Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Bränslecellssystem från PowerCell ombord på världens första bränslecellselektriska dumper-prototyp

Ett bränslecellssystem från PowerCell Sweden står för kraften på världens första vätgaselektriska och helt utsläppsfri dumper-prototyp som byggts av Volvo Construction Equipment. Dumpern är resultatet av ett forskningsprojekt där även RISE Research Institutes of Sweden och FFI, ett samarbete mellan Vinnova, Trafikverket och Energimyndigheten, ingått.

Den bränslecellselektriska dumpern HX04 är ett konceptfordon som utrustats med ett industrialiserat bränslecellssystem från PowerCell Sweden som specialanpassats för fordonet och applikationen. Dumpern kommer inledningsvis att användas för tester på Volvo Construction Equipments anläggning i Braås där bolaget byggt upp full testkapacitet inklusive en tankstation för vätgas. Det sexhjuliga fordonet väger 35 ton och kan tankas med 12 kg vätgas på 7,5 minuter, vilket räcker för cirka 4 timmars körning. Eftersom fordonet tankas med grön vätgas ger det under användning inte upphov till några andra utsläpp än rent vatten.

PowerCell Sweden presenterade förra året en heltäckande produktportfölj som optimerats för elektrifiering inom offroad-segmentet. Portföljen innehåller bränslecellssystem med effekter från 60 kW upp till flera megawatt.

"Skall vi klara omställningen kommer vi att behöva använda en lång rad olika lösningar. I tunga fordon har vätgaselektriska drivlinor den stora fördelen att de ger en elektrifiering med en minimal påverkan på kundernas operativa processer. Körtid, räckvidd, lastkapacitet, tillgänglighet och tankningstid skiljer sig i stort sett inte från de i ett dieseldrivet fordon," säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden AB.  

Den bränslecellselektriska dumpern HX04 har tagits fram i ett forskningsprojekt som finansierats av FFI och som pågått mellan 2018 och 2022 och där Volvo Construction Equipment, PowerCell Sweden AB samt RISE Research Institutes of Sweden medverkat.  

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Berkling
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: [email protected]

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted