Borruppdatering - Bashkirien

I oktober offentliggjorde Petrosibir att ett avtal ingåtts avseende borrning av två prospekteringsbrunnar på Suyanovskoye-licensen. Licensen utfärdades 16 oktober 2015 och är giltig till och med 31 december 2035. Suyanovskoye är belägen alldeles intill Petrosibirs huvudsakliga oljefält - Ayazovskoye. Licensområdet omfattar 300 kvadratkilometer och innehåller flera lovande prospekteringsområden.

Borrningen på Yanbayskaya-strukturen, som ligger på den syd-västra delen av licensområdet, inleddes i oktober med ett måldjup på 2 360 meter. Måldjupet nåddes i mitten av december något före plan. Kärnprover och borrloggar påvisar olja i två horisonter, Bobrikovsky och Kyn-Pashisky, som är de två huvudsakliga oljeproducerande reservoarerna i området.

Den nyligen inledda testningen av Kyn-Pashisky påvisar kommersiella flöden av olja. Testerna fortsätter och kommer följas av perforering av den övre horisonten, Bobrikovsky. Ytterligare detaljer offentliggörs när testningen har avslutats och flödena är stabila.

Borriggen har monterats ned och flyttats till nästa borrplats, Orlinskaya, som ligger på den östra delen av licensen nära den redan producerande licensen Ayazovskoye. Borrstart är planerad till januari 2021 och borrningen beräknas vara färdigställd under första halvåret 2021.

VD, Pavel Tetyakov kommenterar: "Vii är väldigt nöjda med de inledande borresultaten som hittills överträffar våra förväntningar. Det är en viktig ny fyndighet i ett område där det inte har borrats tidigare som kommer att öka våra registrerade reserver liksom produktionen av olja. Jag skickar med ett tack till våra medarbetare och partners för träget arbete samt till våra aktieägare för fortsatt stöd under detta mycket svåra år. Jag önskar alla en God Jul och Gott Nytt År!"

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, vd Petrosibir, tel +46 8 407 1850
[email protected]

Gunnar Danielsson, vice VD / CFO Petrosibir, tel +46 70 738 0585
[email protected]
www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.

Nerladdningsbara filerProduktionsrapport maj 2022


Production report May 2022
Kallelse till årsstämma i Petrosibir AB (publ)

Aktieägarna i Petrosibir AB (publ) (nedan "bolaget") kallas till årsstämma den 30 juni 2022 kl. 10.00 på Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34 i Stockholm.


Notice to Annual General Meeting of shareholders in Petrosibir AB (publ)

The shareholders of Petrosibir AB (publ) (hereinafter the "Company") are hereby given notice to attend the Annual General Meeting to be held at 10 AM on 30 June 2022 at Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34 in Stockholm.Production report April 2022


Produktionsrapport mars 2022


Production report March 2022
Bokslutskommuniké 2021

Januari-december 2021

· Totala intäkter: 64 (39) mkr

· Rörelseresultat: -1 (-1) mkr

· Rörelseresultat exklusive kostnadsförda borrutgifter: 8 (-1) mkr

· Årets resultat: -3 (0) mkr

· Årets resultat exklusive kostnadsförda

borrutgifter: 6 (0) mkr

Resultat per aktie -0,09 (0,0) kr

Juli-december 2021
· Intäkter: 33 (19) mkr

· Rörelseresultat: 5 (-1) mkr

· Periodens resultat 5 (-1) mkr

· Resultat per aktie 0,17 (0,03) kr


Year-end report 2021

January - December 2021

· Total revenue: SEK 64 (39) million

· Operating result: SEK -1 (-1) million

· Operating result excluding expensed drilling costs: SEK 8 million (-1)

· Net income SEK -3 (0) million

· Net income excluding expensed drilling costs: SEK 6 (0) million

· Earnings per share: SEK -0.09 (0.0)

July - December 2021

· Revenue: SEK 33 (19) million

· Operating result: SEK 5 (-1) million

· Net income SEK 5 (-1) million

· Earnings per share: SEK 0.17 (0.03)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted