PILA PHARMA AB (publ) receives conditional approval for listing on Nasdaq First North Growth Market Stockholm and publishes its prospectus

PILA PHARMA AB, ("PILA PHARMA" or "the Company") announced on November 17, 2020 its intention to carry out a listing of the Company's shares on Nasdaq First North Growth Market Stockholm ("Nasdaq First North") and at the same time carry out a new shares issue to finance the Company's continued clinical studies (the "Offer"). On June 11, 2021, PILA PHARMA received a conditional approval from Nasdaq Stockholm for listing on Nasdaq First North. The conditional approval from Nasdaq Stockholm contains customary conditions such as that the distribution requirement for PILA PHARMA's shares is met prior to the planned listing on Nasdaq First North. Furthermore, today, 15 June 2021, the Prospectus has been approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen). The offer is aimed at the general public in Sweden and institutional investors in Sweden and internationally.


PILA PHARMA AB (publ) erhåller villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market Stockholm och offentliggör prospekt

PILA PHARMA AB, ("PILA PHARMA" eller "Bolaget") offentliggjorde den 17 november 2020 sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Stockholm ("Nasdaq First North") och samtidigt genomföra en nyemission av aktier för att finansiera Bolagets fortsatta kliniska studier ("Erbjudandet"). PILA PHARMA erhöll den 11 juni 2021, ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm för notering på Nasdaq First North. Det villkorade godkännandet från Nasdaq Stockholm innehåller sedvanliga villkor såsom att spridningskravet för PILA PHARMAs aktier uppfylls inför den planerade noteringen på Nasdaq First North. Vidare har Prospektet i dag, den 15 juni 2021, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt.


PILA PHARMA AB, a Swedish biotech company, announces change to registration as public company and new Chairman of the Board elect.

The Swedish Companies Registration Office ("Bolagsverket") today, formally registered recent changes to the company as decided at the 2021 Annual General Assembly.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted