Borruppdatering - Bashkirien

I enlighet med plan skedde borrstart av den andra prospekteringsbrunnen på Orlinskaya-strukturen på Suyanovskoye-licensen i mitten av januari. Borrningen är färdigställd och nådde ett djup på 2 422 meter vilket är något djupare än måldjupet på 2 362 meter.

Målintervallen i brunnen Orlinskaya-1 var fyra olika intervall; Bobrikovsky, Domanikovsky, Orlovsky and Kyn-Pashiysky, de vanligaste oljebärande reservoarerna i regionen. Kärnproverna visade dock enbart på spår av olja från Bobrikovsky och Orlovsky och inga indikationer av olja i de två övriga intervallen. Baserat på kärnprover och loggar bestämdes att testa Orlovsky, som visade bättre reservoarparametrar. Testningen resulterade dock enbart i tunna skikt av olja. Brunnen har nu konserverats.

Trots de nedslående resultaten kommer den nya datan som inhämtats hjälpa bolaget att ta fram en mer tillförlitlig geologisk modell som kommer att öka möjligheterna till framgångsrik prospektering framöver när resultaten av den nya 3D-seismiken har färdigställts mot slutet av 2021.

VD Pavel Tetyakov kommenterar: "Vi är besvikna på resultaten från borrningen men Orlinskaya-1 utgjorde bara en av många prospekteringsmöjligheter inom licensområdet. Dessutom kommer den nya 3D-seismiken hjälpa oss att bättre tolka och förstå borresultaten och om det finns bättre borrplatser inom Orlinskaya-strukturen. Lyckligtvis fortsätter testproduktionen på Yanbayskaya-1 framgångsrikt och vi kommer meddela resultaten i andra halvan av april 2021 när testperioden avslutats."

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, vd Petrosibir, tel +46 8 407 1850
ptetyakov@petrosibir.com
Gunnar Danielsson, vice VD / CFO Petrosibir, tel +46 70 738 0585
gunnar.danielsson@petrosibir.com
www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.



Nya reserver i Bashkirien


New reserves - Bashkiria


Produktionsrapport för mars 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under mars 2021 uppgick till 30 283 fat, motsvarande 977 fat per dag.


Production report for March 2021

Petrosibir's total oil production during March 2021 amounted to 30,283 barrels, equivalent to 977 barrels per day.


Borruppdatering - Bashkirien


Drilling update - Bashkiria


Produktionsrapport för februari 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under februari 2021 uppgick till 28 939, motsvarande 1 034 fat per dag.


Production report for February 2021

Petrosibir's total oil production during February 2021 amounted to 28,939 barrels, equivalent to 1,034 barrels per day.


Bokslutskommuniké 2020

Januari-december 2020

 • Totala intäkter: 39 (58) mkr
 • Rörelseresultat: -1 (4) mkr
 • Nedskrivning Ripiano -55 (0) mkr
 • Årets resultat -55 (4) mkr
 • Resultat per aktie -1,86 (0,14) kr

Juli-december 2020

 • Intäkter: 19 (30) mkr
 • Rörelseresultat: -1 (2) mkr
 • Nedskrivning Ripiano -24 (0) mkr
 • Periodens resultat -25 (2) mkr
 • Resultat per aktie -0,85 (0,07) kr

Year-end report January - December 2020

January - December 2020

 • Total revenue: SEK 39 (58) million
 • Operating result: SEK -1 (4) million
 • Impairment Ripiano -55 (0) million
 • Net income SEK -55 (4) million
 • Earnings per share: SEK -1.86 (0.14)

July - December 2020

 • Revenue: SEK 19 (30) million
 • Operating result: SEK -1 (2) million
 • Impairment Ripiano -24 (0) million
 • Net income SEK -25 (2) million
 • Earnings per share: SEK -0.85 (0.07)

Produktionsrapport för januari 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under januari 2021 uppgick till 32 375, motsvarande 1 044 fat per dag.


Production report for January 2021

Petrosibir's total oil production during January 2021 amounted to 32,375 barrels, equivalent to 1,044 barrels per day.


Produktionsrapport för december 2020

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under december 2020 uppgick till 33 388, motsvarande 1 077 fat per dag.


Production report for December 2020

Petrosibir's total oil production during December 2020 amounted to 33,388 barrels, equivalent to 1,077 barrels per day.


Borruppdatering - Bashkirien


Drilling update - Bashkiria


Borruppdatering - Bashkirien


Drilling update - Bashkiria


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted