Borruppdatering - Bashkirien

I oktober offentliggjorde Petrosibir att ett avtal ingåtts avseende borrning av två prospekteringsbrunnar på Suyanovskoye-licensen. Licensen utfärdades 16 oktober 2015 och är giltig till och med 31 december 2035. Suyanovskoye är belägen alldeles intill Petrosibirs huvudsakliga oljefält - Ayazovskoye. Licensområdet omfattar 300 kvadratkilometer och innehåller flera lovande prospekteringsområden.

Borrningen på Yanbayskaya-strukturen, som ligger på den syd-västra delen av licensområdet, inleddes i oktober med ett måldjup på 2 360 meter. Måldjupet nåddes i mitten av december något före plan. Kärnprover och borrloggar påvisar olja i två horisonter, Bobrikovsky och Kyn-Pashisky, som är de två huvudsakliga oljeproducerande reservoarerna i området.

Den nyligen inledda testningen av Kyn-Pashisky påvisar kommersiella flöden av olja. Testerna fortsätter och kommer följas av perforering av den övre horisonten, Bobrikovsky. Ytterligare detaljer offentliggörs när testningen har avslutats och flödena är stabila.

Borriggen har monterats ned och flyttats till nästa borrplats, Orlinskaya, som ligger på den östra delen av licensen nära den redan producerande licensen Ayazovskoye. Borrstart är planerad till januari 2021 och borrningen beräknas vara färdigställd under första halvåret 2021.

VD, Pavel Tetyakov kommenterar: "Vii är väldigt nöjda med de inledande borresultaten som hittills överträffar våra förväntningar. Det är en viktig ny fyndighet i ett område där det inte har borrats tidigare som kommer att öka våra registrerade reserver liksom produktionen av olja. Jag skickar med ett tack till våra medarbetare och partners för träget arbete samt till våra aktieägare för fortsatt stöd under detta mycket svåra år. Jag önskar alla en God Jul och Gott Nytt År!"

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, vd Petrosibir, tel +46 8 407 1850
ptetyakov@petrosibir.com

Gunnar Danielsson, vice VD / CFO Petrosibir, tel +46 70 738 0585
gunnar.danielsson@petrosibir.com
www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.

Nerladdningsbara filer

Kommuniké från årsstämma

Årsstämman i Petrosibir AB hölls den 16 juni 2021 varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.


Communiqué from annual general meeting

Shareholders of Petrosibir AB passed the following main resolutions at the annual general meeting held on 16 Juni 2021.
Produktionsrapport för maj 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under maj 2021 uppgick till 29 595 fat, motsvarande 955 fat per dag.


Production report for May 2021

Petrosibir's total oil production during May 2021 amounted to 29,595 barrels, equivalent to 955 barrels per day.
Kallelse till årsstämma i Petrosibir AB (publ)

Aktieägarna i Petrosibir AB (publ) (nedan "bolaget") kallas till årsstämma den 16 juni 2021 kl. 10.00 på Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34 i Stockholm.


Notice to Annual General Meeting of shareholders in Petrosibir AB (publ)

The shareholders of Petrosibir AB (publ) (hereinafter the "Company") are hereby given notice to attend the Annual General Meeting to be held at 10 AM on 16 June 2021 at Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34 in Stockholm.
Nya reserver i Bashkirien


New reserves - Bashkiria


Produktionsrapport för mars 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under mars 2021 uppgick till 30 283 fat, motsvarande 977 fat per dag.


Production report for March 2021

Petrosibir's total oil production during March 2021 amounted to 30,283 barrels, equivalent to 977 barrels per day.


Borruppdatering - Bashkirien


Drilling update - Bashkiria


Produktionsrapport för februari 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under februari 2021 uppgick till 28 939, motsvarande 1 034 fat per dag.


Production report for February 2021

Petrosibir's total oil production during February 2021 amounted to 28,939 barrels, equivalent to 1,034 barrels per day.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted