Produktionsstart för Yanbayskoye och seismikprogram i Bashkirien

  • Produktionsstart på Yanbayskoye-fältet med 145 fat per dag
  • Avtal tecknat avseende 3D och 2D seismiska undersökningar på samtliga licenser

Såsom planerat påbörjades den kommersiella produktionen från det nya Yanbayskoye-fältet den 1 juni 2021. Produktionsvolymen uppgår för närvarande till 145 fat per dag från horisonten Kyn-Pashinskyi. Produktion från horisonten Bobrikovsky kommer påbörjas i början av juli.

Som meddelats tidigare lämnade Petrosibir in och registrerade en reservrapport efter den lyckade borrningen av brunnen Yanbayskaya-1. Den statliga reservkommitteen registrerade C1 reserver på 6,4 miljoner fat och C2 reserver på 3,3 miljoner fat (C1+C2 reserver på totalt 9,7 miljoner fat) på Yanbayskoye-fältet inom Suyanovskoye licensen.

Bolaget har också tecknat ett avtal avseende komplexa 2D och 3D seismiska undersökningar på bolagets samtliga licenser. Fältarbetena inleds i juli och förväntas vara färdigställda mot slutet av 2021 eller i början av 2022. Totalt kommer 124,2 km2 täckas av 3D seismik på Ayazovskoye, Ayskoye och Yanbayskoye. Undersökningarna kommer förbättra bolagets förståelse av fälten och hjälpa till att reducera riskerna i framtida utvärderingar och borrningar.

Dessutom kommer 169 km2 2D-seismik skjutas på vissa utvalda områden på Ayskoye och Suyanovskoye där seismik saknas sedan tidigare men där områdena ändå bedöms som lovande ur ett prospekteringsperspektiv.

VD Pavel Tetyakov kommenterar: "Vi är väldigt nöjda med produktionsstarten på Yanbayskoye redan sex månader efter upptäckt av fältet och tidigare än ursprungligen planerat. De nuvarande flödestalen är goda och kommer snart att öka när vi lägger till Bobrikovsky-intervallet. Målet med de seismiska undersökningarna är att ta fram den fulla potentialen i licenserna. De kommer hjälpa oss att öka tillgångarnas värde genom minskad geologisk risk, optimera den framtida utvecklingen samt förbättra vår förståelse av den befintliga prospekteringspotentialen i licensportföljen."

Petrosibir äger 100% av det ryska bolaget Ingeo Holding och 51% av det ryska bolaget Company Ufa Petroleum, båda i republiken Basjkirien. Varje bolag innehar två prospekterings-/produktionslicenser. Petrosibir äger också 49% av det cypriotiska bolaget Ripiano Holdings, vars två helägda ryska dotterbolag äger tre produktionslicenser i republiken Komi.

Stockholm, 14 juni 2021

För mer information, vänligen kontakta:
Pavel Tetyakov, vd Petrosibir, tel +46 8 407 1850
ptetyakov@petrosibir.com
Gunnar Danielsson, vice VD / CFO Petrosibir, tel +46 70 738 0585
gunnar.danielsson@petrosibir.com
www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.

Ordförklaring:
C1 + C2: Ryska statliga reserver C1+ C2 motsvaras ungefärligen av 2P ("proven and probable", dvs bevisade och troliga reserver)

Produktionsrapport för juni 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under juni 2021 uppgick till 31 311 fat, motsvarande 1 044 fat per dag.


Production report for June 2021

Petrosibir's total oil production during June 2021 amounted to 31,311 barrels, equivalent to 1,044 barrels per day.


Kommuniké från årsstämma

Årsstämman i Petrosibir AB hölls den 16 juni 2021 varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.


Communiqué from annual general meeting

Shareholders of Petrosibir AB passed the following main resolutions at the annual general meeting held on 16 Juni 2021.
Produktionsrapport för maj 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under maj 2021 uppgick till 29 595 fat, motsvarande 955 fat per dag.


Production report for May 2021

Petrosibir's total oil production during May 2021 amounted to 29,595 barrels, equivalent to 955 barrels per day.
Kallelse till årsstämma i Petrosibir AB (publ)

Aktieägarna i Petrosibir AB (publ) (nedan "bolaget") kallas till årsstämma den 16 juni 2021 kl. 10.00 på Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34 i Stockholm.


Notice to Annual General Meeting of shareholders in Petrosibir AB (publ)

The shareholders of Petrosibir AB (publ) (hereinafter the "Company") are hereby given notice to attend the Annual General Meeting to be held at 10 AM on 16 June 2021 at Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34 in Stockholm.
Nya reserver i Bashkirien


New reserves - Bashkiria


Produktionsrapport för mars 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under mars 2021 uppgick till 30 283 fat, motsvarande 977 fat per dag.


Production report for March 2021

Petrosibir's total oil production during March 2021 amounted to 30,283 barrels, equivalent to 977 barrels per day.


Borruppdatering - Bashkirien


Drilling update - Bashkiria


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted