Delårsrapport Q1 2015

Bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) presenterar sin delårsrapport för januari - mars 2015. Första kvartalet 2015 har bland annat inneburit tecknande av ett flertal viktiga samarbeten samt lansering av den nya bränslecellsplattformen S2.

Under PowerCells första kvartal 2015 har bl. a nya viktiga samarbetsavtal tecknats och en lyckad lansering av den nya bränslecellsplattformen S2, som väckt stort intresse på marknaden, genomförts.

PowerCell Sweden AB har presenterat sin delårsrapport för januari - mars 2015. I den framgår att:

- Avsiktsförklaring har tecknats med energileveransbolaget Mitochondria, Sydafrika avseende kommersialisering av PowerPac mot telekomsegmentet. Mitochondria förser telekommaster i Afrika med el till bl.a. American Towers.
- Avtal med den norska dominerande dagligvarudistributören ASKO, ThermoKing Norge samt forskningsinstitutet SINTEF har slutits om ett projekt att minska dieselförbrukning för elgenerering vid på- och avlastning av kyltransporter.
- Nya bränslecellsplattformen S2 lanserad och kundbearbetning påbörjad.
- Mycket lyckad mässa i Hannover med stort kundintresse inklusive order på ett FC-UPS system
- Ny marknads- och försäljningschef, Andreas Bodén, på plats

Läs hela rapporten på: Finansiella Rapporter

- Vi lanserade vår nya bränslecellsplattform S2 på marknaden i samband med Hannover mässan. Mottagandet och intresset var mycket positivt och ett flertal nya kontakter knöts avseende potentiella leveranser. Fokus kring försäljningsaktiviteter runt S2 ligger nu dels på uppföljning av de nya kontakter som etablerades under mässan men också på bearbetning av tidigare upparbetade kontakter, säger Magnus Henell, VD för PowerCell Sweden AB.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Göteborg, 2015-04-30

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Henell VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 739 10 37 03
Email: magnus.henell@powercell.se

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag som utvecklar miljövänliga elgeneratorer med unika bränsleceller och reformerteknologi som är lämplig för både existerande och framtida bränslesystem. PowerCell har utvecklat bränslecellsteknik i mer än ett decennium, och har fulländat en unik design som möjliggör produktion av en lätt, mångsidig och tillförlitlig kraftkälla för bil-, transport- och stationära applikationer.

Genom att kombinera sin bränslecells- och reformerteknologi har PowerCell utvecklat ett bränslecellssystem som omvandlar diesel till el på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, med minimala avgaser och tyst drift. Bränslecellssystemet är initialt anpassat som elkraftförsörjning inom telekomindustrin.

PowerCell är en avknoppning från Volvokoncernen med målet att utveckla och producera miljövänliga kraftsystem baserade på en unik bränslecells- och reformerteknologi som matchar befintlig infrastruktur för bränsle. PowerCell är baserat i Göteborg. PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Bland de största ägarna finns Volvo Group Venture Capital, Fouriertransform, Midroc New Technologies och Finindus. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted