Verksamhetssammanfattning 2019

När 2019 nu närmar sig sitt slut passar Petrosibir på att sammanfatta de viktigaste händelserna under året.

Som tidigare rapporterats återöppnade bolaget i det fjärde kvartalet 2018 den gamla sovjetiska brunnen #141 på Aysky-licensen. Brunnen flödade totalt 150 fat olja efter återöppnandet vilket möjliggjorde att bolaget kunde lämna in en reservrapport för den upptäckta fyndigheten. Rapporten upprättades och lämnades in i början av 2019. Den ryska statliga reservkommitteen godkände rapporten vilket resulterade i 7,3 miljoner återvinningsbara AB1+B2 reserver av olja. Bolaget erhöll även i juli 2019 en ny produktionslicens för prospektering och utveckling av Aysky-licensen. Testproduktion inleddes i augusti 2019.

Petrosibir har under året framgångsrikt reducerat takten i den naturliga nedgången i produktionen samt vidtagit åtgärder för att stabilisera produktionen på Ayazovskoye-fältet. Samtidigt har kunskapen och förståelsen av fältet ökat vilket har möjliggjort framtagande av en prospekterings- och utvecklingsplan för framtiden. Parallellt, som alternativ strategi och som en av möjligheterna att maximera aktieägarvärde, har bolaget testat marknaden och har gjort uppmuntrande framsteg som kan innebära ytterligare nyheter under 2020.

Tillgångarna i Komi har, trots ett ansträngt förhållande på ägarnivå, producerat goda operationella resultat. På Dinyu-Sovinborskoye sjönk produktionen kraftigt på grund av en snabbt ökande andel vatten i vissa av brunnarna. Däremot har produktionen på Yuzhno-Tebukskoye varit relativt stabil och borrprogrammet på Sosnovskoye har uppvisat lovande resultat. Ytterligare 7 brunnar ska borras fram till augusti 2020. Bolaget har också fortsatt uppgraderingen av utrustningen för oljehantering på Sosnovskoye, inkluderande utökad kapacitet och utrustning för gasgenerering för både internt bruk och extern försäljning.

" Jag är mycket nöjd med de positiva resultat vårt team har åstadkommit under 2019. Med begränsade investeringar har vi kunnat upprätthålla stabila produktionsnivåer samt satt ett nytt fält i produktion. Det här hjälper oss i våra ansträngningar att öka aktieägarvärdet framöver. Avslutningsvis, eftersom 2019 snart är tillända, vill jag framföra ett tack våra aktieägare för fortsatt stöd och jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!", säger bolagets VD Pavel Tetyakov.

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, Verkställande direktör, +46 8 407 1850
[email protected]

Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585
[email protected]

www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.

Produktionsrapport för september 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under september 2021 uppgick till 29 990 fat, motsvarande 1 000 fat per dag.


Production report for September 2021

Petrosibir's total oil production during September 2021 amounted to 29,990 barrels, equivalent to 1,000 barrels per day.


Produktionsrapport för juli 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under juli 2021 uppgick till 31 405 fat, motsvarande 1 013 fat per dag.


Production report for July 2021

Petrosibir's total oil production during July 2021 amounted to 31,405 barrels, equivalent to 1,013 barrels per day.


Produktionsrapport för juni 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under juni 2021 uppgick till 31 311 fat, motsvarande 1 044 fat per dag.


Production report for June 2021

Petrosibir's total oil production during June 2021 amounted to 31,311 barrels, equivalent to 1,044 barrels per day.


Kommuniké från årsstämma

Årsstämman i Petrosibir AB hölls den 16 juni 2021 varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.


Communiqué from annual general meeting

Shareholders of Petrosibir AB passed the following main resolutions at the annual general meeting held on 16 Juni 2021.
Produktionsrapport för maj 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under maj 2021 uppgick till 29 595 fat, motsvarande 955 fat per dag.


Production report for May 2021

Petrosibir's total oil production during May 2021 amounted to 29,595 barrels, equivalent to 955 barrels per day.
Kallelse till årsstämma i Petrosibir AB (publ)

Aktieägarna i Petrosibir AB (publ) (nedan "bolaget") kallas till årsstämma den 16 juni 2021 kl. 10.00 på Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34 i Stockholm.


Notice to Annual General Meeting of shareholders in Petrosibir AB (publ)

The shareholders of Petrosibir AB (publ) (hereinafter the "Company") are hereby given notice to attend the Annual General Meeting to be held at 10 AM on 16 June 2021 at Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34 in Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted