Delårsrapport januari-juni 2022

Januari - juni 2022

  • Totala intäkter: 30 (30) mkr
  • Rörelseresultat: -262 (-6) mkr
  • Rörelseresultat exkl nedskrivning: -1 (3) mkr
  • Periodens resultat: -241 (-8) mkr
  • Periodens resultat exkl nedskrivning: -1 (1) mkr
  • Resultat per aktie: -8,1 (-0,3)

VD ord

Bästa aktieägare,

För första gången sedan jag blev en del av företaget 2017 behöver jag tona ned min optimism och uppmärksamma en stor osäkerhet som bolaget står inför. Trots en mycket utmanande marknad har vi lyckats uppfylla ett par operationella mål, som att framgångsrikt genomföra det seismiska programmet, upprätthålla den operationella effektiviteten samt dämpa en högst volatil oljemarknads effekt på våra kassaflöden. Sanktionskriget har dock blivit ett stort hinder för vår långsiktiga framgång och till och med överlevnad.

Trots att den nya seismiska studien påvisade flertalet lovande mål för borrning och bidrar till en betydligt bättre förståelse av oljefälten och således markant minskar risken för borrning av produktionsbrunnar, har EUs sanktioner förbjudit alla typer av investeringar i den ryska energisektorn, vilket omöjliggör kapitalanskaffningar eller lånefinansiering och således även möjligheten att få fram tillgångarnas potential. Den nuvarande situationen lämnar oss inte så många andra val än att avyttra tillgångarna, om möjligt, eller försöka hålla verksamheten i gång så länge det går med förhoppning om att situationen förbättras.

Pavel Tetyakov, VD

För fullständig rapport, se bifogad fil

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 September 2022 kl. 17.00

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, Verkställande direktör, +46 8 407 1850

[email protected]

www.petrosibir.com

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 33,6 miljoner fat oljeekvivalenter. Enligt rysk klassificering uppgår olje- och gasreserverna till 35,4 miljoner ABC1+C2 fat oljeekvivalenter (rysk klassificering liknar 2P reserver enligt SPE PRMS standard). Petrosibirs B-aktie handlas från och med den 17 februari 2016 på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.

Bokslutskommuniké 2021


Year-end report 2021


Delårsrapport Q2 2021


Interim report Q2 2021


Årsredovisning 2020


Annual report 2020


Bokslutskommuniké 2020


Year-end report 2020


Delårsrapport Q2 2020


Interim report Q2 2020


Årsredovisning 2019


Annual report 2019


Bokslutskommuniké 2019


Year-end report 2019


Delårsrapport Q2 2019


Interim report Q2 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted