Delårsrapport januari - juni 2019

Januari-juni 2019

  • Totala intäkter: 28 (32) mkr
  • Rörelseresultat: 2 (4) mkr
  • Resultatandel från intressebolag 0 (7) mkr
  • Periodens resultat: 2 (11) mkr
  • Resultat per aktie: 0,07 (0,36)

VD' s kommentar

Bäste aktieägare,

Vi presenterar resultatet för det första halvåret 2019 i denna rapport. Det har varit ett intressant halvår där vi, utöver fokus på det operationella, har testat marknaden i syfte att se vilka möjligheter som finns att sälja våra tillgångar i Komi och Basjkirien. Olyckligtvis hade vi problem med vår partner i Komi men vi fortsätter att söka olika möjligheter att lösa situationen.

Tacke vare den framgångsrika återöppningen av en brunn på Ayskylicensen under andra halvåret 2018 har vi lyckats registrera ytterligare 7 miljoner fat olja på en ny fyndighet på fältet i början av 2019. vi har nyligen satt brunn 141 i produktion och vi analyserar ytterligare prospekterings- och utvärderingsmöjligheter i vår licensportfölj.

Pavel Tetyakov, VD

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 29 augusti 2019

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl. 08.30.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, VD, +46 8 407 1850

Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585

Produktionsrapport för juni 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under juni 2021 uppgick till 31 311 fat, motsvarande 1 044 fat per dag.


Production report for June 2021

Petrosibir's total oil production during June 2021 amounted to 31,311 barrels, equivalent to 1,044 barrels per day.


Kommuniké från årsstämma

Årsstämman i Petrosibir AB hölls den 16 juni 2021 varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.


Communiqué from annual general meeting

Shareholders of Petrosibir AB passed the following main resolutions at the annual general meeting held on 16 Juni 2021.
Produktionsrapport för maj 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under maj 2021 uppgick till 29 595 fat, motsvarande 955 fat per dag.


Production report for May 2021

Petrosibir's total oil production during May 2021 amounted to 29,595 barrels, equivalent to 955 barrels per day.
Kallelse till årsstämma i Petrosibir AB (publ)

Aktieägarna i Petrosibir AB (publ) (nedan "bolaget") kallas till årsstämma den 16 juni 2021 kl. 10.00 på Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34 i Stockholm.


Notice to Annual General Meeting of shareholders in Petrosibir AB (publ)

The shareholders of Petrosibir AB (publ) (hereinafter the "Company") are hereby given notice to attend the Annual General Meeting to be held at 10 AM on 16 June 2021 at Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34 in Stockholm.
Nya reserver i Bashkirien


New reserves - Bashkiria


Produktionsrapport för mars 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under mars 2021 uppgick till 30 283 fat, motsvarande 977 fat per dag.


Production report for March 2021

Petrosibir's total oil production during March 2021 amounted to 30,283 barrels, equivalent to 977 barrels per day.


Borruppdatering - Bashkirien


Drilling update - Bashkiria


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted