Production report for December 2021

Petrosibir's total oil production during December 2021 amounted to 28,612 barrels, equivalent to 923 barrels per day.

The table below summarises the average monthly / daily production in 2020 and per month in 2021, broken down by region.

TOTAL PRODUCTION, BBL 2020 2021
Average Jan Feb Mar Apr May Jun
Bashkiria 9 777 9 446 7 964 8 738 8 366 7 877 9 190
Komi 27 230 22 929 20 975 21 545 20 271 21 719 22 121
Total barrels 37 007 32 375 28 939 30 283 28 637 29 595 31 311
Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Bashkiria 7 971 8 979 8 456 7 164 7 046 6 691
Komi 23 433 23 411 21 534 23 769 21 917 21 921
Total barrels 31 405 32 389 29 990 30 933 28 963 28 612
PRODUCTION PER DAY, BBL 2020 2021
Average Jan Feb Mar Apr May Jun
Bashkiria 321 305 284 282 279 254 306
Komi 894 740 749 695 676 701 737
Total barrels per day 1 215 1 044 1 034 977 955 955 1 044
Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Bashkiria 257 290 282 231 235 216
Komi 756 755 718 767 731 707
Total barrels per day 1 013 1 045 1 000 998 965 923

Petrosibir owns 100% of Ingeo Holding and 51% of Company Ufa Petroleum, both Russian companies in Bashkiria. Each subsidiary holds two exploration/production licences. Petrosibir also owns 49% of the Cypriot company Ripiano, whose wholly owned Russian subsidiaries hold three production licences in Komi.

For more information, please contact:
Pavel Tetyakov, CEO, +46 8 407 1850
[email protected]
Gunnar Danielsson, deputy CEO and CFO, +46 70 738 0585
[email protected]

www.petrosibir.com
About Petrosibir
Petrosibir is a Swedish company focused on exploring and developing concessions in Russia. The company holds licences in the Russian republics of Bashkiria and Komi. Petrosibir's 2P oil and gas reserves amount to 35 million barrels of oil equivalent. Petrosibirs shares are traded on the OTC-list at beQuoted under the symbol PSIB-B.

This is an English translation of the Swedish original. In case of discrepancies, the Swedish original shall prevail.


Production report April 2022


Produktionsrapport mars 2022


Production report March 2022
Bokslutskommuniké 2021

Januari-december 2021

· Totala intäkter: 64 (39) mkr

· Rörelseresultat: -1 (-1) mkr

· Rörelseresultat exklusive kostnadsförda borrutgifter: 8 (-1) mkr

· Årets resultat: -3 (0) mkr

· Årets resultat exklusive kostnadsförda

borrutgifter: 6 (0) mkr

Resultat per aktie -0,09 (0,0) kr

Juli-december 2021
· Intäkter: 33 (19) mkr

· Rörelseresultat: 5 (-1) mkr

· Periodens resultat 5 (-1) mkr

· Resultat per aktie 0,17 (0,03) kr


Year-end report 2021

January - December 2021

· Total revenue: SEK 64 (39) million

· Operating result: SEK -1 (-1) million

· Operating result excluding expensed drilling costs: SEK 8 million (-1)

· Net income SEK -3 (0) million

· Net income excluding expensed drilling costs: SEK 6 (0) million

· Earnings per share: SEK -0.09 (0.0)

July - December 2021

· Revenue: SEK 33 (19) million

· Operating result: SEK 5 (-1) million

· Net income SEK 5 (-1) million

· Earnings per share: SEK 0.17 (0.03)


Verksamhetsuppdatering 2021


Operations update 2021


Produktionsrapport för oktober 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under oktober 2021 uppgick till 30 933 fat, motsvarande 998 fat per dag.


Production report for October 2021

Petrosibir's total oil production during October 2021 amounted to 30,933 barrels, equivalent to 998 barrels per day.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted