Borruppdatering - Bashkirien

Petrosibir kompletterar härmed pressmeddelandet den 23 december 2020, avseende borrningen av den nyligen färdigställda brunnen Yanbayska-1, med ytterligare information om borresultaten.

Kärnprover och borrloggar påvisade olja i två horisonter, Bobrikovsky och Kyn-Pashiskiy med 5,4 respektive 3,8 meters så kallad "net pay" i respektive horisont. Båda horisonterna har nu testats och båda uppvisar kommersiella flöden av olja. De initiala flödestalen uppgår till 79 fat per dag från Bobrikovsky och 180 fat per dag från den djupare liggande Kyn-Pashiskiy. Nästa steg är nu att inleda testproduktion under en viss tid för att fastställa stabila flödestal och för att insamla ytterligare data för reservrapporten, som ska lämnas in till lokala myndigheter, samt ansökningen av produktionslicens. Efter erhållande av licens bedöms produktion kunna starta under andra halvåret 2021.

Flytten av borriggen till nästa borrplats, Orlinskaya, är i det närmaste klar. Borrningen beräknas kunna inledas i mitten av januari 2021 och vara färdigställd under första halvåret 2021.

VD Pavel Tetyakov kommenterar: "Vi är mycket nöjda att båda horisonterna uppvisar kommersiella flöden av olja och prospekteringspotentialen i Suyanovskoye-licensen är nu bevisad. Den nyligen borrade Yanbayskaya-strukturen är bara ett av flera lovande prospekteringsområden på licensblocket och vi ser fram mot att borra ytterligare en brunn."

Stockholm, 30 december 2020

För mer information, vänligen kontakta:
Pavel Tetyakov, vd Petrosibir, tel +46 8 407 1850
ptetyakov@petrosibir.com
Gunnar Danielsson, vice VD / CFO Petrosibir, tel +46 70 738 0585
gunnar.danielsson@petrosibir.com
www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.

Kommuniké från årsstämma

Årsstämman i Petrosibir AB hölls den 16 juni 2021 varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.


Communiqué from annual general meeting

Shareholders of Petrosibir AB passed the following main resolutions at the annual general meeting held on 16 Juni 2021.
Produktionsrapport för maj 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under maj 2021 uppgick till 29 595 fat, motsvarande 955 fat per dag.


Production report for May 2021

Petrosibir's total oil production during May 2021 amounted to 29,595 barrels, equivalent to 955 barrels per day.
Kallelse till årsstämma i Petrosibir AB (publ)

Aktieägarna i Petrosibir AB (publ) (nedan "bolaget") kallas till årsstämma den 16 juni 2021 kl. 10.00 på Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34 i Stockholm.


Notice to Annual General Meeting of shareholders in Petrosibir AB (publ)

The shareholders of Petrosibir AB (publ) (hereinafter the "Company") are hereby given notice to attend the Annual General Meeting to be held at 10 AM on 16 June 2021 at Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34 in Stockholm.
Nya reserver i Bashkirien


New reserves - Bashkiria


Produktionsrapport för mars 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under mars 2021 uppgick till 30 283 fat, motsvarande 977 fat per dag.


Production report for March 2021

Petrosibir's total oil production during March 2021 amounted to 30,283 barrels, equivalent to 977 barrels per day.


Borruppdatering - Bashkirien


Drilling update - Bashkiria


Produktionsrapport för februari 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under februari 2021 uppgick till 28 939, motsvarande 1 034 fat per dag.


Production report for February 2021

Petrosibir's total oil production during February 2021 amounted to 28,939 barrels, equivalent to 1,034 barrels per day.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted