Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Production report for November 2022

Petrosibir's total oil production during November 2022 amounted to 22,928 barrels, equivalent to 764 barrels per day.

The table below summarises the average monthly / daily production in 2021 and per month in 2022, broken down by region.

 

 

2021

2022

 

 

Average

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Total production

 

 

 

 

 

 

 

Bashkiria

 

8 157

6 879

6 409

6 328

6 433

6 087

8 344

Komi

 

22 129

21 444

18 818

19 701

19 165

19 956

19 085

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total barrels

30 286

28 323

25 227

26 029

25 598

26 043

27 429

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Bashkiria

 

 

7 427

7 082

6 639

6 725

5 906

 

Komi

 

 

20 126

17 726

16 596

18 028

17 023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total barrels

 

 

27 553

 24 808

23 235

24 753

22 928

 

 

2021

2022

Per day

Average

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bashkiria

 

268

222

229

204

214

196

278

Komi

 

728

692

672

636

639

644

636

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total barrels per day

996

914

901

840

853

840

914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Bashkiria

 

 

240

228

221

217

197

 

Komi

 

 

649

571

553

582

567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total barrels per day

889

799

774

799

764

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Petrosibir owns 100% of IngeoHolding and 51% of Company Ufa Petroleum, both Russian companies in Bashkiria. Each subsidiary holds two exploration/production licences. Petrosibir also owns 49% of the Cypriot company Ripiano, whose wholly owned Russian subsidiaries hold three production licences in Komi.

For more information, please contact:
Pavel Tetyakov, CEO, +46 8 407 1850

[email protected]

www.petrosibir.com

About Petrosibir

Petrosibir is a Swedish company focused on exploring and developing concessions in Russia. The company holds licences in the Russian republics of Bashkiria and Komi. Petrosibir's 2P oil and gas reserves amount to 33.6 million barrels of oil equivalent or 35.4 million barrels of ABC1+C2 Russian State Balance Reserves (similar to 2P reserves under SPE PRMS standards). The Petrosibir share is traded on the OTC-list at beQuoted starting from 17 February 2016 under the symbol PSIB-BThis is an English translation of the Swedish original. In case of discrepancies, the Swedish original shall prevail.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämman i Petrosibir AB publ ("Bolaget) hölls den 23 november 2022 varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.


Communiqué from extraordinary general meeting

Shareholders of Petrosibir AB publ (the "Company") passed the following main resolutions at the extraordinary general meeting held on 23 November 2022.
Kallelse till extra bolagsstämma i Petrosibir AB (publ)

Aktieägarna i Petrosibir AB (publ) (nedan "bolaget") kallas till extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den 23 november 2022 kl. 10.00 på Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34 i Stockholm.


Notice to Extraordinary General Meeting of shareholders in Petrosibir AB (publ)

The shareholders of Petrosibir AB (publ) (hereinafter the "Company") are hereby given notice to attend the Extraordinary General Meeting to be held at 10 AM on 23 November 2022 at Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34 in Stockholm.


Petrosibir AB (publ) publicerar kontrollbalansräkning

Styrelsen har i enlighet med 25 kap. 13 § Aktiebolagslagen ("ABL") upprättat en kontrollbalansräkning som granskats av bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen visar att bolagets totala tillgångar understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.


Petrosibir AB (publ) publishes a balance sheet for liquidation purposes

The Board has, in accordance with 25 Chap. 13 § of the Swedish Companies Act prepared a balance sheet for liquidation purposes which has been examined by the auditor of the company. The balance sheet reveals that the total equity of the company is less than half of the registered share capital.
Produktionsrapport juli 2022


Production report July 2022


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted