PowerCell obtains a European patent for a new innovation for the fuel cell stack PowerCell S2 - for a more compact, robust and steady fuel cell stack

Leading fuel cell company PowerCell Sweden AB (publ) has obtained a new European patent. It is a new innovation to the fuel cell stack PowerCell S2, a design of a flow field plate for fuel cells. With the new innovation, end customers can expect a more compact fuel cell stack which simplifies integration and opens up more potential applications, as well as a fuel cell stack that is both steady and easier to use as it can handle a greater variety of operating conditions, such as differences in temperature and humidity.

Fuel cells are expected to play a very important role in the transition towards renewable fuels and the leading fuel cell company PowerCell Sweden AB is continuously working on the development of new solutions and patents within fuel cell technology. The company has now received an approved patent in Europe for a new innovation for their fuel cell stack PowerCell S2.

The main advantage of the innovation, compared to other known solutions, is the combination of maximizing of the active area and the creation of an integrated temperature stabilization zone in each unit cell. With the new patented innovation end customers can expect a more compact fuel cell stack, which simplifies integration and opens up for more potential applications, a better life time i.e. more hours of operation, as well as a robust fuel cell stack that can handle more diverse operating conditions.

"Thanks to our outstanding engineers our fuel cell stack PowerCell S2 will, with this new patented innovation, become more stable and easier for customers to use, as it can handle more diverse conditions and operating conditions. The patent application is also sent to other countries outside EU", said Per Ekdunge, Executive Vice President and CTO, PowerCell Sweden AB.

Behind the innovation are PowerCell's own engineers, all Ph. D's.; Andreas Boden, Thomas Tingelöf and Axel Baumann Ofstad and the by PowerCell hired consultants Jari Ihonen (VTT, Finland) and Anders Tenstam (Volvo Technology).

PowerCell Sweden has developed fuel cell technology for more than a decade, and has perfected a unique design that enables the production of a light, versatile and reliable source of power for most applications.

Gothenburg, Sweden, October 18, 2016

For further information, please contact:

Per Wassén
CEO, PowerCell Sweden AB (publ)
Phone: +46 (31) 720 36 20
Email: [email protected]

The information in this press release is information that PowerCell Sweden AB (publ) is obliged to make public pursuant to the Act (1991:980) on Financial Instruments Trading, the Act (2007: 528) regarding the Market of Securities and / or the EU regulation no. 596/2014 on Market Abuse.

About PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) is the leading fuel cell company in the Nordics, which develops and produces environmentally friendly power systems for stationary and mobile customer applications.

PowerCell has developed a modular system of fuel cell platforms, powered by clean environmentally friendly produced hydrogen where only electricity, heat and water are emissions. The fuel cells are also designed to handle the reformed hydrogen from e.g. biogas, natural gas, biodiesel or standard diesel.

In case hydrogen infrastructure is missing, PowerCell has combined its leading fuel cell and reformer technology and developed a fuel cell system, PowerPac, which converts standard diesel, with hydrogen, into electricity. This is done in an energy efficient and environmentally friendly way, in which emissions of carbon monoxide, nitrogen oxides and particles are completely eliminated and the carbon dioxide is greatly reduced compared with a conventional diesel engine.

PowerCell Sweden AB (publ) is listed on First North at Nasdaq Stockholm and is an industrial spinout from the Volvo Group. G&W Fondkommission is appointed Certified Adviser by the Company. Among the largest owners are Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus and Volvo Group Venture Capital. For additional information, please visit: www.powercell.se

PowerCell får order på marin bränslecellsmodul från Siemens Energy som led i utökat samarbete

PowerCell Sweden AB och Siemens Energy har tecknat ett avtal om ett utökat samarbete inom bränslecellsbaserade driv- och kraftgenereringssystem för fartyg. Avtalet följer på det memorandum of understanding som de båda bolagen undertecknade i augusti 2018. Som ett led i det utökade samarbetet har Siemens Energy lagt en order på en kundanpassad marin bränslecellsmodul på 100kW.


Kallelse till årsstämma i PowerCell

Aktieägarna i Powercell Sweden AB (publ), org.nr 556759-8353 ("PowerCell" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 maj 2022 kl. 15.00 i Palmstedtsalen, Chalmers Conference Center med adress Chalmersplatsen 1 i Göteborg. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.


PowerCells årsredovisning för 2021 nu publicerad

PowerCell Sweden AB (publ) har nu publicerat sin årsredovisning för 2021 på sin hemsida.


PowerCells valberedning föreslår omval av ordförande samt nyval av Kajsa Ryttberg-Wallgren

Valberedningen för PowerCell Sweden AB (publ) har nu avslutat sitt arbete inför årsstämman den 3 maj 2022.


Fortsatt försäljningstillväxt och förbättrat resultat

PowerCell Sweden AB ökade sin försäljning under det fjärde kvartalet 2021 med 49 procent till 56,8 MSEK jämfört med motsvarande kvartal i fjol (38,2 MSEK). För 2021 som helhet ökade försäljningen med 54 procent till 159,8 (103,5) MSEK.

Rörelseresultatet förbättrades till -23,9 (-29,5) MSEK drivet av fortsatt ökande försäljning och stärkt bruttomarginal.


PowerCell går med i europeiskt utvecklingsprojekt avseende framtidens bränslecellsteknologi

För att accelerera bolagets långsiktiga teknikutveckling har PowerCell Sweden AB gått med i det samordnade europeiska utvecklingsprojektet Camelot.
Projektet syftar till att ta fram framtidens material för bränsleceller. Bland övriga deltagare märks såväl ledande forskningsinstitut som universitet och industriföretag, däribland BMW.


PowerCell investerar i solceller och elektrolysör för att skapa industriell testbädd samt egen vätgasframställning

PowerCell Sweden AB har beslutat utrusta bolagets befintliga anläggning i Göteborg med en helt integrerad solcellsbaserad lösning för egen framställning av grön vätgas.
Installationen, som beräknas vara klar under det andra halvåret 2022, kommer att tjäna som industriell testbädd för affärsutveckling men också bidra till att PowerCell blir självförsörjande på vätgas samt får en egen, decentraliserad energiproduktion för reservkraft.
"Genom den här installationen kommer vi att både kunna öka vår försäljning och accelerera vår hållbarhet", säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden AB.


Valberedning utsedd inför PowerCells Swedens årsstämma 2022

Årsstämman som hölls den 22 april i år fastställde principer för hur valberedningen i PowerCell Sweden AB (publ) ska utses. Utgångspunkt för sådan bedömning har varit ägarförhållandena per den 30 juli 2021 i tillägg till en representant från PowerCells styrelse. Valberedningens representanter har nu utsetts.


PowerCell får order på bränslecellssystem värd cirka 7 MSEK

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order värd sammanlagt 7,2 MSEK (720 000 EUR) från det tyska bolaget H2FLY. Ordern omfattar flera bränslecellssystem av typ P System 100 och beräknas levereras det första kvartalet 2022. Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted