Miljöteknikbolaget PowerCell Sweden AB expanderar sin verksamhet i Asien - bolaget etablerar sin närvaro i Sydkorea

PowerCell Sweden AB (publ), Nordens ledande miljöteknikbolag inom bränslecellsteknik, expanderar sin internationella verksamhet i Asien. PowerCell Korea Inc. har etablerats i huvudstaden Seoul. "Vi ser en stor potential för våra lösningar i Sydkorea och resten av den asiatiska marknaden", säger Magnus Henell, VD, PowerCell Sweden AB. 


Swedish fuel cell developer PowerCell expands footprint into Asia - the company establishes presence in South Korea

Nordic fuel cell technology leader PowerCell Sweden AB (publ) expands its international business operations into Asia. PowerCell Korea Inc. has been established in the capital Seoul. "We see a high potential for our solutions in South Korea and the rest of the Asian market," said Magnus Henell, CEO, PowerCell Sweden AB.


PowerCell Sweden offentliggör prospekt avseende nyemission - teckningstid 19 november - 9 december 2014

Styrelsen för PowerCell Sweden AB (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen och noteringen av Bolagets aktier på First North vid Nasdaq Stockholm. Emissionsbeloppet uppgår till 115 MSEK och är säkerställt upp till 80 procent (92 MSEK). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på www.powercell.sewww.avanza.se samt www.gwkapital.se


Ledande svensk bränslecellsteknik - PowerCell Sweden AB tar steget in på börsen

Styrelsen i PowerCell har beslutat att genomföra en nyemission på 115 miljoner kronor samt att ansöka om en notering av bolagets aktier på First North vid Nasdaq Stockholm. PowerCell utvecklar miljövänlig och effektiv bränslecellsteknik. Tekniken kan minska driftskostnaderna för elförsörjning med en tredjedel och samtidigt skona miljön fastän vanlig diesel används. Styrelsen bedömer att enklare bränsleförsörjning och billigare drift kan bidra till att avsevärt utvidga bränslecellers spridning på världsmarknaden. 


Leading Swedish fuel cell technology - PowerCell Sweden AB seeks stock market listing

The Board of PowerCell has decided to conduct a rights issue of SEK 115m ($15.5m) and to apply for a listing of its shares at First North at Nasdaq Stockholm. PowerCell has developed an environmentally friendly and efficient fuel cell technology. The technology can reduce the operating costs of electricity supply by one third, while protecting the environment even though ordinary diesel is used as fuel. The Board believes that simpler fuel supply and cheaper operations can contribute to significantly expand the global fuel cell market. 


Miljöteknikbolaget PowerCell utvecklar en Range Extender för elfordon

Energimyndigheten har beviljat PowerCell, Nordens ledande miljöteknikbolag inom bränslecellsteknik, ett bidrag på 7 MSEK, för att i ERA-NET projektet MoRE Zero utveckla ett bränslecellsystem för användning som en Range Extender för elfordon. Målet med projektet är att öka konsumenternas medvetenhet och acceptans för elfordon genom att öka räckvidden med hjälp av att installationen av en nollemissions Range Extender baserad på bränslecellsteknik.


Nordic leading cleantech company PowerCell develops a Range Extender for electric vehicles

The Swedish Energy Agency has granted leading fuel cell technology company PowerCell a contribution of 7 MSEK for the MoRE Zero project, an ERA-NET, to develop a fuel cell system for use as a range extender for electric vehicles. The goal of the project is to increase consumer awareness and acceptance of electric vehicles by increasing the range by means of installation of a zero emission range extender based on fuel cell technology.


Energimyndigheten beviljar miljöteknikbolaget PowerCell 10 MSEK för utveckling av nästa generations bränslecellssystem

Energimyndigheten har beviljat PowerCell, Nordens ledande miljöteknikbolag inom bränslecellsteknik, ett lån på tio miljoner kronor. Lånet från Energimyndigheten avser ett projekt inom utveckling av nästa generation PowerPac, ett bränslecellssytem med reformer som omvandlar diesel till elektricitet på ett effektivt och miljövänligt sätt.


The Swedish Energy Agency grants leading cleantech company PowerCell 10 million SEK for the development of next generation fuel cell system

The Swedish Energy Agency has granted leading fuel cell technology company PowerCell the, a loan of ten million SEK. The loan from the Energy Agency is for the development of next generation PowerPac, a fuel cell system that converts diesel fuel into electricity in an efficient and environmentally friendly way.


Svenska bränslecellsutvecklaren PowerCell utsedd till årets mest samhällsnyttiga investering

PowerCell, det nordiskt ledande miljöteknikbolaget inom bränslecellsteknik, har av Svenska Riskkapitalföreningen blivit utsett till årets mest samhällsnyttiga investering.


Svenska bränslecellsutvecklaren PowerCell slutför utvecklingen av nästa generations bränslecellsstack

PowerCell, det nordiskt ledande miljöteknikbolaget inom bränslecellsteknik, är i slutfasen av utvecklingen av "nästa generations" bränslecellsstack, S2. S2 täcker ett större effektområde upp till 25 kW och håller samma tolerans mot CO som den nuvarande bränslecellsstacken, S1. Den nya bränslecellstacken kommer ha god stabilitet samt en kompakt och robust design för både mobila och stationära applikationer.


President Obama shows interest in fuel cell system from PowerCell

Energy technology company PowerCell's innovative fuel cell system PowerPac was examined by President Barack Obama during his recent state visit to Sweden. President Obama had specifically requested to study some outstanding Swedish energy technology innovations, and PowerCell's new fuel cell system technology was one of four innovations selected to be personally demonstrated to the US President.


Swedish fuel cell developer PowerCell unveils cleanest and most energy efficient fuel cell system yet to convert road diesel to electricity

Nordic fuel cell technology leader PowerCell today unveiled a functioning full-scale prototype of its PowerPac fuel cell system. PowerPac is the first functioning full-scale prototype fuel cell system in the world for production of electricity from road diesel in a clean, silent and cost efficient manner. It is aimed primarily at the transport and telecom markets.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted