Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Petrosibir AB (publ) publicerar kontrollbalansräkning

Styrelsen har i enlighet med 25 kap. 13 § Aktiebolagslagen ("ABL") upprättat en kontrollbalansräkning som granskats av bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen visar att bolagets totala tillgångar understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Till följd av väsentligt försämrade marknadsutsikter genomförde bolaget i slutet av augusti 2022 flertalet nedskrivningsprövningar. Efter en noggrann genomgång av koncernens värderingsmodeller såg styrelsen i början av september behovet att skriva ned större delen av värdet på bolagets ryska oljetillgångar. Då nedskrivningarna skulle resultera i att Petrosibirs totala tillgångar understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet togs ett beslut om att omedelbart upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning.

Nedskrivningarna har införts på koncernnivå i delårsrapporten för januari - juni 2022 som publicerades 12 september 2022.

Styrelsen kommer i enlighet med 25 kap. 15 § ABL snarast möjligt utfärda kallelse till extra bolagsstämma där aktieägarna ska pröva om bolaget ska gå i likvidation eller fortsätta sin verksamhet.

Kontrollbalansräkningen kommer hållas tillgänglig på bolagets hemsida www.petrosibir.com. Den är även bifogad detta pressmeddelande i PDF-format.

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, Verkställande direktör, +46 8 407 1850

[email protected]

Jesper Sevelin, Deputy CEO and Board member, +46 70 738 0585

[email protected]

www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 33,6 miljoner fat oljeekvivalenter. Enligt rysk klassificering uppgår olje- och gasreserverna till 35,4 miljoner ABC1+C2 fat oljeekvivalenter (rysk klassificering liknar 2P reserver enligt SPE PRMS standard). Petrosibirs B-aktie handlas från och med den 17 februari 2016 på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted