Delårsrapport Q2 2021

Januari-juni 2021

  • Totala intäkter: 30 (20) mkr
  • Rörelseresultat: -6 (0) mkr
  • Rörelseresultat exkl nedskrivning: 3 (0) mkr *
  • Periodens resultat: -8 (1) mkr
  • Periodens resultat exkl nedskrivning: 1 (1) mkr*
  • Resultat per aktie: -0,26 (0,03)

*Bolaget har kostnadsfört samtliga kostnader relaterade till borrningen av brunnen Orlinskaya-1 på Suyanovskoye, 8,6 mkr

VD' s kommentar

Bäste aktieägare,

Bifogat finner ni resultatet för första halvåret 2021 som innehöll en hel del händelser.

Trots den fortsatta globala COVID-19 pandemin återhämtar sig oljemarknaden med stigande oljepriser som nått nivåer vi såg innan krisen. Den tillkommande produktionen från Yanbayskaya-fältet har tillsammans med stigande oljepriser hjälpt oss att uppnå lönsamhet i verksamheten trots väsentliga investeringar och trots en naturlig produktionsminskning på vårt huvudsakliga fält, Ayazovskoye.

En av två prospekteringsbrunnar på Suyanovskoye-licensen innebar ett nytt oljefält inom licensområdet, Yanbayskaya. Fältet togs i produktion före planerad starttidpunkt. Den andra brunnen visade inte på några kommersiella oljenivåer men gav ändock viktig information om geologin i området. Vi planerar återkomma till och utvärdera potentialen i Orlinskaya när vi har den ny data från seismiken. Framgången med Yanbayskaya leder vägen till en större prospekteringspotential på Suyanovskoye-licensen och vi planerar borra både nya produktions- som prospekteringsbrunnar baserat på den pågående 2D och 3D seismiken som förväntas avslutas mot slutet av året.

Pavel Tetyakov, VD

Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2021 kl. 12.00.

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, VD, +46 8 407 1850
Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585
www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolagets verksamhet i Ukraina har delats ut till aktieägarna. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas från och med den 17 februari 2016 på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.

Delårsrapport Q2 2021


Interim report Q2 2021


Årsredovisning 2020


Annual report 2020


Bokslutskommuniké 2020


Year-end report 2020


Delårsrapport Q2 2020


Interim report Q2 2020


Årsredovisning 2019


Annual report 2019


Bokslutskommuniké 2019


Year-end report 2019


Delårsrapport Q2 2019


Interim report Q2 2019


Årsredovisning 2018


Annual Report 2018


Bokslutskommuniké 2018


Year-end report 2018


Delårsrapport Q2 2018


Interim Report Q2 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted