PowerCell och Bosch undertecknar gemensamt utvecklings- och licensavtal avseende PowerCell S3

PowerCell och Robert Bosch GmbH har tecknat ett avtal avseende utveckling, produktion och försäljning av PowerCells bränslecellsstack PowerCell S3 för fordonsbranschen. Avtalet omfattar en gemensam utveckling av S3 och en licens som ger Bosch exklusiv rättighet att tillverka och sälja den nya och förbättrade PowerCell S3 för användning i personbilar, lastbilar och bussar. 
Bosch betalar PowerCell 50 MEUR (ca 530 MSEK) för licensen samt en royalty för varje såld produkt.
De 50 MEUR kommer att ha en positiv resultatpåverkan under det andra kvartalet 2019.
"Genom det här samarbetet med Bosch kan vi uppnå ett kommersiellt genombrott inom fordonsindustrin som hade varit väldigt svårt att klara på egen hand", säger Per Wassén, vd för PowerCell.

Det tyska bolaget Robert Bosch GmbH är världens enskilt största underleverantör till fordonsindustrin och utvecklar komponenter för bränslecellssystem för fordon. Bosch har sedan tidigare tagit emot leveranser av bränsleceller från PowerCell och i december förra året träffade de båda en avsiktsförklaring avseende ett gemensamt utvecklingsarbete gällande PowerCell S3 för fordonssegmentet. Det nu ingångna slutliga avtalet omfattar en gemensam utveckling av PowerCell S3 och ger Bosch en exklusiv, global rättighet att producera och sälja den gemensamt förbättrade versionen av PowerCells bränslecellsstack PowerCell S3 i bränslecellssystem för användning i personbilar, lastbilar och bussar under sju år räknat från produktionsstart. För rättigheterna betalar Bosch 50 MEUR (ca 530 MSEK) i ett engångsbelopp till PowerCell samt därutöver en royalty för varje såld produkt under avtalsperioden.

"Bosch har redan en stark position inom bränslecellsområdet och samarbetet med PowerCell gör den ännu starkare", säger Dr Stefan Hartung, ledamot av Bosch koncernledning och chef för affärsområdet Mobility Solutions. "Att kommersialisera teknologi är en av våra stora styrkor. Vi kommer nu att ta oss an uppgiften att utveckla den här marknaden med beslutsamhet."

Den nuvarande versionen av PowerCell S3 har en effekt på mellan 30 och 125 kW, körs på ren vätgas och är baserad på PEM-teknologi. PowerCell S3 har världsledande effekttäthet och är byggd på bipolära plattor tillverkade i stål för att kunna tåla och fungera under tuffa och varierande förhållanden.

PowerCell kommer att behålla rätten att kommersialisera S3 och den gemensamt utvecklade nya versionen av S3 för segment utanför fordonssegmentet såsom stationära och marina applikationer vilka inte omfattas av avtalet. Avtalet omfattar inte heller den bränslecellsstack som PowerCell utvecklar inom ramen för det tyska projektet Autostack Industrie, ASI, som delvis finansieras av den tyska staten och där PowerCell är en av partnerna tillsammans med de tyska tillverkarna BMW, Daimler, Ford och Volkswagen. Avtalet omfattar heller inte bränslecellsstacken PowerCell S2.

Genombrott

Bosch har utvecklings- och produktionsanläggningar i hela världen och har mycket stor erfarenhet av att skapa kostnadsfördelar genom storskalig produktion av teknologi.

"Det här avtalet ger oss en oöverträffad möjlighet att få utväxling på vår S3-teknologi inom fordonsindustrin samtidigt som det ger oss de nödvändiga resurserna för en framgångsrik expansion inom andra marknadssegment", säger Per Wassén, vd för PowerCell. "PowerCell har en tydlig mission - to save the planet - och genom det här samarbetet får vi den position på marknaden och de finansiella muskler vi behöver för att kunna fortsätta få kommersiell hävstång på vår spjutspetsteknologi."

Avgörande förändring

Fordonsindustrin står inför allt större krav vad det gäller att minska utsläppen av koldioxid. Under det senaste året har EU infört nya och tuffa lagkrav för koldioxidutsläpp från personbilar, lätta lastbilar och kommersiella fordon som lastbilar och bussar. Kravet vad gäller lastbilar innebär att utsläppen måste minska med i genomsnitt 15 procent till 2025 och 30 procent till 2030.

"De här kraven kommer bara att gå att möta genom en ökad elektrifiering", säger Per Wassén. PowerCell kan med sin ledande bränslecellsteknologi spela en avgörande roll här och samarbetet med Bosch erbjuder oss en enastående möjlighet att bidra till den förändring som krävs."

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: [email protected]

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2019, kl 08.30 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

PowerCell investerar i solceller och elektrolysör för att skapa industriell testbädd samt egen vätgasframställning

PowerCell Sweden AB har beslutat utrusta bolagets befintliga anläggning i Göteborg med en helt integrerad solcellsbaserad lösning för egen framställning av grön vätgas.
Installationen, som beräknas vara klar under det andra halvåret 2022, kommer att tjäna som industriell testbädd för affärsutveckling men också bidra till att PowerCell blir självförsörjande på vätgas samt får en egen, decentraliserad energiproduktion för reservkraft.
"Genom den här installationen kommer vi att både kunna öka vår försäljning och accelerera vår hållbarhet", säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden AB.


Valberedning utsedd inför PowerCells Swedens årsstämma 2022

Årsstämman som hölls den 22 april i år fastställde principer för hur valberedningen i PowerCell Sweden AB (publ) ska utses. Utgångspunkt för sådan bedömning har varit ägarförhållandena per den 30 juli 2021 i tillägg till en representant från PowerCells styrelse. Valberedningens representanter har nu utsetts.


PowerCell får order på bränslecellssystem värd cirka 7 MSEK

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order värd sammanlagt 7,2 MSEK (720 000 EUR) från det tyska bolaget H2FLY. Ordern omfattar flera bränslecellssystem av typ P System 100 och beräknas levereras det första kvartalet 2022. Stark försäljningstillväxt med betydande förbättring av rörelseresultat

PowerCell Sweden AB ökade sin försäljning under det tredje kvartalet 2021 med 171 procent till 45 MSEK jämfört med motsvarande kvartal i fjol 17 MSEK. Rörelseresultatet förbättrades till -12 (-28) MSEK drivet av ökande försäljning och stärkt bruttomarginal. Tillväxten drivs av ökad efterfrågan inom samtliga segment.


PowerCell startar nytt affärsområde för att underlätta övergången till vätgaselektriska lösningar

PowerCell Sweden AB har beslutat starta det nya affärsområdet Transition Services för att underlätta för kunder inom olika segment att ställa om till vätgaselektriska lösningar. Transition Services kommer att erbjuda såväl konsulttjänster och applikationsprojekt som utbildningar och nyckelfärdiga lösningar.


PowerCell Sweden AB organiserar om sin ledning för att möta förväntat ökande tillväxt och efterfrågan

För att möta en förväntat ökande tillväxt och efterfrågan inom vätgaselektriska lösningar, genomför PowerCell Sweden AB förändringar av bolagets ledningsgrupp.

Försäljningschef Andreas Bodén får ansvar för att utveckla nya strategiska affärsinitiativ samtidigt som Karl Samuelsson, idag Chief Operating Officer, COO, får ett mer renodlat ansvar för produktutveckling.
Till ny försäljningschef har bolaget utsett Patrik Brouzell och till ny COO Torbjörn Gustafsson.


ENGV ny distributör för PowerCell Sweden AB i Australien och Nya Zealand

PowerCell Sweden AB (publ) har ingått ett avtal med den australiensiska systemintegratören ENGV Pty Ltd, som gör ENGV till ny distributör och servicepartner för PowerCell Sweden AB på marknaderna i Australien och Nya Zealand.


Fortsatt tillväxt och stärkt bruttomarginal bakom förbättrat rörelseresultat under andra kvartalet

PowerCell Sweden AB ökade sin försäljning under det andra kvartalet 2021 med 28 procent till 28,2 MSEK jämfört med motsvarande kvartal i fjol (22 MSEK). Rörelseresultatet förbättrades till -21,7 (-28,3) MSEK drivet av ökande försäljning och stärkt bruttomarginal.


PowerCell får order från Bosch avseende initial utveckling av nerskalat bränslecellssystem för kylaggregat

PowerCell Sweden AB har fått en order från Robert Bosch GmbH avseende den initiala utvecklingen av ett bränslecellssystem för drivning av kylaggregat till lastbilar, så kallade truck/trailer refrigerator units. Värdet av det initiala utvecklingsuppdraget kan komma att uppgå till totalt cirka 13 MSEK (1,3 MEUR). Om det initiala utvecklingsuppdraget avlöper väl och parterna kan nå en uppgörelse om de slutgiltiga kommersiella villkoren, kan utvecklingsuppdraget komma att förlängas samtidigt som PowerCell Sweden i så fall även kommer att producera den nya stacken.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted