Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Vi har etablerat oss som ett tillväxtföretag i en sektor som drivs av starka megatrender

Försäljningen ökade med 79% till 101,8 MSEK (56,8) och bruttomarginalen förbättrades till 56,8% (26,3) under fjärde kvartalet 2022, drivet av PowerCells framgångsrika industrialisering av sin teknologi.

Under fjärde kvartalet 2022 rapporterar PowerCell en tvåsiffrig tillväxt och hög bruttomarginal. Försäljningen påverkades positivt av ökad royalty från Robert Bosch GmbH, samt försäljning genom avtalet med ZeroAvia, som tecknades under fjärde kvartalet. Ordern från ZeroAvia är världens första kontrakt för serieleverans av bränslecellsstackar till flygindustrin och potentiellt värt upp till 1,5 miljarder SEK.

"Under 2021 lanserade vi vårt koncept "Industrialized Innovation" och det har redan visat sig vara en framgång med kombinationen av industrialiserad kärnteknologi och kundspecifika anpassningar och integration", säger Richard Berkling, VD för PowerCell Sweden AB. " Bruttomarginalen ökade i kvartalet till den högsta någonsin på 56,8 procent och periodens resultat var positivt. Detta är givetvis uppmuntrande, men vi räknar fortfarande med att vi kommer att ha fluktuationer mellan kvartalen eftersom marknaden är i en kontinuerlig fas av uppskalning."

"PowerCells goda utveckling under 2022 visar att vi är i en bra position för att dra fördel av de starka hållbara megatrenderna där allt fler industrier går mot nollutsläpp. Allt fler företag kontaktar oss eftersom de inser att vi erbjuder en mogen, kommersiell och hållbar bränslecellsteknik som fungerar i många olika applikationer. Det är glädjande att konstatera att PowerCell har utvecklats till att vara en ledande aktör inom vätgaselektrisk industri och ett tydligt tillväxtföretag", avslutar Richard Berkling.

Finansiellt sammandrag

MSEK, om inte annat anges

Okt-dec 2022

Okt-dec 2021

2022

2021

Nettoomsättning

101,8

56,8

244,7

159,8

Bruttovinst

57,8

15,0

113,0

49,0

Bruttomarginal, %

56,8

26,3

46,2

30,7

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster

2,7

-23,9

-75,0

-80,5

Rörelseresultat

2,7

-23,9

-75,0

-81,7

Periodens resultat

3,6

-23,3

-58,2

-75,1

Vinst per aktie, före och efter utspädning, SEK

0,06

-0,53

-1,09

-1,50

Soliditet, %

70,2

73,6

70,2

73,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-37,7

-20,8

-120,5

-66,3

Länk till rapporten: https://powercellgroup.com/investerare/rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:
Richard Berkling
VD
Telefon: +46 31 720 36 20
E-post: [email protected]

Torbjörn Gustafsson
CFO
Telefon: +46 701 86 69 86
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som PowerCell Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-02-09 08:30 CET.

Om oss
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara och därmed lätta att anpassa till kundernas behov.

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected],telefon: +46 8 503 000 50.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted