PowerCell Sweden AB organiserar om sin ledning för att möta förväntat ökande tillväxt och efterfrågan

För att möta en förväntat ökande tillväxt och efterfrågan inom vätgaselektriska lösningar, genomför PowerCell Sweden AB förändringar av bolagets ledningsgrupp.

Försäljningschef Andreas Bodén får ansvar för att utveckla nya strategiska affärsinitiativ samtidigt som Karl Samuelsson, idag Chief Operating Officer, COO, får ett mer renodlat ansvar för produktutveckling.
Till ny försäljningschef har bolaget utsett Patrik Brouzell och till ny COO Torbjörn Gustafsson.

Brouzell kommer som ny försäljningschef att få ansvar för att stärka upp bolagets produktförsäljning och Gustafsson kommer i sin roll som ny COO bland annat få ansvar för att skala upp den industriella stabiliteten i samband med bolagets tillväxt. Såväl Andreas Bodén som Karl Samuelsson kommer att fortsätta ingå i bolagets ledningsgrupp. Förändringen och förstärkningen av ledningsgruppen görs mot bakgrund av den ökande tillväxten och det kraftigt ökande intresset för vätgaselektriska lösningar.

Patrik Brouzell har redan tillträtt och kommer närmast från LWW Group där han var CEO. Han får ansvar för att utveckla PowerCells produktförsäljning till prioriterade segment samt etableringen av kompletterande marknadskanaler och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp och rapportera till vd Richard Berkling. Torbjörn Gustafsson, som även han kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp och rapportera till bolagets vd, kommer närmast från Christian Berner Tech Trade där han är finanschef, CFO. Gustafsson kommer att tillträda sin tjänst efter årsskiftet och får ansvar för att säkra den industriella stabiliteten när bolaget behöver skala upp inom såväl produktion som inköp och kvalitet.

Nuvarande försäljningschef Andreas Bodén kommer att få ansvar för nya strategiska affärsinitiativ och driva utvecklingen av nya produkterbjudanden med kompletterande affärsmodeller. Som ansvarig för strategiska affärsinitiativ får han också uppdrag att accelerera tillväxten inom den vätgaselektriska marknaden som helhet. Bodén kommer att fortsätta ingå i ledningsgruppen och rapportera till vd Richard Berkling. Nuvarande COO, Karl Samuelsson, kommer att få ett tydligare ansvar för produktutveckling och kommer även han att fortsätta ingå i ledningsgruppen och rapportera till vd Richard Berkling.

"För att ännu bättre ta till vara det kraftigt ökade intresset för vätgas och vätgaselektriska energilösningar behöver PowerCell Sweden öka sina satsningar inom strategisk affärsutveckling. Vårt åtagande att bidra till den snabbt framväxande marknaden innebär att vi stödjer kunderna i energiomställningen genom att minska trösklarna för en övergång till den nya, utsläppsfria teknologin.  Samtidigt ser vi hur den ökade efterfrågan på våra produkter innebär att vi både behöver öka samt effektivisera vår produktion för att bättre klara att möta kundernas ökande behov", säger Richard Berkling vd för PowerCell Sweden AB.

Bolagets nya ledningsgrupp
Efter förändringarna och nyanställningarna ser PowerCell Swedens AB ledningsgrupp från årsskiftet ut som följer:

Richard Berkling, verkställande direktör
Karin Nilsson, Senior Vice President och vice verkställande direktör
Per Ekdunge, verkställande direktör PowerCell Germany
Karin Lidén, Senior Vice President och Chief Financial Officer
Andreas Bodén, Senior Vice President, Stategic Sales
Patrik Brouzell, Senior Vice President, Product Sales
Karl Samuelsson, Senior Vice President, Product Development
Thomas Tingelöf, Senior Vice President och Chief Technology Officer
Torbjörn Gustafsson, Senior Vice President och Chief Operating Officer

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Berkling
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

PowerCell investerar i solceller och elektrolysör för att skapa industriell testbädd samt egen vätgasframställning

PowerCell Sweden AB har beslutat utrusta bolagets befintliga anläggning i Göteborg med en helt integrerad solcellsbaserad lösning för egen framställning av grön vätgas.
Installationen, som beräknas vara klar under det andra halvåret 2022, kommer att tjäna som industriell testbädd för affärsutveckling men också bidra till att PowerCell blir självförsörjande på vätgas samt får en egen, decentraliserad energiproduktion för reservkraft.
"Genom den här installationen kommer vi att både kunna öka vår försäljning och accelerera vår hållbarhet", säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden AB.


Valberedning utsedd inför PowerCells Swedens årsstämma 2022

Årsstämman som hölls den 22 april i år fastställde principer för hur valberedningen i PowerCell Sweden AB (publ) ska utses. Utgångspunkt för sådan bedömning har varit ägarförhållandena per den 30 juli 2021 i tillägg till en representant från PowerCells styrelse. Valberedningens representanter har nu utsetts.


PowerCell får order på bränslecellssystem värd cirka 7 MSEK

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order värd sammanlagt 7,2 MSEK (720 000 EUR) från det tyska bolaget H2FLY. Ordern omfattar flera bränslecellssystem av typ P System 100 och beräknas levereras det första kvartalet 2022. Stark försäljningstillväxt med betydande förbättring av rörelseresultat

PowerCell Sweden AB ökade sin försäljning under det tredje kvartalet 2021 med 171 procent till 45 MSEK jämfört med motsvarande kvartal i fjol 17 MSEK. Rörelseresultatet förbättrades till -12 (-28) MSEK drivet av ökande försäljning och stärkt bruttomarginal. Tillväxten drivs av ökad efterfrågan inom samtliga segment.


PowerCell startar nytt affärsområde för att underlätta övergången till vätgaselektriska lösningar

PowerCell Sweden AB har beslutat starta det nya affärsområdet Transition Services för att underlätta för kunder inom olika segment att ställa om till vätgaselektriska lösningar. Transition Services kommer att erbjuda såväl konsulttjänster och applikationsprojekt som utbildningar och nyckelfärdiga lösningar.


PowerCell Sweden AB organiserar om sin ledning för att möta förväntat ökande tillväxt och efterfrågan

För att möta en förväntat ökande tillväxt och efterfrågan inom vätgaselektriska lösningar, genomför PowerCell Sweden AB förändringar av bolagets ledningsgrupp.

Försäljningschef Andreas Bodén får ansvar för att utveckla nya strategiska affärsinitiativ samtidigt som Karl Samuelsson, idag Chief Operating Officer, COO, får ett mer renodlat ansvar för produktutveckling.
Till ny försäljningschef har bolaget utsett Patrik Brouzell och till ny COO Torbjörn Gustafsson.


ENGV ny distributör för PowerCell Sweden AB i Australien och Nya Zealand

PowerCell Sweden AB (publ) har ingått ett avtal med den australiensiska systemintegratören ENGV Pty Ltd, som gör ENGV till ny distributör och servicepartner för PowerCell Sweden AB på marknaderna i Australien och Nya Zealand.


Fortsatt tillväxt och stärkt bruttomarginal bakom förbättrat rörelseresultat under andra kvartalet

PowerCell Sweden AB ökade sin försäljning under det andra kvartalet 2021 med 28 procent till 28,2 MSEK jämfört med motsvarande kvartal i fjol (22 MSEK). Rörelseresultatet förbättrades till -21,7 (-28,3) MSEK drivet av ökande försäljning och stärkt bruttomarginal.


PowerCell får order från Bosch avseende initial utveckling av nerskalat bränslecellssystem för kylaggregat

PowerCell Sweden AB har fått en order från Robert Bosch GmbH avseende den initiala utvecklingen av ett bränslecellssystem för drivning av kylaggregat till lastbilar, så kallade truck/trailer refrigerator units. Värdet av det initiala utvecklingsuppdraget kan komma att uppgå till totalt cirka 13 MSEK (1,3 MEUR). Om det initiala utvecklingsuppdraget avlöper väl och parterna kan nå en uppgörelse om de slutgiltiga kommersiella villkoren, kan utvecklingsuppdraget komma att förlängas samtidigt som PowerCell Sweden i så fall även kommer att producera den nya stacken.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted