PILA PHARMA bokslutskommuniké för 1 januari - 31 december 2021

PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) publicerar i dag bolagets bokslutskommuniké för perioden januari - december 2021 som finns att ta del av på bolagets hemsida: https://pilapharma.com/investors/finansiell-information/


PILA PHARMA publishes year-end report January 1 - December 31, 2021

PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) today publishes the Company's year-end report for the period January - December 2021. The report can be found on the Company's website: https://pilapharma.com/investors/finansiell-information/


PILA PHARMA AB tillkännager milstolpe avseende API-produktion samt ändringar i organisationen

PILA PHARMA AB (PILA) tillkännager i dag att den första milstolpen avseende API-produktion har uppnåtts i sin helhet.


PILA PHARMA AB, announces API manufacturing milestone achieved and changes to organisation

PILA PHARMA AB (PILA) today announces their first API manufacturing milestone has been successfully achieved.


PILA PHARMA AB skriver avtal med den prekliniska tjänstleveranören ERBC

PILA PHARMA AB (publ) meddelar att ett avtal har tecknats med företaget ERBC avseende genomförandet av PILA PHARMA:s kommande icke-kliniska toxikologiska studier. ERBC är en certifierad pre-klinisk tjänsteleverantör med säte i Frankrike och Italien.


PILA PHARMA AB, announces ink of agreement with pre-clinical service provider ERBC

PILA PHARMA AB (publ) announces that an agreement has been signed with the company ERBC, regarding the conduct of PILA PHARMA's upcoming preclinical safety assessment studies. ERBC is a certified pre-clinical service provider, based in France and Italy.


VD Dorte X. Gram ökar sitt innehav

PILA PHARMA AB (publ) meddelar att VD Dorte X. Gram under måndagen den 15 november köpt 31 570 aktier i bolaget, efter att ha lagt ett köpbud på 45 000 aktier. Posten köptes till en kurs om 6,50 SEK. Affären har skett genom bolaget Gram Equity Invest som hon äger tillsammans med sin son Gustav Hanghøj Gram.


CEO Dorte X. Gram increases share holding

PILA PHARMA AB (publ) announces that CEO Dorte X. Gram on Monday, November 15, bought 31,570 shares in the company, after placing a bid for 45,000 shares. The shares was purchased at a price of SEK 6.50. The transaction took place through the company


PILA PHARMA offentliggör delårsrapport för 1 juli - 30 september 2021

PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) publicerar i dag bolagets delårsrapport för perioden juli - september 2021 som finns att ta del av på bolagets hemsida: https://pilapharma.com/investors/finansiell-information/


PILA PHARMA publishes interim report for July 1 - September 30, 2021

PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) today publishes the Company's interim report for the period July - September 2021. The report can be found on the Company's website: https://pilapharma.com/investors/finansiell-information/


Nobelpris till upptäckten av PILA PHARMA:s ledande princip

På måndagen den 4 oktober meddelande Nobelförsamlingen vid Karolinska Insitutet att 2021 års Nobelpris i fysiologi eller medicin går till David Julius och Ardem Patapoutian, båda vetenskapsmän aktiva vid universitet i USA.


Nobel prize for the discovery of PILA PHARMA's leading principle

On Monday, October 4, the Nobel Assembly at Karolinska Institutet announced that the 2021 Nobel prize in Physiology or Medicine goes to the scientists David Julius and Ardem Patapoutian, both active at universities in the USA.


PILA PHARMA presents at Aktiespararna

PILA PHARMA was listed on Nasdaq First North on July 15. After just over two months, it is time for CEO Dorte X. Gram to make a status update and present how the company is doing with the exciting development of a new drug for type 2 diabetes.


PILA PHARMA presenterar på Aktiespararna

PILA PHARMA noterades på Nasdaq First North den 15 juli. Efter drygt två månader är det dags för VD Dorte X. Gram att göra en lägesuppdatering och presentera hur bolaget ligger till med den spännande utvecklingen av ett nytt läkemedel mot diabetes typ 2.


PILA PHARMA recieves GMP certification of placebo tablets

PILA PHARMA AB (publ) ("PILA PHARMA" or "the Company") announces that the placebo tablets to be used in coming clinical studies have now been manufactured, and GMP (Good Manufacturing Practice) certified.


PILA PHARMA erhåller GMP-certifiering av placebo-tabletter

PILA PHARMA AB (publ) ("PILA PHARMA" eller "Bolaget") meddelar att de placebo-tabletter som ska användas i kommande kliniska studier är tillverkade och GMP-certifierade (Good Manufacturing Process).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted