PowerCell får beställning på två bränslecellssystem från global amerikansk jordbruksmaskinstillverkare

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en beställning på två MS-100 bränslecellssystem från en amerikansk global tillverkare av jordbruksmaskiner. Systemen skall användas för tester av elektrifiering av traktorer med hjälp av bränsleceller och vätgas och levereras under slutet av 2020 samt första kvartalet 2021.

Bränslecellssystemet MS-100 är framtaget för elektrifiering av bland annat fordon

inom off-road-segmentet, det vill säga, truckar, anläggningsmaskiner och olika typer av arbetsfordon såsom jordbruksmaskiner. Offroad-segmentet är ett segment där det krävs stor tillförlitlighet, hög effekt och stor flexibilitet men också god förmåga att stå emot stötar och vibrationer. Den nu erhållna ordern kommer från en större tillverkare av jordbruksmaskiner och de beställda systemen kommer att användas för att testa en elektrifiering av traktorer med hjälp av bränsleceller och vätgas.

PowerCell Sweden kommunicerade tidigare i år nya strategiska prioriteringar som bland annat innebär en ökad prioritering av applikationer inom marint, stationärt och off-road-segmentet. De nya prioriteringarna är en följd av det gemensamma utvecklings- och licensavtalet för PowerCell S3 för fordonssegmentet som bolaget undertecknade med Bosch förra året.

För mer information, vänligen kontakta:

Dr Andreas Bodén                                                         Mårten Wikforss

Försäljningschef,                                                             IR-ansvarig
Tel: +46 (0) 31 720 36 20                                                Tel: +46 (0) 705 59 11 49  
Email: [email protected]                               Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Valberedning utsedd inför PowerCells Swedens årsstämma 2022

Årsstämman som hölls den 22 april i år fastställde principer för hur valberedningen i PowerCell Sweden AB (publ) ska utses. Utgångspunkt för sådan bedömning har varit ägarförhållandena per den 30 juli 2021 i tillägg till en representant från PowerCells styrelse. Valberedningens representanter har nu utsetts.


PowerCell får order på bränslecellssystem värd cirka 7 MSEK

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order värd sammanlagt 7,2 MSEK (720 000 EUR) från det tyska bolaget H2FLY. Ordern omfattar flera bränslecellssystem av typ P System 100 och beräknas levereras det första kvartalet 2022. Stark försäljningstillväxt med betydande förbättring av rörelseresultat

PowerCell Sweden AB ökade sin försäljning under det tredje kvartalet 2021 med 171 procent till 45 MSEK jämfört med motsvarande kvartal i fjol 17 MSEK. Rörelseresultatet förbättrades till -12 (-28) MSEK drivet av ökande försäljning och stärkt bruttomarginal. Tillväxten drivs av ökad efterfrågan inom samtliga segment.


PowerCell startar nytt affärsområde för att underlätta övergången till vätgaselektriska lösningar

PowerCell Sweden AB har beslutat starta det nya affärsområdet Transition Services för att underlätta för kunder inom olika segment att ställa om till vätgaselektriska lösningar. Transition Services kommer att erbjuda såväl konsulttjänster och applikationsprojekt som utbildningar och nyckelfärdiga lösningar.


PowerCell Sweden AB organiserar om sin ledning för att möta förväntat ökande tillväxt och efterfrågan

För att möta en förväntat ökande tillväxt och efterfrågan inom vätgaselektriska lösningar, genomför PowerCell Sweden AB förändringar av bolagets ledningsgrupp.

Försäljningschef Andreas Bodén får ansvar för att utveckla nya strategiska affärsinitiativ samtidigt som Karl Samuelsson, idag Chief Operating Officer, COO, får ett mer renodlat ansvar för produktutveckling.
Till ny försäljningschef har bolaget utsett Patrik Brouzell och till ny COO Torbjörn Gustafsson.


ENGV ny distributör för PowerCell Sweden AB i Australien och Nya Zealand

PowerCell Sweden AB (publ) har ingått ett avtal med den australiensiska systemintegratören ENGV Pty Ltd, som gör ENGV till ny distributör och servicepartner för PowerCell Sweden AB på marknaderna i Australien och Nya Zealand.


Fortsatt tillväxt och stärkt bruttomarginal bakom förbättrat rörelseresultat under andra kvartalet

PowerCell Sweden AB ökade sin försäljning under det andra kvartalet 2021 med 28 procent till 28,2 MSEK jämfört med motsvarande kvartal i fjol (22 MSEK). Rörelseresultatet förbättrades till -21,7 (-28,3) MSEK drivet av ökande försäljning och stärkt bruttomarginal.


PowerCell får order från Bosch avseende initial utveckling av nerskalat bränslecellssystem för kylaggregat

PowerCell Sweden AB har fått en order från Robert Bosch GmbH avseende den initiala utvecklingen av ett bränslecellssystem för drivning av kylaggregat till lastbilar, så kallade truck/trailer refrigerator units. Värdet av det initiala utvecklingsuppdraget kan komma att uppgå till totalt cirka 13 MSEK (1,3 MEUR). Om det initiala utvecklingsuppdraget avlöper väl och parterna kan nå en uppgörelse om de slutgiltiga kommersiella villkoren, kan utvecklingsuppdraget komma att förlängas samtidigt som PowerCell Sweden i så fall även kommer att producera den nya stacken.


PowerCell fördjupar samarbetet med ZeroAvia kring bränslecellsflyg och får order värd cirka 11 MSEK

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order värd sammanlagt 10,9 MSEK från brittiska ZeroAvia. Ordern omfattar bränslecellsstackar, bränslecellssystem samt ingenjörstjänster och beräknas levereras löpande under ett års tid.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted