Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämman i Petrosibir AB publ ("Bolaget) hölls den 23 november 2022 varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Efter att kontrollbalansräkningen (KBR1) presenterats beslutade aktieägarna om fortsatt drift av verksamheten.

Vidare beslutade aktieägarna att ändra bolagsordningen samt sätta ned bolagets registrerade aktiekapital i enlighet med det förslag som bifogats kallelsen till stämman.

Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.petrosibir.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, vd Petrosibir, tel +46 8 407 1850
[email protected]
www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget
äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P
uppgår till 33,6 miljoner fat oljeekvivalenter. Enligt rysk klassificering uppgår olje- och gasreserverna till 35,4
miljoner ABC1+C2 fat oljeekvivalenter (rysk klassificering liknar 2P reserver enligt SPE PRMS standard).
Petrosibirs B-aktie handlas från och med den 17 februari 2016 på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet
PSIB-B.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämman i Petrosibir AB publ ("Bolaget) hölls den 23 november 2022 varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.


Communiqué from extraordinary general meeting

Shareholders of Petrosibir AB publ (the "Company") passed the following main resolutions at the extraordinary general meeting held on 23 November 2022.
Kallelse till extra bolagsstämma i Petrosibir AB (publ)

Aktieägarna i Petrosibir AB (publ) (nedan "bolaget") kallas till extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den 23 november 2022 kl. 10.00 på Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34 i Stockholm.


Notice to Extraordinary General Meeting of shareholders in Petrosibir AB (publ)

The shareholders of Petrosibir AB (publ) (hereinafter the "Company") are hereby given notice to attend the Extraordinary General Meeting to be held at 10 AM on 23 November 2022 at Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34 in Stockholm.


Petrosibir AB (publ) publicerar kontrollbalansräkning

Styrelsen har i enlighet med 25 kap. 13 § Aktiebolagslagen ("ABL") upprättat en kontrollbalansräkning som granskats av bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen visar att bolagets totala tillgångar understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.


Petrosibir AB (publ) publishes a balance sheet for liquidation purposes

The Board has, in accordance with 25 Chap. 13 § of the Swedish Companies Act prepared a balance sheet for liquidation purposes which has been examined by the auditor of the company. The balance sheet reveals that the total equity of the company is less than half of the registered share capital.
Produktionsrapport juli 2022


Production report July 2022


Produktionsrapport juni 2022


Production report June 2022
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted