Bokslutskommuniké 2018

Under det fjärde kvartalet 2018 ökade PowerCell Sweden AB (publ) sin försäljning till 28,1 MSEK jämfört med 15,8 MSEK motsvarande kvartal föregående år (+78%). Samtidigt förbättrades även rörelseresultatet som för perioden uppgick till -11,1 MSEK (-17,4).
"Det fjärde kvartalet blev mycket bra och speglar det stadigt ökande intresset för vår teknologi och vårt kunnande", säger Per Wassén, vd och koncernchef för PowerCell.

Det fjärde kvartalet 2018 innebar nytt försäljningsrekord för PowerCell och nära nog en fördubbling jämfört med föregående period. Bakom ökningen ligger ett växande intresse inom allt fler sektorer för möjligheterna med bränsleceller och vätgas. Bland PowerCells kunder återfinns efter det gånga året nu såväl tillverkare av tunga fordon som lastbilar och bussar såsom personbilstillverkare och leverantörer av stationära kraftanläggningar. 

 "2018 innebar ett stort erkännande av bränsleceller i allmänhet och vår teknologi i synnerhet", säger Per Wassén, vd och koncernchef för PowerCell. "Den ökande medvetenheten om klimatproblemen och behovet av att kraftigt minska utsläppen av hälsovådliga partiklar och ämnen som sot och kväve, har lett till ökad försäljning och ett ökat antal kundprojekt."

Under kvartalet fick PowerCell ett antal viktiga ordrar, däribland en på ett MS-100 bränslecellssystem från en global busstillverkare och en uppföljande order på bränslecellstacken PowerCell S3 från en global fordonstillverkare. Under kvartalet inledde PowerCell också ett projekt för att bygga en bränslecellsdriven sopbil ihop med Scania och renhållningsföretaget Renova för leverans och drifttagning under slutet av 2019/början av 2020.

I december undertecknade PowerCell en avsiktsförklaring med den tyska fordonsunderleverantören Robert Bosch GmbH, avseende PowerCell S3 för fordonssegmentet. PowerCell har sedan tidigare levererat bränslecellsstackar till Bosch för användning i deras prototyper för bränslecellssystem och överenskommelse innebär att PowerCell fortsätter leverera stackar för användning i Boschs prototyper.

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i TSEK 2018
okt-dec
2017
okt-dec
2018
jan-dec
2017
jan-dec
Nettoomsättning 28 102 15 819 60 513 36 684
Rörelseresultat -11 147 -17 420 -60 893 -64 772
Resultat efter skatt -11 451 -17 463 -61 862 -64 941
Rörelsens kassaflöde -30 163 -17 626 -99 981 -50 412

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: per.wassen@powercell.se

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2019, kl 08:30 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Interim Report Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Interim Report Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Interim report Q1 2018


Årsredovisning 2017


Annual report 2017


Bokslutskommuniké 2017


Year end report 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted