Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

PILA PHARMA erhåller GMP-certifiering av placebo-tabletter

PILA PHARMA AB (publ) ("PILA PHARMA" eller "Bolaget") meddelar att de placebo-tabletter som ska användas i kommande kliniska studier är tillverkade och GMP-certifierade (Good Manufacturing Process).


PILA PHARMA AB, announces API manufacturing agreement signed

PILA PHARMA AB (PILA) today announces signing of a manufacturing agreement with Almac Sciences Limited, UK, for the production of XEN-D0501 active pharmaceutical ingredient (API). The availability of new API is key for conducting the planned 3 month toxicology studies, that are in turn a prerequisite for initiating the clinical phase 2b study in type-2 diabetics.


PILA PHARMA AB tecknar tillverkningsavtal om API

PILA PHARMA AB ("PILA") meddelar i dag att ett tillverkningsavtal tecknats med Almac Sciences Limited, UK, om produktion av den aktiva farmaceutiska substansen, (API), XEN-D0501. Tillgången till nytt API är avgörande för att genomföra de planerade tremånaders toxikologiska studier som i sin tur är en förutsättning för att initiera de kliniska fas 2b-studierna av PILA:s typ 2-diabetesbehandling.


Första dag för handel med teckningsoptioner, PILA TO1, blir den 22 juli 2021

PILA PHARMA AB meddelar att handeln med teckningsoptioner TO 1, under kortnamnet "PILA TO 1" med ISIN-kod SE0016274005, börjar handlas den 22 juli 2021.


I dag, den 15 juli 2021, är första handelsdag för PILA PHARMA på Nasdaq First North Growth Market

PILA PHARMA AB meddelar att i dag, den 15 juli 2021, inleds handeln med PILA PHARMA AB:s ("PILA PHARMA" eller "Bolaget") aktie på Nasdaq First North Growth Market. PILA PHARMA:s aktie handlas under kortnamnet "PILA" med ISIN-kod SE0015988274. Teckningsoptionen handlas under kortnamnet "PILA TO 1" med ISIN-kod SE0016274005, och börjar handlas om cirka en vecka.


PILA PHARMA AB (publ) nyemission blev fulltecknad - handel på Nasdaq First North Growth Market planeras starta den omkring 15 juli 2021

PILA PHARMA AB, ("PILA PHARMA" eller "Bolaget") meddelar i dag, den 5 juli, att erbjudandet att teckna units i PILA PHARMA i samband med Bolagets planerade notering på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm ("Erbjudandet") har fullföljts. Erbjudandet tecknades till 100 procent (motsvarande cirka 35 MSEK) och Bolaget har tillförts omkring 580 nya ägare. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier vid Nasdaq First North Growth Market är den 15 juli 2021.


PILA PHARMA AB (publ) announces GMP-certification of a new batch of 4 mg XEN-D0501 tablets for clinical use

"I am pleased to share the information that, today, we were informed by our trial supply subcontractor, that a new batch of 4 mg XEN-D0501 tablets has successfully been manufactured and have received an approved CoA in accordance with GMP", says CEO Dorte X. Gram.


PILA PHARMA AB (publ) tillkännager GMP-certificering av en ny sats om 4 mg XEN-D0501-tabletter för klinisk användning

"Det är mycket glädjande att kunna meddela att vi idag informerades av vår leverantör av studiemedel för kliniska studier att ett nytt parti 4 mg XEN-D0501-tabletter framgångsrikt har tillverkats och att ett GMP-analyscertifikat har utfärdats", säger VD Dorte X. Gram.


PILA PHARMA AB (publ) receives conditional approval for listing on Nasdaq First North Growth Market Stockholm and publishes its prospectus

PILA PHARMA AB, ("PILA PHARMA" or "the Company") announced on November 17, 2020 its intention to carry out a listing of the Company's shares on Nasdaq First North Growth Market Stockholm ("Nasdaq First North") and at the same time carry out a new shares issue to finance the Company's continued clinical studies (the "Offer"). On June 11, 2021, PILA PHARMA received a conditional approval from Nasdaq Stockholm for listing on Nasdaq First North. The conditional approval from Nasdaq Stockholm contains customary conditions such as that the distribution requirement for PILA PHARMA's shares is met prior to the planned listing on Nasdaq First North. Furthermore, today, 15 June 2021, the Prospectus has been approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen). The offer is aimed at the general public in Sweden and institutional investors in Sweden and internationally.


PILA PHARMA AB (publ) erhåller villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market Stockholm och offentliggör prospekt

PILA PHARMA AB, ("PILA PHARMA" eller "Bolaget") offentliggjorde den 17 november 2020 sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Stockholm ("Nasdaq First North") och samtidigt genomföra en nyemission av aktier för att finansiera Bolagets fortsatta kliniska studier ("Erbjudandet"). PILA PHARMA erhöll den 11 juni 2021, ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm för notering på Nasdaq First North. Det villkorade godkännandet från Nasdaq Stockholm innehåller sedvanliga villkor såsom att spridningskravet för PILA PHARMAs aktier uppfylls inför den planerade noteringen på Nasdaq First North. Vidare har Prospektet i dag, den 15 juni 2021, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted