Delårsrapport Q3 2018

Under det tredje kvartalet ökade PowerCell Sweden AB (publ) sin försäljning till 11 091 MSEK jämfört med 10 929 MSEK motsvarande kvartal föregående år (+1,5%). Rörelseresultatet förbättrades från -12 745 MSEK till -10 688 MSEK.

"Försäljningsutvecklingen speglar de svängningar mellan kvartalen som kännetecknar en mindre mogen marknad och där kunderna testar ny teknologi och varvar beställningar av enstaka bränsleceller med beställningar av system och utvecklingstjänster", säger PowerCells vd Per Wassén. "Den underliggande efterfrågan fortsätter att vara mycket god och under de första nio månaderna i år ökade försäljningen med 55 procent jämfört med motsvarande period föregående år."

Det ökade intresset för PowerCells produkter och teknologier märktes under kvartalet av i form av allt fler allmänna kundförfrågningar och ett ökat antal offertförfrågningar. Under kvartalet fick PowerCell flera viktiga ordrar, däribland en uppföljande order på bränslecellstackar av modell PowerCell S3 från en ledande underleverantör i fordonsbranschen värd totalt 10 MSEK, samt en order på utvecklingsarbete från en ledande europeisk fordonstillverkare värd 3 MSEK. Under kvartalet tog PowerCell också ett viktigt steg inom det marina segmentet genom tecknandet av ett MOU med den tyska industrikoncernen Siemens avseende en gemensam utveckling av bränslecellsbaserade driv- och kraftgenereringssystem för fartyg.

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i TSEK 2018
jul-sep
2017
jul-sep
2018
jan-sep
2017
jan-sep
Nettoomsättning 11 091 10 929 32 411 20 865
Rörelseresultat -10 688 -12 745 -48 784 -46 627
Resultat efter skatt -10 842 -12 746 -49 241 -46 630
Rörelsens kassaflöde -35 054 -25 118 -70 951 -33 386

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: per.wassen@powercell.se 

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2018, kl 08:30 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov
PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. 

Nerladdningsbara filer

Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Interim Report Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Interim Report Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Interim report Q1 2018


Årsredovisning 2017


Annual report 2017


Bokslutskommuniké 2017


Year end report 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted