Plexian tar nästa steg i utvecklingen

Fintech-bolaget Plexian AB ("Plexian") har beslutat att vidareutveckla bolagets affärsstrategi och därigenom utöka nyttan för användaren samt möjliggöra för fler partnerskap. Det första steget är att vidareutveckla lojalitetskonceptet genom att undersöka förutsättningarna att bli licensierad kortutgivare.

Plexian är ett fintech-bolag med fokus på användarnytta och möjligheter skapade genom open banking. Lojalitetsplattformen Edge bygger på analys av realtidstransaktioner och möjliggör för partners att lansera attraktiva och personifierade erbjudanden till sina kunder. På så sätt skapas mervärden i medlemskapet för kunderna samtidigt som också nya intäktsströmmar skapas för partners knutna till Edge.

Plexian har sedan noteringen i april 2021 följt den utstakade utvecklingsplanen och bolaget har nu nått stadiet när det blir strategiskt relevant att vidareutveckla lojalitetskonceptet och ansöka om att bli en licensierad kortutgivare. Med hjälp av licensieringen skulle Plexian också kunna hantera krediter för egen räkning, samtidigt som bolagets kostnadsbas skulle minska över tid. Härutöver skulle Plexian kunna skala upp verksamheten i egen vald takt, oberoende av tredje part.

Utöver att bli en licensierad utgivare, avser Plexian att undersöka bästa möjliga framtida lösning för återbäring kopplad till Edge-kortet. Vid varje transaktion med Edge-kortet erhåller användaren en cashback. Målsättningen är att utöka nyttan för alla användare av Edge och dessutom möjliggöra för fler partnerskap där användare ska kunna nyttja återbäringen i någon av butikerna som är anslutna till lojalitetsplattformen.

"Vi fortsätter arbeta enligt den utstakade planen och har nått en milstolpe genom att vi nu är redo att ansöka om nödvändig licensiering. När vi fått denna öppnar det upp nya möjligheter för Plexian och utökar vår affärsstrategi till att innefatta en bredare målgrupp som kan dra nytta av vår plattform. Härutöver undersöker vi för närvarande nästa steg för vår lojalitetsplattform, och hur vi kan erbjuda återbäring på bästa sätt för alla användare", kommenterar VD Staffan Mattson.

För ytterligare information kontakta:
Staffan Mattson, CEO, Plexian, staffan@plexian.se

Om Plexian
Plexian är ett FinTech bolag som grundades under 2017 med ett stort fokus på kunden baserat på affärsmöjligheter skapade genom open banking. Bolaget har utvecklat en transaktionsbaserad lojalitetsplattform - Edge - en försäljningsdrivande lojalitetsplattform som genererar erbjudanden åt kunder som använder det till plattformen hörande Visabetalkortet för sina betalningar. Den data som transaktionerna genererar används i Edge for att ge kunderna skräddarsydda erbjudanden som förbättrar den dagliga konsumtionen och ökar kundlojaliteten.

Nerladdningsbara filer

Plexian ingår avsiktsförklaring med Coop Sverige

Fintechbolaget Plexian AB ("Plexian") meddelar idag att bolaget och Coop Sverige AB ("Coop") har tecknat en avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen omfattar ett samarbete bolagen emellan för att integrera Edge-plattformen i Coops medlemsprogram som har över 3,7 miljoner medlemmar.


Plexian och Cashbutler utvecklar digital valuta i joint-venture

Fintechbolaget Plexian AB ("Plexian") meddelar idag att bolaget och Cashbutler AB ("Cashbutler") har tecknat en avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen omfattar etablering av ett joint-venturebolag som ska utveckla den digitala valuta som ska användas för återbäring i Edge-plattformen.Plexian utvecklar digital valuta för Edge

Fintechbolaget Plexian AB ("Plexian") tar nästa steg i utvecklingen av sin lojalitetsplattform Edge och har nu beslutat att utveckla en digital valuta för bästa möjliga lösning till alla användare.


Plexian tar nästa steg i utvecklingen

Fintech-bolaget Plexian AB ("Plexian") har beslutat att vidareutveckla bolagets affärsstrategi och därigenom utöka nyttan för användaren samt möjliggöra för fler partnerskap. Det första steget är att vidareutveckla lojalitetskonceptet genom att undersöka förutsättningarna att bli licensierad kortutgivare.


Plexian rekryterar CTO

Fintechbolaget Plexian har rekryterat Niklas Gustafsson i rollen som CTO.


Nordiskt samarbete när Plexian och Enfuce levererar molnbaserade betalningslösningar

Fintechbolagen Plexian och Enfuce har ingått ett strategiskt samarbete för att tillsammans driva innovation inom betalnings- och lojalitetslösningar.


Plexian AB (publ): Idag är första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market

Idag, den 14 april 2021, inleds handeln i Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") på Nasdaq First North Growth Market. Plexians aktie har ISIN-kod SE0015659941 och handlas under kortnamnet PLEX. Teckningsoptionerna av serie TO2 har ISIN-kod SE0015659933 och handlas under kortnamnet PLEX TO2.


Plexian AB (publ) har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq Stockholm AB har idag den 8 april 2021 godkänt Plexian AB:s ("Plexian" eller "Bolaget") ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO2 på Nasdaq First North Growth Market.


Plexians erbjudande blev övertecknat - handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 14 april 2021

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet av erbjudandet av units i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO2 på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet").

Intresset för att teckna units i Plexian har varit stort och erbjudandet blev betydligt övertecknat. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga units[1], tecknades cirka 5 gånger. De inkomna anmälningarna är fördelade på cirka 800 konton.

Mot bakgrund av det stora intresset har styrelsen beslutat om att genomföra en övertilldelningsemission om ytterligare 50 000 units i samband med noteringen.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted