Delårsrapport Q2 2019

Utvecklings- och licensavtalet som träffades med Robert Bosch GmbH i april, innebär att PowerCell Sweden AB redovisar ett rekordresultat för andra kvartalet 2019 med en rörelsevinst på 513 828 (-19 287) TSEK. Rensat för Bosch-avtalet och andra jämförelsestörande poster förbättrades rörelseresultatet från -19 837 till -16 713 TSEK.

"Avtalet med Bosch är naturligtvis helt avgörande för vårt andra kvartal men ökande försäljning och en gynnsam produktmix gör att även det underliggande resultatet utvecklas i rätt riktning", säger Per Wassén, vd för PowerCell. Under det andra kvartalet 2019 uppgick försäljningen till 15 552 TSEK jämfört med 13 506 TSEK motsvarande kvartal föregående år, en ökning med 15 procent. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster om 1 994 TSEK hänförliga till det pågående listbytesprojektet, och för intäkter samt valutaeffekter av engångskaraktär hänförliga till Boschavtalet om sammanlagt 532 535 TSEK, uppgick till -16 713 TSEK (-19 837 TSEK). Den underliggande förbättringen beror på högre bruttomarginal som i sin tur hänger samman med ökad försäljning och en gynnsam produktmix.

I april undertecknade PowerCell och Robert Bosch GmbH ett gemensamt utvecklings- och licensavtal avseende PowerCell S3 för fordonsbranschen. Avtalet omfattar en gemensam utveckling av S3 och en licens som ger Bosch en exklusiv rättighet att tillverka och sälja den nya och förbättrade versionen av S3 för användning i personbilar, lastbilar och bussar. Bosch betalade initialt 50 MSEK för licensen och kommer att betala en royalty för varje såld produkt när Bosch själva startar produktionen av S3. I maj erhöll PowerCell 85 procent av det initiala beloppet medan resterande 15 procent hölls inne i enlighet med tysk skattelagstiftning och beräknas betalas ut till PowerCell under det andra halvåret i år.

Arbetet med att byta notering från First North till huvudlistan vid Nasdaq Stockholm pågår och en del av de aktiviteter som krävs har genomförts, däribland införandet av redovisningsstandarden IFRS. Arbetet med att göra bolaget redo för ett listbyte kommer att fortsätta men efter avtalet med Bosch, och den nu pågående genomgången av strategiska prioriteringar, har bolaget fattat beslut om att inte genomföra listbytet i år.

För mer information, vänligen kontakta: 
Per WassénVD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: per.wassen@powercell.se

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) ärskyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, föroffentliggörande den 22 augusti 2019, kl 07:00 CET. 

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och-system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobilaanvändningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas ochgenererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarnaoch systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassatill kundernas behov

PowerCell (http://www.powercell.se/) grundades 2008 som en industriell spin-outfrån Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel påNasdaq First North Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post:ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Interim Report Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Interim Report Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Interim report Q1 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted