,2 mkr (55,5).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 7,4 mkr (6,3).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 12,2 % (11,3%).
 • Resultat efter skatt blev 5,6 mkr (4,4).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 0,61 kr (0,48).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 6,9 mkr (5,9) vilket motsvarar 0,75 kr per aktie (0,64).
 • Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en utdelning om 1,80 kr per aktie (1,20).

Precio Fishbone AB (publ) kallar till årsstämma.

Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019, klockan 17:00, i bolagets kontor Sveavägen 165, Stockholm.BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari - december 2018

Kvartalet oktober - december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 64,6 mkr (55,8).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 8,4 mkr (6,1).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 12,9 % (11,0%).
 • Resultat efter skatt blev 6,4 mkr (4,3).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 0,70 kr (0,46).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 8,4 mkr (8,1) vilket motsvarar 0,92 kr per aktie (0,88).

Helåret januari - december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 227,2 mkr (198,2).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 25,6 mkr (17,5).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 11,3 % (8,8%).
 • Resultat efter skatt blev 18,4 mkr (10,9).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 2,00 kr (1,19).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 25,0 mkr (15,5) vilket motsvarar 2,73 kr per aktie (1,69).
 • Styrelsen avser att föreslå årsstämman att för räkenskapsåret 2018 besluta om en utdelning på 1,80 (1,20) kronor per aktie.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted